Followers

Thursday, 5 July 2012

Greg Giles 2 juli 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 2 juli 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus

Ert verkliga galaktiska namn!


Sombrero-galaxen

Ta en titt på er härkomst och ni kommer att upptäcka att ni verkligen härstammar från ett stjärnsystem bortom gränserna av detta stjärnsystem som ni för närvarande anser vara ert hem. Många av er kommer inte ursprungligen från den här planeten som ni kallar Jorden. Många av er kommer från världar som ligger ganska långt bort från detta solsystem. Några av er kommer till och med från galaxer mycket långt från den här galaxen som ni känner som Vintergatan.

Vi, era vänner och era familjemedlemmar som utgör den Galaktiska Federationen av Ljus, kommer också från många olika platser över hela detta Universum. Det finns medlemmar i vår allians som har kallat Jorden sitt hem och vars ursprung inte kan spåras till någon annan planet än denna. Och det finns medlemmar i vår organisation vars ursprung också delas av samma områden i er värld, den som ni kallat ert hem under era många inkarnationer här.

Vad vi skulle vilja göra är att börja med en re-introduktion till er själva, och med dessa introduktioner hoppas vi att öppna upp slussarna till era minnen av vem det är ni i sanning är och var ni kommer ifrån. Tiden närmar sig nu för detta, då ögonblicken snabbt rusar förbi er och mycket behöver åstadkommas, oaktat era re-introduktioner till era sanna identiteter och er sanna historia, vilken vi känner är mycket viktig för er just nu, då mycket behöver förklaras för er.

Och vi anser att minnet av ert förflutna kommer att kraftigt minska på mängden av information som måste förklaras om igen för er. Vi känner att om man skär ner på arbetsbördan i det här området så skulle det vara till ganska stor fördel för oss alla, inklusive er själva, och därför har vi beslutat att börja avslöja till utvalda individer i er värld hemligheterna om vem ni är, som tills nu har varit undangömda bakom lås och bom, säkert bevarade för en presentation till er när tiden ansågs lämplig för detta.

Den tiden är nu, och vi skulle vilja börja med att försiktigt avslöja för er bara några, inte alla på en gång, några av bitarna av er sanna universella identitet, och några av rapporterna i er historia och ert folks historia, som är er familj och era vänner. Några av dem är här nu på er himmel i rymdskepp, i moderskepp, som medlemmar av den Galaktiska Federationen av Ljus, och även andra kommandon som är här till stöd för vårt gemensamma uppdrag. Vi skulle vilja att ett namnupprop utfördes, om man säger så, och börja avslöja en lista på namn och sedan vänta på era svar på den för att låta oss veta att ni har hört ert namn ropas upp och identifierar er med det. Detta skulle ge oss en möjlighet att få veta om ni resonerar med era egna minnen av er själva.

Detta kommer att bli en långsam och mild process, för vi tror att detta sätt är det säkraste sättet att ta upp detta känsliga ämne. Vi önskar inte att trampa in i ditt liv och skrika ut till dig vem du är, för den här typen av uppvaknande kan ha negativa effekter på en del av er som kan ha mer ömtåliga psyken än andra av er, som har en mental och emotionell makeup av stål och järn. Vi måste alltid gå fram mjukt och så försiktigt och noggrant som möjligt, för man kan aldrig vara för säker på hur en varelse kommer att hantera den här typen av återuppvaknande till vad som har varit, i vissa fall, länge bevarade för dem utanför deras vakna medvetande.

Vi skulle mycket hellre föredra att börja dessa uppvakningsanrop, om ni så vill, genom era drömmar eller genom ett telepatiskt tillstånd just nu. För vissa av er, som tar emot information på det här sättet, är det och kommer det att bli möjligt, dock förstår vi att det finns de bland er som ännu inte behärskar denna form av sändande och mottagande tillräckligt bra för att få information. Tillåt oss att börja denna process på det här sättet, även om ni inte kan ta emot våra meddelanden just nu, för vi har kommit fram till att detta är den lämpligaste vägen att fortsätta vid den här tiden.

Vi ber er att vara uppmärksamma på våra meddelanden till er, som kommer att komma i olika former för olika medlemmar i ert samhälle. Inte alla kommer att få meddelanden på samma sätt, för alla är inte kapabla att ta emot budskap på samma sätt som andra av er har visat en talang för, eller en bristfällighet i att ta emot vissa budskap genom vissa medel.

Vi vill att ni lyssnar efter, och tittar efter, era namn som är era sanna, eviga, universella namn, för dessa kommer att fördelas bland er på den första arbetsordern, då vi känner att det är era namn som är nyckeln som kommer att börja låsa upp så många fler svar för er. Ditt namn kanske inte låter eller visas så som ditt namn kan vara under den nuvarande inkarnationen, och vi ber dig att förbli uppmärksam för namnen som kan låta som om de talas på ett främmande språk eller tungomål.

Vi ber dig också att hålla penna och papper tillgängligt för att skriva ned den information du tar emot och gör en korrelerad lista av informationen du mottar. Detta för att det kanske inte låter vettigt för dig vid en tidigare tidpunkt därför att det kan ändras allteftersom mer information delas ut till dig och du kanske börjar, efter granskning av listan du sammanställer, innesluta en sammanhängande och begriplig historielinje av din sanna identitet, vad det är du gör, var du kommer ifrån och vilka som är din familj och dina vänner samt vilken allians, om det är någon, som du eventuellt tillhör.

Vi tycker att detta är en mycket lämplig plats att börja på, och vi känner att många av er kommer att bli mycket upprymda och glädjas åt den här delen i vårt gemensamma uppdrag. Vi kan verkligen förstå vilken underbar upplevelse detta kommer att bli för er, kära vänner, att få motta gåvorna av vilka ni i sanning är. Håll ögon och öron öppna hela tiden från idag och framåt för våra tecken, signaler och tips, och ta er tid att bevara all information som kommer till er, oavsett hur subtil den är. Även om du inte är säker på att detta är en ledtråd för dig så föreslår vi att du skriver ner och bevarar den för en senare granskning. Vi hoppas att ni alla verkligen njuter av era liv under den här perioden, för den ger er säkerligen både spänning, nöje, mycket glädje och så många av de svar som många av er har sökt under en ganska lång tid nu.

Vi är era vänner och vi är er familj och vi håller nyckeln till vilka ni verkligen är och som vi nu kommer att ge er, våra bröder och systrar i den mänskliga familjen.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Bildadress:http://3.bp.blogspot.com/-Qs37IYTpBnQ/T_IJgKirgsI/AAAAAAAABxo/5EQLcbNuw9c/s1600/sombrero.jpg
As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish