Followers

Tuesday, 24 July 2012

Greg Giles 23 juli 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 23 juli 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


”Nytt finansiellt system!”

Nej, det har inte funnit några storskaliga förändringar i ert finansiella system som har påverkat männen och kvinnorna på gatan. Mycket sker fortfarande bakom kulisserna och flyttningar görs, men dessa förflyttningar är stora och de är långsamma på grund av den enorma tyngden och effekterna de kommer att ha på er värld. Vad vi ser för er, folket, är ett fullkomligt nytt bank-, finans- och monetärt system.

Vi ser ett nytt system som är baserat på rättvisa, jämlikhet och den rätta förtjänsten för arbetsrelaterade tjänster som inkluderar service som erbjuds till era samhällen genom ert samarbete med oss, medlemmarna i Galaktiska Federationen av Ljus. Vad vi ser är en värld där fonder som redan finns tillgängliga överförs till människorna i er värld, som är de rättmätiga ägarna och alltid har varit dess rättmätiga ägare, för pengar är inte skapade av gudar, eller av rika, inflytelserika människor, eller av regeringar, eller av bankinstitutioner.

Pengar är skapade av er, folket i er värld, som har brutit ryggarna genom att arbeta så hårt med att bygga vägar och skolor och dammar och kontorsbyggnader och fabriker och varuhus och er industriella infrastruktur över hela er planet. Pengar är inte skapade i ett laboratorium och dess vetenskap är inte svår att förstå så snart korrekt och sanningsenlig information delas med folket, och vi har för avsikt att göra precis det.

Nu vill vi förklara för er hur pengar är skapade. Pengar skapas när en varelse väljer att lyfta ett enda finger och skapa någonting som skall delas med en annan varelse. Det är allt som behövs för att skapa någon typ av finanser, någon typ av säkerhet, någon sorts finansiellt stöd och någon typ av valuta. Det är allt - det är allt som behövs och pengar är skapade.

Själva tryckningen av formen för valutan som en värld kommer att använda är en helt annan sak, antingen ett samhälle använder sedlar eller mynt, eller kort, eller någon annan form av valuta så påverkas inte metoderna för hur pengarna är skapade i första hand. Och pengarna som är skapade är först och främst skapade av er, folket, och er villighet att satsa på skapandet av någonting som kan delas med andra personer, vilket skapar ett ekonomiskt flöde av rikedom, det är allt.

I er värld – sedan början på det som ni nu förstår som er nedtecknade historia – har det funnits tjuvar, bedragare, utsugare, blodsugare av era fonder. De har väntat, gömda bakom kulisserna, och de har samlat enorma mängder av era surt förvärvade pengar för sig själva, utan att lyfta ett finger för att skapa någonting som är avsett att delas med någon annan.

Det är så här en ekonomi fungerar effektivt, det är så här en ekonomi effektivt kraschar och brinner upp. För förr eller senare kommer denna utsugning, detta snatteri ur fonderna att komma i kapp i samhället och ta ett järngrepp på det och döda det. Detta är vad som händer idag i er värld, för era ögon måste se att era bank- och finansiella institutioner kraschar runt om er och tar med sig vrakspillror i form av människor, hela länder och till och med kontinenter också.

Detta är en krasch som inte kan förebyggas, för detta är en krasch som måste ske för att låta ert nya finansiella system slå rot i den bördiga jorden efter det gamla och sönderfallande systemet. Vi är här för att hjälpa er inom många områden, och ert finansiella system är ett av de viktigaste systemen som vi skall hjälpa er med. Vi kommer inte att stå bredvid och titta på när era samhällen rasar ihop på grund av de oansvariga handlingarna av några få individer i topparna av dessa djupa brunnar av pyramidal struktur.

Vi har metoder som har använts i många världar för att avvärja ekonomisk ruin och misär, och alla de problem som naturligtvis följer kvickt när ett finansiellt system faller och ett nytt föds istället. Vi kommer att assistera er för att skapa ett system som är baserat på överflöd, jämställdhet, rättvisa, säkerhet och trygghet för er och era familjer och för varje varelse som kallar er planet sitt hem.

Hur detta nya system kommer att inrättas i ett tidigt skede är genom ett system för byte och utbyte som kommer att fortsätta, men fortsätta genom användande av en annorlunda valuta än de valutor som för närvarande används i alla era nationer. Er nya valuta kommer att vara utom räckhåll för de mörka och giriga personerna, då de inte har fått tillstånd, möjlighet eller lyxen av att trycka dessa nya sedlar.

De nya sedlarna har tryckts av dem som är av ljus, som ni säger, de med ärlighet, integritet, de män och kvinnor i den mänskliga rasen som bryr sig om andra, som är villiga att dela med sig av rikedomarna till andra och som inte har en plan att suga ut någon del av rikedomen från sina bröder och systrar.

Detta kan vi lova er, vi inom Galaktiska Federationen av Ljus kommer att övervaka ert nya finansiella system och vi kommer att se till att det drivs och fungerar smidigt och effektivt, rättvist och ärligt, snabbt och fullständigt. Och vi kommer också att se till att ert nya system fortsätter att vara ett system av rättvisa, jämlikhet och överflöd. I annat fall går vi in och stänger av vem eller vad det är som på något sätt påverkar systemet negativt eller suger ut något belopp på ett ojust, oärligt eller orättvist sätt från detta ert nya system. Detta kan vi lova er, våra bröder och systrar.

Ni kan förvänta er att det nya finansiella systemet slår rot inom de närmaste månaderna. Vi förstår att vi talar väldigt mycket om de närmaste månaderna och många av er vill ha förändringar, och ni vill ha dem idag. Men vi kan säga att ingenting kan komma igång förrän de män och kvinnor som finns inom er kriminella kabal har samlats in, för de är ett av hindren som förhindrar alla dessa förändringar och era nya system att starta.

Vi ser dessa medlemmar i kabalen ringas in och vi ser att de plockas bort ur era samhällen och de har strukits från era system av rikedom, finans- och bankverksamhet och detta är en vacker syn att skåda. Vi säger till er nu, att när tillräckligt stort antal av dessa personer är säkert borta från samhället så kommer vi att med hjälp av våra Jordallierade, som har arbetat så hårt på ert nya system, börja födelsen av systemet i er värld som ett nyfött barn som ni måste ta hand om och lära er att vårda, att växa till sig som om det är ert eget barn. Och det är ett ansvar hos var och en av er att agera som dess moder och fader, att bli som en surrogatmamma, för det är verkligen vad ni är.

Vi kommer att tala mer om ert nya system under de kommande dagarna, men för nu är det bara ett nytt system som väntar på att spelfältet skall bli rensat, och det är ett system som kommer att föra med sig glädje och välstånd och finansiellt oberoende till er alla. För ert nya system är något som ingen av er någonsin har upplevt under någon av era fysiska inkarnationer. Ert nya system är en välsignelse, det är ett privilegium, det är en rättighet, det är en underbar möjlighet för alla av er att kunna göra precis vad ni önskar i era liv, så länge det på något sätt gör någon annan lycklig, glad, värmer någon annans hjärta, svalkar någon annan, föder någon annan, gör att någon annan ler eller att ni hjälper en annan människa på sin resa.

Detta är ert nya system, och vi tror att så många av er kommer att bli så väldigt upprymda och glada när det förs ut ur barnbördshuset för er att se för första gången med era stolta ögon. För var och en av er är en förälder för ert nya system, för det var era förhoppningar, era drömmar och ert hårda arbete som har samskapat ert nya barn.

Vi skall tala mer om detta under de närmaste dagarna, men tills i morgon är vi era fäder och era mödrar, era bröder och systrar och era vänner i Galaktiska Federationen av Ljus.


Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Bildadress: http://4.bp.blogspot.com/-kOM8dsLPnTo/UA2xdmThkDI/AAAAAAAACRc/ASbIWmVBWxU/s1600/aa.jpg

As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish