Followers

Google+ Followers

Monday, 16 July 2012

Greg Giles 14 juli 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 14 juli 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus
Timothy Geithner arresterad!


Finansminister Timothy Geithner

Ni hör rätt: Timothy Geithner, Finansminister i USA, har tagits i förvar, har åtalats i Högsta domstolen och fälts och dömts för sina brott mot folket i USA, som han har svurit att tjäna, men istället valt att göra till offer, stjäla från och manipulera och drivit till randen av finansiell misär. Denna individ, efter noggrann betraktelse av hans brott mot er, folket, har dömts till ett maximalt liv av 63 år, vilket han skall tillbringa i en dödlig, fysisk kropp då han skall omskolas och rehabiliteras innan han återigen får tillåtelse att gå fritt omkring bland människorna i ett fritt samhälle.

Detta är hans straff, detta är vedergällningen för hans brott. Det finns ingen annan påföljd för denna individ, och det kommer inte att bli några ytterligare straff som läggs på denna själ, då han kommer att få precis vad det är han behöver för att vidareutveckla, växa och mogna som en varelse på en resa genom de fysiska, och snart också de andliga rikena av detta multidimensionella Universum. Ser ni, mina kära, vad vi menar när vi säger att det kommer att finnas de inom kabalen som arresteras och det kommer att finnas de inom kabalen som döms för brotten mot er? Ingen medlem av kabalen kommer att gå fri utan att först få rehabilitering i form av program som erbjuds dem av oss inom de högre dimensionerna.

Inte alla, om ens många, av de arresterade inom kabalen och deras hantlangare kommer att rannsakas, och om de fälls, döms inom domstolarna av olika jurisdiktion i er värld. Ett stort antal av dessa varelser som tagits i förvar kommer att ställas inför Högsta domstolen av uppstigna varelser vars uppgift det är att granska den anklagades livsnedteckningar och bestämma ett lämpligt medel för deras framgångsrika rehabilitering. Bestraffning är inte ordningen för dagen, även om detta ord kan användas lite löst, det kan användas poetiskt, metaforiskt och det kan användas av de bland er som det känns bättre för när någon har straffats för sitt brott mot er.

Vi säger dock att ingen alls kommer att bli ”straffad” i det ordets rätta bemärkelse, för deras brott mot er eller för något av deras brott. Istället vill vi fokusera endast på effektiva åtgärder för rehabilitering, för en rehabilitering för en själ är vad som kommer att ge dem en chans till och en möjlighet att utvecklas till en värdig medlem i en social struktur, antingen här på Jorden eller på en annan planet i detta solsystem, galax eller Universum.

Det finns många världar som kan och kommer att gynnas från existensen och medborgarskapet av många av dessa medlemmar inom kabalen som redan har blivit och kommer att bli arresterade för brott mot mänskligheten. Dessa själar är inte förlorade själar, för ingen är egentligen förlorad, för vi hittar alla vår väg på något sätt, någonstans och någon gång. I ljuset av detta, är en själ egentligen någonsin förlorad, om en själ alltid hittar sin väg tillbaka hem? En själ är aldrig verkligen förlorad.

En själ, oavsett vilken mörk eller negativ omväg de kanske tar för en stund, för att uppleva vissa aspekter av sig själva, av livet och av existens, att vandra och utforska genom lägre djup av dem själva, går fortfarande tillbaka mot ljuset och deras Skapare. Även när det sluttar nedåt och i den motsatta riktningen, för detta flerdimensionella Universum är en enkelriktad gata. Detta är den största hemligheten som vi skall dela med er idag. Det finns bara en väg, och den vägen är tillbaka till ljuset, tillbaka till er gudfruktighet, er helighet, er storhet och ert liv i evigt ljus.

Denne man, som ni känner som finansminister i USA, är och har alltid varit på väg i samma riktning som de av er som idag kanske ser honom som fienden, som en motkraft, som en brottsling, som mörker. Han är dock inte annorlunda än ni. Ni är alla lika, ni är alla av ljuset. Ni är alla en del av er och vår Skapare och så är han, och han kommer att fortsätta sin resa nu, men han kommer att få ytterligare assistans som kommer att hjälpa honom att utvecklas i en lite snabbare takt än den han har upplevt genom de senaste inkarnationerna. Det är här vi, er uppstigna familj inom Galaktiska Federationen av Ljus, stiger in och använder våra nivåer av expertis och kompetens, vår visdom och våra system och strukturer för att hjälpa en själ på sin resa.

Vårt jobb är inte, och har aldrig varit, att komma till en värld och ta människor i förvar och kasta dem i fängelsehålor eller fängelseceller. Detta är ogudaktigt och en ohelig behandling av en annan själ, och vi deltar inte i sådan grymhet mot andra och vi kommer aldrig att göra det. Timothy Geithner kommer att behandlas med kärlek, med vänlighet, med omsorg och med tålamod. Han, den själ han är, kommer att bli välsignad med den kärleksfulla, närande visdomen och vägledningen av en högre dimensionell varelse, som har samlat överlägsen visdom och skicklighet genom hans eller hennes många erfarenheter. Och även tagit dem genom mörka korridorer, precis som deras student kanske har vandrat i, precis som Mr Geithner.

Förstår ni nu att vi alla tar dessa omvägar genom mörkret, genom tester och prövning av vår ande, vår själ, för om vi inte gjorde det, hur skulle vi då någonsin kunna veta att vi är av ljuset, om vi inte försvarade oss själva från att bli nedsänkta i mörkret? Mörkret är en uppgift, en utmaning, en ocean vi måste lära oss att korsa genom att bygga ett skepp som är gjort av ljus. Mörkret är ett skarpeggat svärd som vi måste skapa en sköld av ljus för att försvara oss själva mot. Mörkret är en fiende när det måste vara en fiende, och mörkret är en vän när det måste vara en vän, men mörkret är egentligen aldrig din fiende. Det är din fiende därför att det hjälper dig att finna din väg tillbaka in i ljuset, tillbaka dit där du alltid är, för det är i ljuset du alltid hör hemma, där du föddes, där du till synes dör, där du kommer att återuppstå och där du kommer att existera i evighet på din resa som aldrig upphör, tillbaka till källan.

Vi hoppas att dagens budskap når ut till många av er, som kanske nu ser genom mörkret och ser mörkret på ett litet ljusare sätt, med en lite ljusare känsla idag. Vi är er familj av ljus som existerar inom mörkret i detta Universum som kontrasterar ljuset och låter oss se hur det lyser så starkt. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.


Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Bildadress:http://3.bp.blogspot.com/-m6ob--GepqA/UAIWs8NqBSI/AAAAAAAACDg/RN54xAWUYFA/s1600/Justice.jpg

As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish