Followers

Google+ Followers

Thursday, 26 July 2012

Greg Giles 24 juli 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 24 juli 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


”Varför hjälper ni De Mörka?”

I all oändlighet i rymd och tid har företrädare i och ovanför er värld befunnit sig här då vi, tillsammans ed er, Jordens folk, utfört vårt gudomliga uppdrag i kärlek och i tjänst för vår Skapare, er Skapare, Skaparen av alla ting, stora som små, mörka eller ljusa, i detta Universum. Vi i Galaktiska Federationen av Ljus och vår organisation i sig själv står för kärlek och frid, för välgörenhet, för goda gärningar, suveränitet, glädje och en frihet för alltid. Vi kommer inte till världar av något annat skäl än att erbjuda våra gåvor, vår kunskap, vår visdom, vår kärlek, vårt ljus, vår förståelse, våra teknologier och vår assistans för att hjälpa världar höja sig ovanför deras nuvarande tillstånd av tillvaro, av tekniska framsteg, av socialt, ekonomiskt och politiskt status.

Vi är mycket stolta och bryr oss om hur vi levererar dessa gåvor och hur vi introducerar oss själva till befolkningarna på de planeter so vi väljer att besöka och dela våra gåvor med. Ni, Jordens folk, är speciella på ert eget sätt, ni är unika på er eget sätt, men ni är inte de enda människor vi har besökt, kommer att besöka, eller ens besöker just nu när ni läser dessa ord, och när vi är här för att erbjuda assistans till er. Vi har stora delar av vår organisation i omloppsbana just nu runt andra världar också, och vi står inför samma utmaningar och hinder när vi introducerar oss för dem som vi står inför, precis som när vi gör det för er.

Det finns ingen utmaning i er värld som är unik just nu, det vill vi att ni skall veta, och vi är mycket övertygade om att vi kan möta alla utmaningar direkt och besegra dem med er assistans och ert samarbete. Att låta en union av våra två världar, er i de lägre dimensionerna och våra i de högre, bli till och börja med att erbjuda er verktyg för att hjälpa er hjälpa er själva, gör förändringarna som så många av ert folk vill ha. De vet att det är nödvändigt att skicka er värld in i ett nytt tillstånd av varande, ett tillstånd som är med glädjerikt, välmående, rättvist, ärligt, fridfullt, suveränt, givande, äventyrligt, roligt, spännande och nytt.

Detta var några av aspekterna av er nya värld, och vi tror att många av er kommer att bli ganska glada och överlyckliga för era nya val och möjligheter som redan har visat sig för er. Tiden har nu kommit för alla dessa projekt, program och förändringar som vi har diskuterat med er. En av de största förändringarna för er värld är redan i full gång, och det är avlägsnandet av de kriminella element som vi har hänvisat till som er kriminella kabal. Detta är grundbulten som öppnar dörren till alla de många projekten och programmen, uppgraderingar och förbättringar som vi har pratat med er om.

Och vi är mycket glada över att kunna rapportera att dessa arresteringar fortsätter genom både dagar och nätter över hela er värld. Vi, precis som ni, har kammat ert internet i sökandet efter någon form av bevis på dessa gripanden, och vi finner också små bitar av vad som kan betraktas som bevis. Men vi ber er att fortsätta hålla ögon och öron öppna för dammluckorna kommer snart att öppna och de kommer att starta med en rännil, med en läcka, innan nyheten om denna sannerligen Jordförändrande händelse forsar fram och badar er värld.

Vi skulle vilja tacka så oerhört mycket de modiga män och kvinnor vid era frontlinjer just nu som genomför dessa arresteringar. De riskerar både liv och lem, även om de förstår, och många av dem kanske gör det, att vilken risk de än tar vid den här tiden så är den bara tillfällig, för allt liv, inklusive fysiskt liv, kan återställas för en individ. Ingenting kan verkligen avsluta livet för en själ, då ert liv naturligtvis är evigt, det är för alltid. Om någon av medlemmarna hos era Jordallierade får fysiska skador i sina insatser för att anhålla dessa kriminella element, då kan detta också repareras och återställas till den mänskliga kroppens ursprungliga skick och ännu mer.

Det beror på att vi har de metoder, de teknologier och de avancerade insikterna i psykologi, vetenskap och i den andliga vetenskapen, och vi skulle bli mycket glada för, och ser också fram emot, att hjälpa inte bara männen och kvinnorna vid frontlinjerna som kan få skador, utan alla de människor i er värld som har lidit kroppsliga skador, psykiska sjukdomar och även känslomässiga skador, trauma och dysfunktion. För det finns ingen utmaning som vi inte äger verktygen och den tillräckliga kunskapen för att övervinna.

Vi ser så mycket fram emot att få visa er och dela med er våra gåvor, och vi vet genom att läsa era ord över hela ert internet att ni också ser fram emot allt det som vi talat om. Och vi kan säga nu att dagarna tickar förbi snabbare och snabbare och det kommer inte att dröja länge innan allt som drömts om och hoppats för av er blir er sanna verklighet. För vi är verkligen så väldigt nära nu för en återförening med er, våra stjärnbröder och stjärnsystrar i den mänskliga familjen.

Idag vill vi tala med er om processer och system i er värld som vi med er hjälp vill börja se över och börja rekonstruera från uppifrån och ner, från botten och upp och från vartenda hörn av deras pyramidala strukturer, vilket är hur de flesta av era system har byggts. De har konstruerats och byggts på det sättet för att kanalisera det stadiga flödet av rikedomar till den ende, och endast den ende, som sitter på toppen i varje pyramid. Ni har pyramidala strukturer i ert hälso- och sjukvårdssystem, i era finansiella system, era banksystem, era militära system, era juridiska system, era politiska system, era affärssystem, era jordbrukssystem, era allmännyttiga system och era industriella system. I kölvattnet av byggandet av dessa pyramidala strukturer har mekanismer lämnats kvar för att suga ut alla rikedomar ur alla system för deras vinster, deras säkerhet, deras trygghet, deras flexibilitet, deras mångsidighet, deras styrka och deras uthållighet.

Dessa system står nu och fungerar som tunna, bräckliga strukturer byggda av balsaträ, klara att falla sönder eller sättas i brand vid den minsta skakning eller gnista, och de ramlar redan ner och kollapsar under sin egen vikt. Vi, era högre dimensionella familjer, har ingenting att göra med dessa sönderfallande system, inklusive er finansiella struktur, för den har redan smulats sönder sedan innan vi ens började vårt uppdrag här med er. Vilket kan anses ha börjat bara för några få år sedan före denna tid, även om vi har haft representanter här under ett bra tag, så var vårt uppdrag bara på planeringsstadiet jämfört med nu, när vi nu befinner oss mitt i våra kraftigt utökade insatser.

Dessa system som vi talar om har aldrig blivit byggda för att stå för evigt, minst sagt. Dessa system har inte ens utformats tillräckligt bra för att motstå århundraden av förändring, av utmaning, av efterfrågan, av tid. Dessa system kan inte ens motstå enkla variationer, eftersom de har utformats så svagt, slarvigt och ineffektivt att de inte klarar några fluktuationer eller förändringar i er sociala struktur över huvudtaget, och ert samhälle förändras kraftigt med tiden och ni alla lär er, växer och förändras så mycket.

Det finns många i er värld nu som har nått denna nya nivå i utveckling och dessa system passar er inte längre, passar eller tjänar er. Ni kan inte vara beroende av dem, ni kan inte dra fördel av dem och oavsett hur hårt någon av er försöker kan ni inte reparera dem och rädda dem. De är dömda, och det är både rätt och riktigt, för dessa system var bara system av makt och kontroll och en metod för att ta ifrån er alla era rikedomar, er hälsa, er frihet och ert känslomässiga och andliga välbefinnande.

Vi har tagit med oss som gåvor till er många nya system, ett system för varje område i ert samhälle. Och vart och ett av dessa system fungerar perfekt utan nödvändigheten av oräkneliga mängder av arbetskraft, för många av dessa system är självförsörjande och fungerar smidigt och effektivt utan behov av lagande, justeringar eller översyn hela tiden såsom era system fordrar idag, och har krävt genom hela er historia.

Ert banksystem är ett system som aldrig har fungerat korrekt, effektivt, rättvist eller klokt. Det har ständigt smulats söder under sin egen vikt, och tarvliga lapptäcken har behövts genom århundradena här i er värld. Idag sjunger ert banksystem på sista versen, tar sitt sista andetag, och vi är här för att bevittna detta, och så snabbt och effektivt vi kan blåsa nytt liv i finans-, bank- och pengasystemet med våra nya system som än en gång skall få ert folk att blomstra på det sätt ni alltid skulle ha tillåtits att blomstra.

Tillåt oss att få hjälpa er på det här sättet genom att ni känner tillit, tro, hopp och förtroende för de system vi vill hjälpa er att genomföra i er värld. Vi kan tala om för er att dessa system har utformats och byggts upp och är igång på oräkneligt många världar över hela Universum. De ger människorna på dessa världar välstånd, hälsa, effektivitet i energi- och andra nyttigheter, utbildningstjänster, handel, resor och känslomässig stabilitet. Och vi ber er ha förtroende för oss och tro på era nya system som kommer att byggas upp och ni kommer att få alla fördelar med detta så snabbt och effektivt vi kan, tillsammans med er, bygga upp och genomföra dem i ert samhälle.

Att tvingas att möta motgångar på grund av misstro, misstänksamhet och motstånd mot att göra sig av med det gamla och börja med nya system kommer inte att hjälpa till att få era nya system uppbyggda och kommer i slutändan inte att leda till ett hälsosamt och effektivt skapande. Dessa system behövs i så många aspekter i era liv och i era samhällen i stort, och vi ber att ni som idag talar emot oss och byggandet och konstruerandet av dessa nya system, noga tänka på vad det är ni säger, vad det är ni står för och hur ni påverkar genomförandet av systemen som vi kan försäkra er kommer att vara till fördel för varje individ, utan att favorisera någon eller glömma någon, på er planet.

Vi hedrar alltid, och respekterar alltid, synpunkterna från varje varelse i hela detta Universum, och vi påpekar att vi inte ber er att tiga med invändningar, inte alls. Vad vi endast ber om är att ni noggrant tänker på vad det är ni säger till andra när det gäller oss och era nya system. Gör er hemläxa och bli säkra på att det är den hållningen ni vill ta, för vi tror att mycket av den information som har sagts om oss på ert internet är mycket felaktig, orättvis och till och med grym ibland.

Vi frågar dem som talar emot oss: var finns era bevis för att vi har baktankar, av vår förmodade negativa, mörka eller onda närvaro? Var har något av detta skrivits? Var har denna information kommit ifrån först och främst? Vem skapar dessa falska inryck av oss och vad tjänar de på att skrämma er till att inte acceptera vår hjälp och att välkomna oss hit för att börja med de många projekten med er? Vem skulle tjäna på att ni vägrar att acceptera vår hjälp?

Detta är frågorna vi skulle vilja att ni tänker på, och tänker på länge och djupt, när ni läser dessa ord. För det finns de i er värld som kommer att tjäna stort på er vägran att acceptera vår hjälp och vi vill bara att ni tänker på vilka dessa personer är innan ni så villigt och lätt repeterar deras ord, som ekar över hela ert internet, för alla öron att höra dessa lögner och denna propaganda.

Det finns de som har maktpositioner idag i er värld som behöver hjälp av sådana som talar emot oss, och de kan inte göra arbetet själva eftersom deras antal är ganska så litet jämfört med antalet av dem de styr över, som befinner sig under deras vilja, under deras makt och kontroll, korruption och förtryck. Så vi ber de av er som har lidit genom, och fortsätter att uppleva, svårigheter i livet på grund av ekonomin genom finansiella svårigheter, hälsoproblem, förluster i friheten och ert emotionella välbefinnande – vilket är några av orsakerna till era problem – fråga er vem eller vilka organisationer som är roten till era problem. Vi ber er också att ställa frågan till er själva om något annat årtionde eller århundrade under samma styre från dessa individer på något sätt kommer att förbättra situationen i era liv och era upplevelser här i den fysiska världen? Vi skulle vilja att ni tänker på detta innan ni gör så stora ansträngningar med att försvara dessa personer eller gör deras smutsiga arbete, som många av er verkar mycket glada och ivriga att få göra!

Detta förvirrar och förvånar oss något, för det finns de bland er som klart förstår vem det är som bestämmer över er värld och kör showen idag, ändå gör ni antingen omedvetet, ovilligt eller till och med i vetskap om det, jobbet för dem som de inte kan göra själva, jobb som är så viktigt för dem för att kunna sitta kvar vid makten och ha kontroll över er, folket. Vi frågar oss själva: förstår de män och kvinnor på den här planeten, de som så ivrigt vill hjälpa till med att sprida propagandan, lögnerna, makten och kontrollen, den roll de spelar och hur de hjälper dessa av mörkret när de köper in sig på deras lögner och sedan tar dessa lögner och sprider dem ut över hela er värld?

Detta är vad vi frågar oss själva, för vi har inga svar på detta. Vi kan enkelt se slutresultatet som inte hjälper varken dem, deras familjer eller deras vänner, inte deras liv i framtiden heller. Detta är ett mycket farligt spel som dessa personer spelar, för vad de kommer att vinna från att framstå som segrande i sina ansträngningar att omintetgöra våra ansträngningar och vårt återförenande med er är fortsatt existens under den hänsynslösa makten och kontrollen under dessa tyranner som, om vi lämnar er idag, inte skulle spilla någon tid på att samla in alla de ”lösa kanonerna på däck”, om man säger så, och sätta er i fångläger, som de har byggt med era pengar runt om i världen.

Det var den planen de hade för er, och det var vår närvaro, vårt uppdrag här och vårt löfte till dem att vi skulle ingripa och stoppa dem från att ”trycka på knappen” i den här agendan för att fängsla miljoner, till och med miljarder människor runt om i er värld som har hindrat detta. Många av er förstår fullkomligt kabalens agenda och deras många medarbetare och kopplingen till de hemliga sällskapen, och vi vill att ni skall veta att dessa planer av kabalen inte kommer att lyckas. De har stoppats totalt och gjort så genom vår hjälp och samarbetet med de modiga män och kvinnor som befinner sig inom de stridande förbanden samt de brottsbekämpande organ som har litat på oss och gått med på att arbeta och kämpa för friheten och suveräniteten av varenda individ i er värld.

Vi ber er just nu att överväga detta, och tänk på detta mycket länge och mycket noggrant, vem era allierade är och vilka era fiender är. Vilka är de varelser som önskar hjälpa er i kärlek och i service och vilka är de varelser som inte önskar något annat än skada för er? Vi ber er att tänka på detta nästa gång ni börjar repetera lögnerna och propagandan till andra som ni matar och som inte hjälper oss, inte våra Jordallierade och inte er mänskliga familj eller vårt uppdrag tillsammans, utan de mörka, kabalen.

Detta är allt vi ville diskutera med er idag, Och vi tackar er så mycket, kärna ni, för att ni gett oss er tid idag och säger återigen att vi ser så fram emot att få tala med er inom kort. Tills dess, vi är era vänner och era allierade i Galaktiska Federationen av Ljus.


Kanaliserat genom Greg Giles.


Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Bildadress:http://2.bp.blogspot.com/-ms2QHmKPyBU/UA74dwZ_pXI/AAAAAAAACSc/db0bD1aDYe8/s1600/du.jpg


As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish