Followers

Wednesday, 1 August 2012

Greg Giles 30 juli 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 30 juli 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


”Tidens Besegrare”

Vi kommer vi att höja oss i harmoni inför varje utmaning som ligger framför oss när vi tillsammans börjar förnya våra förbindelser, våra band, våra relationer, vår kärlek och service till varandra, till detta Universum och till vår Skapare. Skaparen av alla ting som vi gläds åt, som vi älskar, som vi värnar om, som vi sparar i våra minnen, som har gett oss lycka, njutning och även smärta ibland. För alla våra upplevelser har fört oss närmare till Enheten av allt i detta Universum, närmare till varandra, närmare vårt högre jag och närmare till vår Skapare som startade allt detta för oss att njuta av, att lära från, att växa, att uppleva tillvaron, uppleva livet här i hans magnifika Universum.

Nu är det dags att börja med nästa steg på vår resa tillsammans, steg som kommer att för er in i en totalt ny värld, ett helt nytt Universum, för ni lämnar bakom er allt ni har lärt er är er verklighet, för ingenting kommer att vara detsamma för er när ni kliver ut genom den där dörren en dag i en nära framtid, en dag som närmar sig mycket snabbt för er, för tiden går allt snabbare. Kan ni känna detta, kära ni? Kan ni känna att tiden håller på att kollapsa i sig själv, att den blir maktlös mot er och er vilja? Tiden försvinner, upplöses, avdunstar, och kommer mycket snart för er del att inte betyda något alls, för tiden kommer att ha runnit ut, om man säger så, och ni kommer att befinna er i ett mer ”tidlöst” tillstånd av varande.

Det är detta ni har sett fram emot, och vi vill föreslå att ni inte räknar minuterna längre, eller dagar och timmar, tills allt detta börjar för er, för när ni räknar tiden så förstärker ni den, ni ger den mer kraft och makt, den tar besittningen över er. Ni ger tiden en rättighet som den inte äger naturligt, för tid är inte en härskare, är inte en guvernör, en kung, en Gud eller en Skapare. Tiden är endast abstrakt, en aspekt, en produkt av er och vår skapelse.

Vi, de varelser som bebor detta underbara Universum, skapade tid så att vi kunde experimentera med den, för att bättre kunna uppleva och förstå vårt Universum, oss själva och varandra. Det är allt som tid är. Tid är ingenting mer än detta, men den är inte heller mindre än detta. Vi vill säga till er: gör inte tiden till något mer än den är! Tro inte för ett ögonblick att du inte kan besegra tiden, för tiden är redan besegrad, för vi har skapat den och vi har aldrig gett tiden några befogenheter eller någon makt över oss på något sätt, eftersom den aldrig var en del av vår dröm och vision för just denna skapelse.

Att släppa tidens bojor kommer att bli oerhört befriande för er, för ni kommer inte att åldras som ni gör nu, ni kommer inte att bli trötta som ni blir nu, ni kommer inte att ha bestämda tider som ni kämpar för att hålla, även om ni fortfarande kommer att ha rester kvar som minner er om det ni känner som tid, vi vill bara förtydliga detta. Det är inte som om ni utexamineras till ett totalt tomrum där det inte finns någonting att göra och tid och plats att göra det på, för det finns det absolut. Det kommer alltid att finnas tider, datum och platser att resa till, som kommer att ta en viss tid att komma till.

Vi vill inte att ni skall missförstå oss när vi säger att tiden kommer att förändras för er, för den kommer fortfarande att finnas, det är bara det att reglerna, parametrarna, lagarna som styr tiden kommer att förändras för er. Förstår ni detta, mina kära vänner? Förstår ni att det kommer alltid att finnas vissa tidsaspekter, vissa lagar för tid, vissa instanser av tid. Tid kommer alltid att finnas som konceptet för vad den är, det är bara konceptet i sig själv som kommer att uppleva metamorfoser för er när ni går ut ur de lägre dimensionerna och går in i de högre ovanför er, om man säger så. Inte ens dimensionerna är fast på toppen av varandra, de är mer inom varandra, om ni kan föreställa er den bilden.

Vi skulle vilja prata om vad ni kommer att göra under mycket av er tid så snart ni går ut ur de liv som ni har vuxit in i och lärt känna så väl. En ny start kan för många av er bli ganska så omskakande på ett sätt, milt chockerande kan man säga för några av er, då avsluta gamla sätt att vara och börja på ett nytt sätt alltid är en utmaning att ta på allvar. Vi skulle önska att du som följer våra meddelanden tänker på hur du kommer att kunna hantera att säga farväl till så mycket som du har blivit så välbekant med.

Kommer du att kunna ta denna övergång på ett smidigt sätt, eller kommer du att uppleva vissa gupp i din värld och tycka att det är svårt att släppa så mycket av det välkända och välbekanta? Vi kommer att finnas där för er och erbjuder vår vägledning och rådgivning för dem av er som kanske tycker att övergången är lite utmanande och skulle gynnas av assistansen från dem som har gått före er, och har upplevt precis vad ni nu håller på att få uppleva, inte en utan många gånger förut.

Emellertid kommer detta att bli en underbar upplevelse för dig, en spännande upplevelse, en äventyrlig och rolig upplevelse. Det kommer också att bli en ny, främmande och mystisk och ibland utmanande upplevelse för många av er. Vi vill att du så gott du kan förbereder dig på det som kommer att bli en stor förändring för dig. Det blir inte en subtil förändring på något sätt, för mycket av vad du har lärt dig skall vara en norm kommer att försvinna och bereder väg för många nya ting som du har inget eller mycket lite minne av. Förstår du har detta verkligen kan vara lite av en mild chock för en del? Vi kan verkligen förstå det och vi vill så gott vi kan minimera vad som kan vara en förvirrande upplevelse för dig.

För att kunna göra det tror vi att det är bäst att beskriva lite grann vad det kommer att se ut som för dig när du avgår från den här verkligheten för en ny, en annorlunda sådan, en högre och friare sådan, en mer spännande och äventyrlig verklighet. En av de saker du kommer att slippa är de begränsningar som lagts på dig här i den dimension du kallar ditt hem idag. Det finns så många begränsningar för er: pengar, ålder, hälsa, kön, diskriminering, geografiska hänsyn, era jobb, era familjer. Allt detta är begränsningar – man kan till och med kalla dem bojor – dock förstår vi att ni älskar era familjer och ni kanske även älskar det område ni lever i, detta är inte vad vi menar.

Vad vi menar är att ni har band till dessa områden i era liv och band är inte lätta att klippa och göra det möjligt för er att ströva fritt vart än ni skulle önska och göra vad det är ni skulle vilja göra. Detta är en aspekt av era liv som helt klart förändras, eftersom så snart ni kliver in i de högre världarna så kommer ni inte att ha några band som behöver klippas. Ni har möjligheten att stiga upp vartsomhelst och överallt dit ni skulle önska vara, att se och att uppleva. Ja, det är sant att ni har familjer på denna sida också som älskar er mycket innerligt. Men ni har inte familjer i den meningen att ni behöver arbeta varje dag för att försörja dem eller stanna hemma för att uppfostra dem eller en mix av båda sakerna, för detta är inte en del av er nya verklighet.

Många av er kommer också att hitta nya karriärer, detta är också sant, men ni kommer att ha massor av tid, frihet och resurser för att resa vart helst ni önskar och göra vad än ni önskar göra, för ni kommer inte att vara knutna till ett arbete som kräver så mycket av er som det ni kanske har idag. Detta är några av de överväganden som vi vill att ni tänker på idag, för även om många ser det som en välsignelse att få möjligheten att kapa banden med några av dessa saker som vi talat om, så kanske ni blir överraskade över att det kommer att vara några av er som finner att det är en stor utmaning att släppa dem.

För ni har aldrig känt till sann och verklig frihet från dessa aspekter i livet och de har krävt så mycket av er tid, energi, fokus och era resurser. Vi vill bara att ni tänker på detta, och att ni också tänker på hur ni kommer att känna det och hur ni kommer att kunna hantera detta emotionellt när banden till allt som på ett sätt hindrar er idag från att uppleva vad ni önskar att få uppleva och kanske resa dit ni önskar är borta för evigt. Var snälla och tänk över detta och förbered er själva, för även om frihet är en njutbar välsignelse och en gåva, så kan också sann frihet vara ganska utmanande för någon, när en sådan gåva öppnas för första gången sedan eoner, eller kanske till och med för första gången någonsin.

Vi är era fria bröder och systrar i den Galaktiska Federationen av Ljus. Vi älskar er alla!

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se
Bildadress:http://1.bp.blogspot.com/-lEitwsPb29w/UBblokxNQLI/AAAAAAAACb0/Q2dItIw0NU0/s1600/tc1.jpg

As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish