Followers

Google+ Followers

Thursday, 12 July 2012

Greg Giles 11 juli 2012 Meddelande från Ashtar CommandGreg Giles 11 juli 2012
Meddelande från Ashtar Command


Media: Gör det ni är bäst på!

Många delar av vår övergripande plan har nu genomförts i er värld. Vi övervakar de fortsatta arresteringarna av de många medlemmarna i er kriminella Kabal och deras underhuggare, och vi ser dessa gripanden fortsätta smidigt och effektivt utan att några skador alls sker för de modiga män och kvinnor som befinner sig i de främsta leden för er, människorna på Jorden. Vi upptäcker ett antal Kabal-agenter och medlöpare till dem som försöker fly för att undkomma åtal just nu. Vad vi vill göra är att fånga in dessa individer och begränsa deras rörelser för att våra Jordallierade bättre skall kunna gå in och utföra arresteringarna. Hur vi vill göra detta är en sak vi vill tala om direkt till våra Jordallierade team på fälten. Vi vill inte tipsa någon och släppa den här informationen till dem som är målen för gripandena.

Vi vill naturligtvis inte vara övermodiga och ge tips till dem som skall arresteras om vad metoderna är för vår operation och övervakning. Vi kommer dock att säga att våra metoder och tekniker är betydligt mer avancerade än de metoder för övervakning och spårning som används här i er tredimensionella värld. Vi kan övervaka en individs hjärtfrekvens från många mils håll, även dimensioner bort från en individ. Vi behöver inte nödvändigtvis vara i samma rum, hus eller byggnad som en individ för att bevaka hans rörelser eller till och med hans tankar och vi kan göra detta om vi skulle önska det. Här vill vi påminna er, våra bröder och systrar, om att vi inte använder dessa metoder av övervakning på er. Ni är våra bröder och systrar, ni är vår familj och vi har inget behov eller någon önskan att övervaka er på det här sättet.

Det finns några bland er, antingen innan er nuvarande inkarnation eller även under er nuvarande inkarnation, som har gått med på att ta del i våra mätningar av den mänskliga tanken, i fysisk funktion och känslomässig funktion. Och för dessa individer gör vi övervakning och håller oss à jour om utvecklingen i deras hälsa och deras aktiviteter. Men detta är något helt annorlunda än normen för ert folk, då bara några mycket få utvalda har samarbetat med oss för den här typen av övervakning och forskning.

Syftet med denna forskning är att få tydligare förståelse vetenskapligt och medicinskt sett för den mänskliga arten, för vi vill lära oss allt vi kan om er, era kroppar och era fysiska och tankeprocesser, allt för att kunna förbättra era tillstånd och hjälpa er på er resa. Detta är skälen till att vi utför sådana uppgifter och inte av någon annan anledning. Vi vill göra helt klart ännu en gång att våra syften för att vara här inte är för erövring eller kontroll, för det är knappast skälet och ligger långt under nivåerna av vår andliga utveckling. Vi är här för att tjäna vår Skapare och er, och alla våra projekt, undersökningar och forskningar är utformade för att hjälpa er och att hjälpa er vidare till mycket högre nivåer av existens.

Våra insatser för att hjälpa er i borttagandet av dessa individer som finns inom er kriminella Kabal är ett annat område i vår strävan där vi tror att våra insatser kan i hög grad hjälpa er att avancera till en mycket högre standard, eftersom Kabalens makt har vuxit till en formidabel kraft och har så framgångsrikt kunnat förtrycka ert folk, er vetenskap, era hälsosystem, er frihet och till och med era tankar under många eoner av tid, men deras tid har nu kommit. Antalet Kabaler som nu går i frihet har redan krympt avsevärt, dock finns det så många av dem att dessa arresteringar kommer att fortsätta under dagar och veckor, det är säkert, men vi kan säga att med varje timma, varje dag blir fler och fler av dessa mörka själar omringade och tas till fånga av era mänskliga bröder och systrar som har ägnat sig åt att utföra denna rengöring av ert samhälle.

Vilken glädje det är att se från våra positioner ovanför dem och bortom dem, och observera dem när de utför sina plikter modigt, professionellt och med stor effektivitet, skicklighet och beslutsamhet när de lokaliserar och griper dessa individer en efter en, och i vissa fall i små grupper, då vissa har samlats för sina sista dagar, timmar och ögonblick av frihet innan de förs inför rätta, vilket alltid har varit oundvikligt, för sina brott mot er, våra bröder och systrar.

Det fanns aldrig ett ögonblick när vi, Ashtar Command, inte fullständigt trodde på och visste att dessa individer skulle tas i förvar, borttagna från ert samhälle för alltid. Att veta vad som kommer att ske och att uppleva det är två mycket, enormt mycket, olika känslor och erfarenheter. Att bli välsignade med att få skåda dessa arresteringar som har planerats och talats om under så väldigt lång tid är en upplevelse bortom all beskrivning, en glädje bortom all beskrivning, en lättnad bortom språkets begränsande ord.

Vi önskar så innerligt för er, våra älskade, att ni njuter av denna upplevelse, precis som vi gör, och i ännu högre grad för det är er planet och ni har varit förtryckta under så väldigt lång tid, och det är inte mer än rätt att ni tillåts se när dessa individer tas i förvar och tas bort från sina maktpositioner och deras auktoritet över er.

Rengöringen är en rening av er värld på många nivåer, och vi skulle önska att alla individer på er planet som vill ta del i denna process, åtminstone som en observatör, tillåts denna rätt. Vi ber igen att medlemmarna i era medier runt om i världen bryter sig loss från sina förtryckare som har kontrollerat er, manipulerat och hotat er, och även i det förflutna har skadat några inom ert yrke som försökt att berätta sanningen och bryta sig loss från sina bojor.

Tala om för era förtryckare att de inte längre skall kontrollera er, inte längre äga er, inte längre kan de muta, hota eller manipulera er. Stå upp och tala om för dem att deras tid har kommit och att det är dags för er nu. Ge den signalen till era reporterteam, kameramän och ljud- och videotekniker, att gå ut till dessa trupper av brottsbekämpare runt hela er värld och gör vad de är bäst på, som de är så välutbildade för att göra, vad de älskar att göra och vad de har tagit en högtidlig ed att göra – rapportera nyheter till människorna i er värld som vill ha dessa nyheter, behöver dessa nyheter och som har längtat efter dessa nyheter.

Det är deras värld, det är er värld och ni skall alla ta del av dess stora belöningar inom kort, vi kan försäkra er detta, men någonting måste göras idag, innan alla dessa underbara dörrar öppnas för er. Människorna i er värld behöver se att de individer som har kontrollerat dem, förtryckt dem, knuffat dem till randen av ekonomisk ruin, svält och sjukdomar har rensats bort från deras samhälle och inte längre äger förmågan att skada dem på något sätt. Detta är vad vi ber er om idag, gör vad det är som ni gör så bra.

Gör det ni lovade att göra om dessa gripanden skulle börja. De har börjat. De är inte i ett tidigt skede, utan de är i ett skede av full fart, och vi säger att de inte kommer att bromsas och vad som redan skett kommer inte att avta som visarna på en klocka som dras bakåt. Vi kan säga att tiden inte kommer att spolas tillbaka och dessa individer som redan tagits till fånga kommer aldrig att se dagens ljus igen förrän de är totalt rehabiliterade och renade, ni har vårt ord på detta.

Dessa personer kommer inte att hitta några kryphål eller ta skydd bakom briljanta och listiga juridiska sinnen för att slingra sig ut ur det besvärliga predikament de har satt sig själva i. Det finns bara en flykt för dem och det är fullständig och total rehabilitering, övervakade av vår professionella personal som är mycket erfarna och skickliga i vad de gör. Vi försäkrar er än en gång att när dessa individer väl tagits i förvar kommer de aldrig mer att blandas med er, aldrig någonsin igen! Såvida de inte når ett tillstånd av andlig och etisk förståelse och talar om för er att det inte är falskhet i detta, att det finns ett mycket sunt och lämpligt medel att mäta en varelses vibrationella frekvens och att detta är precis vad vi skall göra med dessa personer.

Bryt er loss från bojorna som har knutit er till dessa mörka själar nu, det finns ingen bättre tidpunkt för detta och det finns ingen bättre dag och det finns inget bättre tillfälle. NU är perfekta tiden för ett genombrott för den här historien och dela den med de ögon och öron som vill veta över hela er värld. Den enheten, antingen det är en individ eller ett medieföretag, kommer att omedelbart bli betraktad som en hjälte, en pionjär, en banbrytare och ja, på ett sätt även som en frälsare. Men ni är alla er egen frälsare, vi vill göra det helt klart för er.

Ni sitter inte och väntar på att någon annan skall komma och rädda er. Det är ni, människorna på Jorden, som har möjligheten och de medel som kan rädda er själva från ännu en dag av förtryck och ett liv inom begränsningarna av brist och knapphet, konflikt, förstörelse, förorening, misär och umbäranden. Det är dags nu för er alla att arbeta tillsammans och lyfta er själva långt bortom gränserna av denna begränsande, tredimensionella existens. Ni kan göra det, ni har verktygen nu, ni har en backup nu, ni har det gyllene tillfället nu att förändra till det bättre hela er verklighet och varje liv över hela er planet.

Vi är med er varje steg och varje andetag av vägen, och vi skall göra allt som finns inom vår makt för att skydda er från varje skada som kan komma till er, eller till era nära och kära, medarbetare och även bekanta. Vi har överlägsna medel för skydd och övervakning och vi är på plats just nu och kommer inte att ta våra ögon från er för en sekund medan ni tänker på vad det nu är dags för er att göra.

Tack alla ni modiga män och kvinnor vid frontlinjerna, och vi frågar er alla män och kvinnor inom media över hela världen: är det inte nu dags för er att gå med era bröder och systrar i denna strid, denna kamp för sann frihet, fred och välstånd för människorna i er värld?

Vi är era vänner, er familj och era medarbetare som existerar inom de högre dimensionella nivåerna av detta Universum, men vi är också precis bredvid er våra bröder och systrar på Jorden. Vi är Ashtar Command.


Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Bildadress:http://3.bp.blogspot.com/-OiepxByDSyM/T_3bHC3VcRI/AAAAAAAAB-0/AyMHDXkXMjc/s1600/rx.jpg

As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish