Followers

Google+ Followers

Monday, 30 July 2012

Greg Giles 25 juli 2012 Meddelande från Ashtar CommandGreg Giles 25 juli 2012
Meddelande från Ashtar Command


”Förstärk era strandlinjer!”

Vi är de som flyttar och skakar om och vi är universella i omfattning. Vi kommer till världar som vi känner skulle kunna ha nytta av vår hjälp med stora idéer i våra tankar, stora planer, stora drömmar och stort hopp för en bättre värld för dem som vi har kommit till med erbjudanden om hjälp och assistans. Vi har kommit till er värld med en vision av en ljus ny start för er alla och för er moderplanet också. Vad vi har planerat för er är någonting så spektakulärt, så vackert, så enormt att det faktiskt kommer att ta lite tid att slutföra, men även i de tidiga stadierna av alla planerna som vi har för er, så tror vi att ni kommer att skörda åtminstone några fördelar från vår närvaro här och vår villighet att erbjuda er vår hjälp, vår arbetskraft, våra teknologier och vår visdom.

Många av er med ögon som ser, titta er omkring och se en värld som helt säkert har nått en återvändsgränd, för era ögon har synförmåga, de har klarhet, de ser vad andra inte set, som andra inte kan se och inte vill se, för vissa andra är ännu inte beredda att se, förstår ni? Inte alla har nått samma nivå i evolutionen som några av de andra gjort. Det är allt! Det är inte ett krig mellan dessa uppvaknade, de som håller på att vakna och de som finns någonstans mitt emellan. Ni är alla vänner, grannar och familj. Ni är alla i detta tillsammans och ni har alla varit i detta tillsammans under en mycket, mycket lång tid. Om ni förstod hur länge många av er har faktiskt varit grannar, familj och vänner på denna långa och, vad det verkar, en mycket isolerad, mörk och farlig resa, då tror vi att ni alla skulle börja behandla varandra lite annorlunda, bättre än en del av er behandlar andra för närvarande.

Vi vill inte säga att ni alla skall bättra er när det gäller behandlingen av andra människor, för en del av er visar andra vänlighet och respekt, kärlek, förståelse, tålamod, tolerans, en känsla av humor, rättvisa och ärlighet, barmhärtighet, nåd och förlåtelse mycket ofta, och detta värmer våra hjärtan så, och det är därför som tiden har kommit att besöka er värld och erbjuda er de gåvor vi äger. Det är på grund av de av er som har lärt er att behandla varandra på de sätt som vi, tillsammans med andra galaktiska kommandon, är här och knackar på er dörr med blommor, presenter och stora leenden på våra ansikten. Vi har kommit hit med alla våra familjer.

Vi är inte här bara som vetenskapsmän, inspektörer, utforskare och byggarbetare, nej inte alls. Vi är här därför att vi är representanter för alla samhällsskikt, alla levnadssätt, från olika områden, och när ni möter oss kommer ni att möta representanter från alla de olika områdena från våra många olika världar. Förstår ni detta? Förstår ni att ni inte kommer att möta upptäcktsresande eller legosoldater eller missionärer eller ”astronauter”? Ni kommer att träffa våra familjer, våra barn, våra föräldrar, våra vänner och även våra husdjur, som kommer att träffa era husdjur och lära sig leka med dem. Detta är några av drömmarna vi har för er nya värld och vi hoppas att ni delar några av dessa samma drömmar, och vi är övertygade om att ni gör det. I annat fall skulle vi inte ens vara här och tala med er idag.

Vad vi skulle vilja komma igång med är förberedelserna av några av våra stora projekt som vi har radat upp för att börja slå ner som dominobrickor i en inte alltför avlägsen tid framöver. Vi har diskuterat med er vad vi ser som en svår situation när det gäller de stigande havsnivåerna som vi tror att ni förmodligen kommer att uppleva, åtminstone på någon nivå, bara några månader från nu. Vi skulle verkligen vilja se så många ”händer på däcket” som det är möjligt som frivilligt ställer upp i detta mycket viktiga projekt, vilket kommer att se till fördelarna och skyddet för många byar, större tätorter och även städer runt om i er värld. Strandlinjerna som skyddar dem från havets svallvågor har aldrig varit särskilt starka och kommer inte att hålla på något sätt för verkliga svallvågor som vi tror att er planet måste uppleva när ni lämnar en verklighet och börjar på en ny. Detta är inte alltför svårt att föreställa sig, eller hur?

Försök att förstå att er planet bär våndorna av hennes sista dagar i hennes dualistiska kamp och hon är mycket glad och ivrig att skaka av bojorna av denna lägre dimension. Genom att ”skaka av” menar vi att hon bokstavligen måste kasta av sig lagren av en yttre klädsel som har låst in henne inom dessa lägre djup under många, långa eoner av tid. Detta är en fysisk kamp och det är även en emotionell och andlig kamp. Er planet måste fysiskt bryta sig loss från dessa bojor och för att göra det använda viss kraft, något tryck och något dragande måste också ske.

Detta är ett av skälen till att vi är här. Vi har enorma team som övervakar denna del av er uppstigning och er planets uppstigning, och det är deras jobb att fungera som ”barnmorskor”, om man säger så, och hjälpa till med denna födsel. Dessa team rapporterar till oss och vi rapporterar i vederbörlig ordning till er vad det är de tror ni kommer att uppleva under de närmaste dagarna. Det möjliggör för oss att dela med oss till er dessa prognoser som gör det möjligt för er att bättre förbereda er för dem, fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt.

När vi rapporterar till er att det kommer att bli en viss nivå av jordskalv djupt inne i er planet, som kommer att skaka tillräckligt mycket för att orsaka tumultartade hav i vissa områden runt om i världen, och dessa hav kommer att fina vägen till strandlinjerna och fortsätta över dessa stränder och inlandsområden och översvämma samhällen – då är vi övertygade om våra prognoser. Vi tar absolut inte lätt på utfärdande av bulletiner av något slag, och vi spelar absolut inga spel med er. Detta är inte ett test, detta är inte ett skämt, och när vi tar oss tid att repetera detta samma budskap till er om och om igen, så kanske ni börjar inse att när vi säger att det skulle vara bäst för vissa områden med bebyggelse att befolkningen tillfälligt flyttar, då menar vi verkligen det.

Ännu en gång, det finns ingen anledning att bli panikslagna eller att vara rädda alls, då vi har arbetat oss igenom mycket svårare uppgifter, precis som den här uppgiften, många gånger tidigare. Vi har hjälpt andra världar och vi har övervakat deras hav och vi har kommit till samma slutsatser i det förflutna, att det kan bli stigande havsnivåer som kan orsaka problem i vissa områden runt om på planeten.

Och vi började också dela denna information med befolkningen, precis som vi gör med er idag, och har gjort under några månader nu. Vi träffade representanter från dessa världar och började vårt arbete tillsammans för att stärka skyddet av deras strandlinjer i sådana områden. Vi flyttade även tillfälligt en del av deras befolkning till områden som vi ansåg låg ovanför en nivå som vi skulle betrakta som säker genom dessa jordskalv. Vi gör inget annorlunda här i er värld, dock vill vi säga att vissa av reaktionerna som vi får från ert folk här i de tidiga stadierna av detta speciella område är unikt. Och det är nivån hos de av er som har hittat ett sätt at förneka att vad vi talar om angående det här speciella subjektet är sanningsenligt, är korrekt och är en realitet.

Till de av er som förnekar denna information och utmanar vår kanal och hans förmågor eller hans integritet vill vi säga att vi hedrar och respekterar ert val vid denna och varje tidpunkt, men vi säger också till er att det kommer en dag, och den kommer att komma mycket snart, då ni måste släppa den här charaden. För den kommer inte att kunna hålla något vatten när vi inom kort kommer att släppa hammaren, om man säger så, och splittra er skyddade verklighet som försvaras av er förnekelse, er misstro, er misstänksamhet, era beskyllningar och anklagelser, er brist på tro på en kanal som har levererat budskap som för oss är korrekta och ärliga under ganska lång tid nu.

Vi känner att vi genom vår kanal har byggt upp en viss nivå av tillit och vi känner oss misskrediterade på ett sätt, då så många av er vänder sig emot oss och vänder er emot vår telepat, helt enkelt för att vi vill informera er om något som vi anser vid det här laget, från er erfarenhet här på den här planeten, borde vara ganska trivialt för er. Det vill säga jordbävningar och översvämningar genom havet, då dessa två saker är ganska vanliga i er värld och har varit så för er genom hela er historia.

Vad vi har skisserat upp för er är sannerligen inget som ligger bortom någonting som någonsin har inträffat här i er värld. Faktum är att det har funnits jordbävningar och översvämningar bortom vad vi ser för er framtid i ert inte alltför avlägsna förflutna. Och er planet och ert folk har överlevt mycket bra vid dessa tillfällen. Men vad vi önskar från detta resultat är att inga liv förloras och att skador på era städer och tätorter hålls till ett minimum. Så även om vi önskar bygga om hela ert landskap, över hela er värld, är det en mycket lättare uppgift att förnya byar, tätorter, städer och även hushåll, istället för att bygga om dem från vrakdelar. Förstår ni skillnaden här, mina kära?

Vi vill bevara så mycket som möjligt av er nuvarande värld innan vi börjar vårt underbara omformningsprojekt. Vi tycker att det alltid är viktigt att skydda det man har innan man planerar uppgradering och justeringar. Vad vi skulle vilja göra under de kommande dagarna, när vi känner att er värld är tillräckligt säker genom undanröjande av tillräckligt många maktspelare inom er kriminella kabal, är att inleda vårt projekt för att börja förstärka strandlinjerna runt om i er värld. Och vi, tillsammans med Galaktiska Federationen av Ljus, kommer att ”hyra in”, om man säger så, många personer från er värld som önskar börja arbeta med oss i detta mycket viktiga, gemensamma projekt.

Vi skulle vilja se så många som möjligt volontera för sådana uppdrag och under dagarna framöver kommer våra listor att läggas upp för de som villa skriva in sig med sina namn och sedan ”kasta dem i hatten” för detta uppdrag. Detaljerna om hur vi kommer att mötas och eskortera er till dessa arbetsplatser kommer att fullt förklaras för er på våra informationsmöten som kommer att inledas kort innan vi börjar projekten. Allt kommer att förklaras, alla frågor blir besvarade och vi tror att ni blir mycket glada åt de arrangemang och de överenskommelser som kommer att göras mellan os, Ashtar Command, och er, folket på Jorden.

Till dess ber vi er att läsa våra meddelanden med lite mer förtroende och tillit än några få av er har visat oss, för ni kommer att få se under de kommande dagarna att er tro inte har varit det minsta malplacerad, då vi står fast vid våra budskap till er. Vi tackar er, vi tackar vår kanal och vi skall tala med er igen nästa vecka.

Vi är er familj från stjärnorna i Ashtar Command och vi tackar er för er tid idag, kära ni.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Bildadress:http://4.bp.blogspot.com/-D4LDnIIALDk/UBBMOeOvxOI/AAAAAAAACUk/ZOmxK9K1hYA/s1600/z3.jpg


As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish