Followers

Monday, 20 August 2012

Greg Giles 16 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 16 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Nytt bank- och finansiellt system!

Beständiga förändringar är förändringar som skapats noggrant och minutiöst, baserade på väl utformade planer som gjorts för, och som har förmågan, att utveckla system och styrande som kan tåla många år och många förändringar och som kan testa integriteten och styrkan av dessa system. Här i er värld finns idag många exempel på system som inte har överlevt tester av dess integritet, dess styrka och dess utformning. Här har ni system som i många fall har helt kollapsat under sin egen vikt och inte genom någon utomstående kraft eller inflytande.

Ni har system för bankväsendet, finansbolag, politik, regeringar, utbildning, medicin och sjukhusvistelser som aldrig haft någon chans att överleva i det långa loppet, för de var svaga och bristfälliga i sin ursprungliga utformning. De hade ingen chans, inte något av dem, att tjäna människorna under en längre tid, och de flesta av dessa system var inte tillräckligt väl utformade för att tjäna människorna på ett effektivt och rättvist sätt ens under en kortare tidsperiod.

Detta är i många fall helt enkelt skrämmande, eftersom dessa system till stor del var utformade för ett enda ändamål och endast ett syfte – för att berika och ge makt åt några få medan man strippade massorna på alla deras rikdomar, deras hälsa, deras frihet och makt. Och detta har lyckats mycket bra, de genomfördes för dessa ändamål och har gjort precis det som de utformades för i första hand. Vi är här för att hjälpa er att riva dessa system som har hjälpt till att riva ner ert samhälle och samtidigt bygga upp livet för ett fåtal. Det är en av huvudorsakerna till att vi är här, och vi behöver ert samarbete, er hjälp, er tilltro, ert självförtroende och er villighet att först riva ner de flesta av dessa system så att vi kan börja med att tillsammans bygga nya system av styrande, finanser, banker, hälsa och utbildning.

Som vi tidigare har diskuterat är vissa av dessa system färdiga att kollapsa omedelbart och vi måste gå vidare med stor omsorg, för det är mycket klokare och mer fördelaktigt för er att ge viss andning till några av systemen medan vi samtidigt bygger nya system för att ersätta dem. Det är inte alltid nödvändigt, och det är inte alltid klokt, att riva ner ett system helt och hållet innan en ersättning för det redan är igång. Vi är säkra på att ni kan förstå detta, att vi helt enkelt tittar på ett system och undersöker bristerna som gör att det kollapsar, innan ersättningssystemet är i full drift.

Låt oss ta ert banksystem som ett exempel. Om vi låter ert banksystem kollapsa, vad är det då som ni kommer att använda som ett system för utbyte för mat och andra varor som man behöver för att helt enkelt överleva? Vad skulle ni ta med er till butiken för utbyte mot mat och bensin för att komma till era arbeten, som kan vara mycket viktiga för välfärden för andra? Detta måste tas i beaktande innan ett system helt rivs ned. Ett nytt system måste konstrueras, tillverkas och genomföras i dess ställe för att omedelbart och på ett effektivt sätt ersätta det gamla systemet. Eller också måste det redan vara uppe och fungera fullt effektivt innan det gamla systemet tas ner.

Detta är vad vi vill att ni överväger, och tänker på hur många system som behövs just nu, även om alla systemen fungerar illa och fortfarande idag rånar massorna på deras välfärd och även deras hälsa. Och i vissa fall också deras frihet, såsom ert rättsväsende som i sig själv är ett kriminellt imperium som bygger på vinst och girighet medan det fängslar millioner av befolkningen för att tjäna mer pengar för några få i toppen av dessa pyramidala strukturer.

Vi skulle vilja starta dessa nya system, men vi måste gå mycket långsamt och försiktigt framåt för att inte i vissa fall förstöra de system som är på plats just nu och som inte kan tillåtas rasa ihop, såsom ert banksystem. Vi har utformat ett nytt banksystem för er, men det är ett område som måste lösas genom ert eget folk, för det är inte vi som kan öppna nya institutioner och det är inte vi som kommer att fysiskt distribuera er nya valuta, om det är så det skall bli. Det är ni, människorna i er värld, som måste driva ert nya system till verklighet.

Vi, Galaktiska Federationen av Ljus, arbetar med medlemmar i er värld som har makten, förmågorna, integriteten och nu resurserna att göra denna dröm till verklighet. Men det är absolut nödvändigt att folket i er värld förblir tålmodiga och har tillit till det nya banksystemet och det finansiella systemet, för det kan inte konstrueras över en natt och så snabbt ersätta det gamla systemet. Det måste byggas upp långsamt, i små och säkra områden i er värld, som en provbana, en plats där förtroendet kan byggas i ert nya valutasystem.

Det här är vad vi kommer att göra. Vi kommer att starta ert nya banksystem som skall ersätta alla era nuvarande valutor. Det kommer inte att bli olika former av valuta och säkerheter i alla nationer, för det kommer inte att fungera eller ge rättvisa, säkerhet eller en bra organisation. Det var just det som var en del av systemet som byggde på ojämlikhet och möjligheten att manipulera värdet av dessa valutor och sedan suga ut vinster på en daglig basis för bara några få, nu otroligt rika, individer i er värld. Dessa pengar har stulits från er, folket, och kommer att bli, i de flesta fall och till största delen, återlämnade till folket. Dessa pengar som stals från folket kan ses som bara lånade från er, och nu är det dags att de betalas tillbaka - och så kommer det att bli!

Det finns ingen plats som någon kan hamstra eller gömma medel i dessa storlekar någonstans i er värld. Dessa fonder kan och har lätt spårats och vi, såväl som medlemmarna inom de Jordallierade som är ansvariga för ert nya bank- och finansiella system, vet exakt var det mesta av dessa medel som stulits från er finns, och de kommer att dras ut från de giriga klorna på dessa få män och kvinnor - när tiden är mogen för en sådan procedur.

Som vi har sagt, allting måste ske vid lämplig tidpunkt och inte förr, och inte senare. Timing är det väsentliga i denna transaktion och många av de andra också som kommer att ersätta era system som idag körs i er värld. Vi skulle kunna gå djupt i diskussionerna om era nya system, hur de kommer att bli genomförda, även diskutera måldatum för när ert nya bank- och finansiella system börjar genomföras, men vi säger att detta inte är viktigt. För vad som är viktigt är att ni just nu fokuserar på ert nuvarande system och gör vad varje nation måst göra för att hålla det flytande, för, som vi har beskrivit, det gamla systemet kan inte tillåtas kollapsa innan det nya systemet är i drift.

Era nya system skapas nu, och de genomförs nu medan vi talar här. Vi spelar inte ett väntans spel. Det har utvecklats i vissa delar i er värld och det är inte utvecklat först i några av nationerna som ni kanske väntat er, för det måste vara på det här sättet som de nya bank- och finanssystemen måste börja genomföras, dvs i säkra områden, i områden säkra från de manipulativa händerna av medlemmarna i er kriminella Kabal, som inte vill något hellre än att se ert nya system rasa och låta deras system fortsätta.

Fortsätta som det enda systemet för bank- och finansmarknaden i er värld, vilket skulle fortsätta med att berika dem så enormt och tillåta dem att föreviga sin agenda av makt och kontroll och deras mardröm om att förslava invånarna på Jorden. Vi kommer inte att tillåta detta. Detta har påbjudits av Skaparen. De mörkas agenda kan inte tillåtas att fortsätta och nå sin uppfyllelse, kan inte tillåtas längre att nå sitt mål. Detta har ni vårt ord på.

Vårt ord har misstolkats av ett antal individer på ert Internet. Några tror att vi har lovat detta och detta och har misslyckats med att leverera. Detta är villfarelse, detta är ett missförstånd, detta är desinformation. Vi lovar bara att vi kan och kommer att leverera. Våra löften är enbart baserade på vad vi kan och kommer att göra. Våra löften är inte baserade på vad NI kan och måste göra. Förstår ni skillnaden? Så många saker som så många av er vill är inte vi de som skall ge er, de är saker som ni själva skall ge er. Så hur kan det vara så att vi har lovat er dessa saker?

Er frihet från Kabalen är en av dessa saker. Vi kan inte ge er frihet från Kabalen, för vi har inte rätt till det, det är inte vårt ansvar, det är ert. Människorna i er värld måste ta ansvaret och befria er själva från Kabalen och deras grepp. Detta sker nu. Det finns många kvinnor och män som kämpar varenda dag för friheten för er. Vi bevittnar detta på första plats. Detta sker nu.

Det finns många som säger att detta inte sker för de kan inte se det. Det är förståeligt till en viss grad, men vi säger till er idag, som vi har sagt vid flera tillfällen, friheten för människorna i er värld kämpas för, strids för, då det är något som kan beskrivas som ett krig som pågår just nu under ytan i människans medvetande och medvetenhet. Det kommer att bryta igenom ytan som en oljekälla och dränka det torra med sitt flöde. Vi säger att detta kommer att hända också.

Ha tålamod, ha tillit, var övertygade, var starka, var modiga, var hjälpsamma. Var alla dessa saker, men var inte osäkra, misstrogna, uppdelade, problematiska eller uppviglande. Dessa är attribut som inte är till någon hjälp för er eller för andra, till er värld, er planet eller ert Universum. När vi rapporterar till er vad vi observerar väntar vi oss ett visst motstånd, vissa utmaningar, tvivel och kanske även misstro och misstänksamhet, men vi tycker inte att våra rapporter förtjänar den respons som de får från en sådan mängd av läsare. Detta har vi problem med, för dessa personer visar inte andra vägen till framgång, till seger, till förändringarna som ni alla önskar för er själva.

Dessa individer leder er nedför en mörk och osäker väg där misstro och misstänksamhet aldrig kommer att sluta, oavsett vilka bevis som produceras och oavsett vilka förändringar som sker. De kommer alltid att ha en hållning av motsatsen till detta, det vill säga en hållning av argumenterande, utmanande och manipulation. I de flesta fall kommer dessa personer inte att börja uppvisa, åtminstone inte i denna livstid, positiva former av beteende som kommer att hjälpa deras bröder och systrar genom dessa många förändringar och utmaningar. Och när de framgångsrikt får anhängare till sina attityder och sitt uppförande så värvar de fiender till produktivitet och effektivitet.

Som vi sagt förut så är er tilltro, tillit, styrka och ett positivt sinne det som är absolut nödvändigt för att lyckas med er nya värld. Dessa röster av oliktänkande bidrar inte till framgång, de är inte kompatibla med de positiva förändringar som ni alla söker. Vi vill inte för ett ögonblick tysta dessa röster, var snälla och missförstå inte detta, och vi kommer att klargöra detta för er så att det inte finns något missförstånd för vad vi säger. Vi uppmuntrar dessa röster av missnöje och säger till dem att så vitt oss anbelangar är ni totalt fria och välkomna till att fortsätta att lämna era kommentarer under våra budskap och utmana oss, gissla oss, förolämpa oss, håna oss, sprida lögner och desinformation om oss. Vad det än är som ni känner att ni behöver göra för att uttrycka vad som finns inom er välkomnar vi.

Vad vi säger och vad vi endast vill säga idag är, att det finns en viss procent av er befolkning som behöver inta en annan position, en positiv position, en hållning av förtroende, tillit, beslutsamhet, mod och viljestyrka som dessa andra inte kan visa, för det finns inte inom dem. De har inte alla dessa ting. De äger inte alla dessa egenskaper.
Det är därför de fyller sitt modersmål med insinuationer, förolämpningar och inflammerad retorik och ord som sticker och sårar andra. Kan ni se skillnaden?

Ser ni skillnaden mellan oss som ber dessa röster av meningsskiljaktighet att tystna, vilket vi inte gör, och istället ber vi om att rösterna med en konstruktiv attityd fortsätter sina ansträngningar med att fylla er värld med ekon av ljus, av förtroende, av tilltro, beslutsamhet och mod, för det är ni, ägarna till dessa röster, som är pionjärerna i er nya värld. Ni är skaparna, inte förstörarna. Ni är Gudarna, inte de dödliga. Ni är de eviga som kommer att föra fram er nya värld som de förvaltare ni är.

De andra kommer att gå vägen som de väljer, nerför den stig de vändrar idag. Det kan inte bli någon annan väg för dem, för de vandrar inte samma väg som ni gör just nu. Detta har vi gjort klart för er alla tidigare. Vi säger alltid att ni är fria att välja att följa dem nerför deras mörka färdvägar. Det är er rättighet. Vi kommer inte att göra någonting för att stoppa er eller att försöka övertyga er att vända och följa oss nerför vår färdväg. Det valet är helt och hållet upp till var och en av er och som vi alltid säger: vi hedrar och respekterar varje val ni kommer att göra. Och så kommer det att bli.

Fortsätt nu nerför den väg ni väljer. Vi fortsätter också nerför vår väg och vi hoppas att få se många av er på den vägen. Vi är era medresenärer på vägen mot ljuset. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.

As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish