Followers

Google+ Followers

Thursday, 19 July 2012

Greg Giles 18 juli 2012 Meddelande från Ashtar CommandGreg Giles 18 juli 2012
Meddelande från Ashtar Command


”Vad vi åstadkommer här”

Det är ni som ligger närmast till fullbordan och perfektion än andra, för det är ni som följer våra budskap och det är ni som resonerar med budskapets vibration, som är liknande er egen vibration. Det är så det fungerar här i detta Universum. Även om det finns ögon som vandrar över sidorna här och utforskar och undersöker och läser dessa ord, så resonerar de inte nödvändigtvis med dem, och bevis kan hittas genom alla de många kommentarer som lämnats under våra meddelanden över hela internet. Vi ber er att inte hysa negativa känslor för, eller försöka att övertala, dessa individer så att de skall se saker och ting så som ni ser dem när ni resonerar med dessa budskap. De gör inte det och de kanske lämnar hårda kommentarer, för detta är delar av egenskaperna hos en person som inte resonerar med dessa ord.

När någon visar förakt och dålig respekt för andra och deras trosuppfattningar beror det på att deras vibration inte har höjts tillräckligt genom lärandet av lektioner och erfarenheter genom hela sin existens. När de ibland demonstrerar vad som kan uppfattas som dåligt uppförande eller till och med i extrema fall ilska och hat mot andra som resonerar med dessa ord, så vad de då säger till er är inte att de hatar er utan att de inte förstår er och att dessa budskap skrämmer dem. Det är allt de säger, även när de använder en mängd andra ord och uttryck för att säga att, om de förstod sina känslor bättre, skulle bli bara några få ord: ”Jag är rädd”, det är allt.

För de av er som resonerar med dessa ord och känner in budskapen och sedan ger produktiva, vänliga, närande och kloka kommentarer tycker att ni är under attack från vissa individer, kom alltid ihåg att vara vänliga och ha tålamod med dessa själar så mycket ni kan, för allt de säger är att de på grund av bristande förståelse är rädda, det är allt. En dag kommer de också, kanske inte idag, kanske inte i morgon men en dag, att läsa budskap liknande de här med helt andra ögon, genom ögon som ni idag läser dessa meddelanden och de kommer att lämna helt annorlunda kommentarer än de som de lämnar idag.

När den dagen kommer känner kanske de också att de är under attack ibland och de kommer också att lära sig varför det ibland blir på det sättet. Var alltid tålmodig, alltid vänlig och positiv i era svar på de negativa inläggen här. För det är alltid ansvaret och uppgiften för dem som har gått i förväg att hålla ett öga på dem som traskar efter och hjälpa dem på deras väg uppför till nya platser och större förståelse för detta expansiva Universum.

Idag skulle vi vilja diskutera en del av de händelser som verkligen inträffar här i er värld. Vi skulle också vilja göra klart för er att vi, Ashtar Command, även rapporterar till er att vi bevittnar arresteringar av många medlemmar av er kriminella kabal och deras anhängare, deras betalda och beväpnade män och missionärer. Dessa individer håller på att gripas och tas i förvar en efter en, dag efter dag, och vi ser att denna process fortsätter igenom hela denna månad och även nästa månad och där bortom.

Vi ser på dessa händelser som en pågående rensning och rening av er värld som kommer att ta många månader, och även längre än så, på grund av att det är så väldigt många av dem som har skrivit in sig, om vi säger så, på de mörkas agenda. Känn det inte för ett ögonblick som att detta är dåliga nyheter, för det är det inte kära ni, det är goda nyheter, det är härliga nyheter, nyheter som ni har förtjänat att få höra under så väldigt lång tid.

Vad vi säger är att dessa arresteringar sker, de sker nu, de har skett och de kommer att fortsätta att ske tills varenda en av medlemmarna som svurit sin trohet till de mörka är tillfångatagna och står inför dom och rehabilitering för sina brott, som involverar många konspirationer för att kontrollera människorna i er värld. Eftersom dessa gripanden kommer att ta mer än några få dagar eller veckor för att nå sitt slut, skulle det inte vara en överraskning för många av er som har studerat och har lärt er hur väldigt många av dessa individer det finns. Och trots att det är sant att det bara är några få av dessa individer som sitter vid makten i toppen av de enormt stora pyramidala strukturerna, så är dessa pyramider mycket omfattande och sträcker sig långt och når djupt ner i era jordiska system över hela er planet – precis som det finns fysiska pyramidala strukturer över hela er planet!

Dessa personer har förskansat sig djupt in i alla system som de känt att de kunde pressa ut mer pengar, makt och kontroll ur. Att utrota dem från dessa system tar en viss tid, en del tålamod, stor gåpåaranda, beslutsamhet, styrka, mod och tapperhet från de män och kvinnor som idag befinner sig vid de främre linjerna. Detta är en kampanj som kommer att ta tid, men det är också en kampanj som ständigt kommer at drivas framåt. Detta är vad vi ser och det är vad vi tror och vi tror att detta är en kampanj som kommer att bli framgångsrik och kommer att tillföra människorna i er värld allt som har diskuterats, allting som är möjligt, allt som ni alla har drömt om.

Frihet och välstånd, rena miljöer, vänlighet, kärlek och omsorg sprids överallt, blommor och träd som slår rot där det idag är cement, öppna och fria källor för energi, kommunikation och resor bortom gränslinjerna för era länder och även er planet, hälsovårdssystem som renar en varelse, återställer vitalitet, hobbies och intressen som kommer att ersätta en del av dessa som finns idag i er värld, som är så väldigt improduktiva och otacksamma för er. Vi ser en ny Jord från luften till haven, från dalar till bergen. Vi ser detta som något som ligger mycket nära nu, och med varje steg framåt och fängslande av ytterligare en medlem av kabalen så kommer detta ännu närmare. Detta är en dröm som kan och kommer att bli sann för er, och vi, er uppstigna familj, era vänner och medarbetare i detta uppdrag med er, är med er vartenda steg på vägen som ett stöd till vad ni åstadkommer här.

Det finns många världar här med sina ögon och öron fokuserade på vad ni gör varenda dag och de förundras över vad de ser, och med varenda arrestering så förstår de att de är ett steg närmare att få återförenas med sina familjer som är här med er inom de fysiska kropparna i mänskligheten. Detta är glada upplevelser för er alla och för alla oss som väntar precis där framme och nu är klart i sikte på grund av Jordens folk, på grund av ert uppvaknande och era avsikter om vad ni önskar för er själva.

Männen och kvinnorna vid frontlinjerna är manifestationerna av tankarna i människornas kollektiva medvetande. Det är så er existens fungerar. Ja, det finns enskilda fall som förklarar varför vissa händelser uppstår, av varför ni upplever vissa händelser, men de utlöses, skapas och manifesteras av de tankeprocesser som börjar just här med varje enskild individ, innan de växer till en forsande flod av kollektivt medvetande med andra. Floden växer och den växer mäktigt tills den når utloppet till dess hav som är er kollektiva, kreativa manifestation som ni kommer att uppleva som er verklighet.

De modiga män och kvinnor vid frontlinjerna som offrar sig för det goda för alla är en del av denna underbara flod av tankar, intentioner, handlingar och drömmar. Det är så de är och även om de kanske bär en uniform eller en bricka, så ar de ni och ni är dem, för ni är alla delar av detta uppdrag för att rensa och rena er värld och återställa den till det himmelska riket på Jorden som den var en gång och som den nu kommer att bli igen. Detta har blivit skrivet och detta skall bli gjort. Detta är frihet, detta är suveränitet, detta är fred. Detta är er nya planet Jorden – oh den är er!

Så mycket kan åstadkommas när krafter kombineras, och det är här på den här planeten som krafterna från hela detta Universum har kombinerats med ett liknande mål i åtanke, med liknande idéer och drömmar som nu uppfylls för alla at njuta av. Denna strävan har varit på planeringsstadiet under eoner av tid. Det är inte en ny idé att komma hit och göra vad vi alla gör tillsammans. Vi har istället talat om detta och planerat för detta under en mycket lång tid, och det är först nu som vi tillsammans kan uppfylla denna plan - och slutföra den skall vi!

Många världar från hela detta Universum kan, kommer och är kraftigt gynnade av vad som sker här. Vad som i huvudsak sker är att genom det arbete som utförs här blir skador som gjorts i relationerna mellan världar, som ibland varit motsatta när det gäller moral, politik eller ekonomiska ståndpunkter, nu med gemensamma krafter arbetar tillsammans när de ser sina representanter gå tillsammans fredligt och produktivt här på Jorden. Detta är ett av de viktigaste skälen till varför en del av er är här, trots att det finns många skäl till varför många av er är här just nu. Ett av skälen är att gräva ner stridsyxan, om man säger så, och lära sig att arbeta tillsammans med de varelser som är från de andra världar som ni kanske tidigare har haft meningsskiljaktigheter med.

Som ett Universum som växer och mognar är det så att inte alla världar i de lägre dimensionerna kommer att ses öga mot öga och komma överens med varandra och arbeta tillsammans. Detta är bara naturligt och många av er har lärt sig samma lektioner här på Jorden, då olika länder och även olika delar av samma länder har haft olika meningar när det gäller politiska beslut och agendor samt ekonomiska och territoriella tvister. Ni lär er nu alla att komma överens och att arbeta tillsammans på ett mer fredligt sätt, mer vänskapligt sätt, mer rättvist sätt och detsamma gäller de varelser från era hemvärldar som lär sig så mycket genom de lärdomar som ni fått här.

Ser ni nu varför det är så viktigt att komma överens med varandra här, att det är så vitalt för ett framgångsrikt resultat av vårt uppdrag här? Det finns mycket mer som står på spel än stolthet mellan er och dem som ni interagerar med genom ert sociala nätverk internet. Det är så mycket mer än vad han säger och hon säger, vem som har rätt och vem som har fel och vem som vet mer och vem som vet mindre. Det finns världar och vad de gynnas av står på spel i hela Universum, och då alla dessa världar utgör makeupen i detta Universum är det hela Universum som beror av era framgångar här och hur bra ni kan klara av att komma överens med varandra.

Vi ser inte på er eller behandlar er som om ni är barn, för det är ni inte. När vi uppmanar er och försöker att coacha er till att komma bättre överens med varandra är det inte på grund av att vi känner att vi är de vuxna och nu är barnen som leker på lekplatsen med varandra, för detta är absolut inte fallet. Vi försöker helt enkelt att visa er att det finns bättre sätt att arbeta med varandra och det finns många viktiga skäl till varför det är så värdefullt för er och för många andra som ni ger era allvarligaste ansträngningar för när det gäller detta, det är allt. Vi är säkra på att ni kommer att förstå hur viktiga era interaktioner med varandra är, när alla människor i världen som ni representerar kan återförenas här med er på en dag i framtiden. Och det kommer att bli på den dagen som så mycket mer kommer att bli helt klart för er och så mycket bättre förstått.

Fram till den dagen, fortsätt med att göra ert bästa att komma överens med varandra och arbeta med varandra, för så mycket beror på vad ni tillsammans kan utföra. Fortsätt vidare nu och ge varje stund av varje dag allt ni kan och vi vet att var och en av er kommer att lyckas i vad vi arbetar så hårt med att uppnå tillsammans.

Vi är era allierade, era vänner och er familj inom Ashtar Command.


Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se
Bildadress:http://4.bp.blogspot.com/-GlzdmKqob_0/UAdS9SSBU9I/AAAAAAAACJY/PxVghkcblcE/s1600/Train-tracks-HDR-5760-s1.jpgAs channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish