Followers

Google+ Followers

Monday, 30 July 2012

Greg Giles 26 juli 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 26 juli 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Jordens tidsportal

Ser ni nu varför vi ännu inte har börjat på våra många projekt och program med er, kära ni? Förstår ni att spelfältet måste rensas från vad vi anser är ett tillräckligt stort antal av er kriminella kabal, så att vi kan känna oss säkra när vi träder in i er värld för att börja arbeta med er på en personlig nivå? Just nu finns fortfarande alldeles för många ”lösa kanoner på däck” och vi vill se många fler av dessa inom era kriminella element gripna och inspärrade innan vi sätter en fot på er mark, för vid den här tiden känner vi oss inte säkra och skyddade på er mark.

Vi har all tillit i världen att detta verkligen kommer att förändras, och vi övervakar situationen dygnet runt och dag efter dag och kommer att hålla er à jour om varje och alla uppdateringar angående detta. Vi kommer inte att hålla er i mörkret för ett ögonblick längre än nödvändigt för vi tror starkt på, och det är vår filosofi, att världarnas befolkningar har rätt att veta allting som pågår i och runt om i deras värld. Och även så i Universum, för vi delar detta Universum och vad som sker i ett område av rymd och tid påverkar alla områden, precis som en kiselsten som faller ned i en stilla damm.

Förstår ni den metaforen, mina kära? Den enda pyttelilla skvätten i ett hörn av galaxerna påverkar alla andra hörn inom räckhåll i hela detta Universum, oavsett hur liten skvätt eller sten det är fråga om. Att förstå detta kanske hjälper er att bättre förstå varför vi, Galaktiska Federationen av Ljus, finns här och knackar på er dörr med erbjudanden om vår hjälp att förändra strukturen och naturen hos er planet. För er damm är förenad med Universums stora ocean och vi känner er smärta, vi upplever era förluster och er kamp, för vi är förenade med er.

Ni är vår släkt, våra bröder och systrar. Ni är, på ett annat sätt – ett mycket viktigt sätt – oss och vi är ni. Förstår ni ännu att det finns de bland er som är yngre delarr av någon av oss? Inte alla av er håller denna distinktion, vi önskar göra det helt klart, och vi tror att detta förklarar vissa frågor, viss förvirring och mystik.

Det finns några bland er som är yngre former av oss, om man säger så, av varelser som just nu står här med oss som medlemmar i vår organisation. Några av er är delar, eller bitar, av en annan varelse som just nu arbetar här med oss på denna sida av slöjan. Många av er som läser dessa ord kan till och med skriva dessa ord och dela dem genom vår kanal. Förstår ni detta? Förstår ni att det finns mångfaldiga delar, mångfaldiga fasetter av er varelse, för ni är en mångdimensionell varelse i både tid och rymd, även ett multiuniversellt väsen?

Börjar ni få en klarare bild av vad som är möjligt för er, mina kära? Återigen, inte alla av er håller denna klassificering eller distinktion. Några av er är ni. Med andra ord, den totala summan av ”du” finns inom din fysiska kropp just nu i er tid. Några av er har inga högre delar på andra platser och i andra tider just nu, i vad ni anser vara tid i alla fall. Inte alla av er kommer från samma platser, inte alla av er är gjorda av samma aspekter av skapelse, av form, av ande.

Många av er kommer under tiden framöver att förstå detta mycket tydligare när slöjan har lyfts från era ögon, men idag skulle vi vilja gå in lite på hur det kommer sig att ni kan existera där och existera här. Detta är möjligt eftersom det egentligen inte finns något sådant som ”där”. Det finns bara rymd, och genom rymd är tidsportaler skapade för att låta en individuell, eller ett kollektiv av varelser, delta i ett program eller en upplevelse där de kommer att gå in i en tidsportal och uppleva något som ni mina kära upplever just nu i vad ni känner är denna dags tid, ert liv och er planets historia, dock vill vi säga att det är ingenting annat än en ren illusion.

Därför att bortom, ut och genom, er nuvarande tidsportal existerar egentligen ingenting som du upplever, inklusive aspekten av dig själv som du upplever som dig själv, som din varelse vid denna tid. Kan du förstå detta? Förstår du att bortom portalen som du har gått in genom för att uppleva detta, så är du någonting annat, du är någonting mer, du är någonting evigt, någonting ännu större, även mer kraftfullt, även ännu visare, ännu mer lärd, ännu mer upplyst, modigare och mer beslutsam, mer förlåtande, mer kärleksfull och mer förstående?

Vi delar denna information med er idag för att förbereda er, på sätt och vis, så att så många av er som möjligt som kommer att, i en inte alltför avlägsen framtid, uppleva denna återförening med vem ni verkligen är bortom existensen av denna tid portal ni gått in igenom, i en del fall sedan många eoner av tid. Eller skall vi säga, denna aspekt av dig själv som du har gått in med, som har varit skild från det sanna väsen som du är. Du har varit här så länge därför att många av er gick med på att träda in i denna tidsportal och inte gå ut genom samma tidsportal och återvända hem förrän ett visst mål hade uppnåtts.

Detta mål som ni satte upp för er själva som ett kollektiv, och som en individuell varelse, är nu en helt klar insikt för många av er. Börjar ni nu bättre förstå vad uppstigning är för er, mina kära? Börjar ni minnas, möjligen lite grann, att er uppstigning är mållinjen, den är flykten, om ni vill kalla det så, från denna tidsportal? Detta är vad er uppstigning är, det är ert återvändande hem efter en lång och ofta ansträngande men alltid givande och lärorik erfarenhet, i denna mycket unika tidsportal, känd för er som tredje dimensionens Jord och tid.

”Tiden” som ni har lärt känna och förstår så väl och vars regler ni lever under är, för många av er, på väg att skingras, att falla sönder och försvinner när ni träder in i den spännande öppningen i tidsportalen. Begränsningarna i denna illusion av tid, kraften i denna illusion av tid, greppet om denna illusion av tid börjar försvagas och ni börjar befria er själva från dess egenskaper, dess lagar, från dess uppenbara men illusoriska existens.

Förstår ni detta också, mina vänner? Förstår ni att tiden för er nu är flytande och kommer att försvinna, och allt som tiden har gjort med dig, mot din kropp, för din ande, din energi, din beslutsamhet, din ungdom, din livsglädje, din lycka, ditt barnsliga uppträdande och förväntningar på livet kommer också att förklaras, klaras upp, försvinna, och ni kommer än en gång att bli hela, bli allting ni är, alla de varelser ni är, den mångfasetterade, mångdimensionella, kraftfulla, eviga och för alltid ungdomliga och energifyllda varelse som ni egentligen är, innan ni gick in i denna tidsportal, och även medan ni existerade inom denna tidsportal, under eoner av tid?

Det kommer att bli så underbart att få välkomna er tillbaka hem till er själva, till era verkliga liv, till era riktiga familjer, till allting som ni är och allting ni någonsin har varit, för allt det som ni nu betraktar som er enda sanna verklighet räknas som inget annat än en tripp till stranden en sommardag. Eller till parken eller till bergen för att få högre utbildning, att umgås med era vänner och möta nya bekantskaper och även ibland motståndare för att hjälpa er att lära ännu fler lektioner än som kunde bli möjliga utan sådana antagonister.

Idag vill vi bara att ni tänker på och minns att för dem av er som är beredda på att passera den där mållinjen och gå ut ur dualiteten och gå in i verkligheten så säger vi Välkommen hem! Det har för er varit en lång tid och ni har förtjänat er rätt att kalla det en speciell dag och återvända hem till alla och allt som ni är och som ni betraktar som ert riktiga liv. För ridån går nu ner för den här föreställningen och ni har alla gjort ett enastående arbete och vi säger bravo!

Tills i morgon kära ni, vi är era medarbetare på scenen, skådespelare, pjäsförfattare, producenter, regissörer, ljus- och ljudingenjörer och publik, liksom medlemmar av den Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Bildadress:http://1.bp.blogspot.com/-0vvolUu7JB4/UBGy4-jsUVI/AAAAAAAACVg/4-_OdWnzahk/s1600/ab.jpgAs channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish