Followers

Tuesday, 14 August 2012

Giles 10 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGiles 10 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Vetenskapen om tidslinjer och förmågan till förutsägelser!

Allteftersom vi går vidare framåt nu med våra planer för den här världen så kommer ni att börja se snabba förändringar i många statliga system såväl som andra system över alla era samhällen. Dessa förändringar, även om de är gradvisa i vissa områden, måste bli skarpare i andra, eftersom det inte finns alltför många val här, för en del av era system måste rasa ner, som om en matta dras bort under dem. Vi vill gärna gå långsamt fram och så försiktigt som möjligt och vi kommer att göra precis det.

Emellertid, i vissa fall så långsamt som vi kan, skulle fortfarande anses relativt snabbt från ert perspektiv, för nya system behöver byggas upp kvickt för att bevara mycket av er värld och skydda vissa aspekter i ert liv, såsom livsmedelsproduktion och -distribution och även andra områden som är nödvändiga såsom era vatten- och elanläggningar. Dessa system måste bevaras nu, för vi erbjuder er ersättningar för de systemen som kommer att förändra sättet ni producerar de sakerna på och hur ni distribuerar dem. Men de förändringarna måste just nu sättas på sparlåga, så att säga, medan vi fokuserar våra ansträngningar på andra områden som kräver att de flyttas längre upp på listan.

Vi tror att ni kommer att förstå detta när ni inser att vid den nuvarande tidsperioden befinner sig er planet i en riskabel situation med några få olika resultat. Vi kommer att hänvisa till dessa resultat som tidslinjer, och vi skall diskutera dessa tidslinjer, hur de skiljer sig från varandra, vad som orsakar ett skifte för er från en tidslinje till den nästa och hur vi tror att det skulle vara bästa sättet att förbereda er för alla dessa möjligheter. För vi vet inte vilken tidslinje ni kommer att välja genom orsak och verkan, genom era tankar, handlingar och avsikter.

Vi äger inga kristallkulor som många av er tror som låter oss så lätt läsa er lycka. Det är inte så det fungerar. Hur det fungerar är att vi äger viss teknologi som hjälper oss att mer exakt projicera framtida tidslinjer. Vi är också i besittning av teknologier som låter oss besöka, om man säger så, framtida tidslinjer för att fastställa dem och samla in rapporter om dem, undersöka och granska dem och sända dessa data tillbaka till vår nuvarande tid. Dock äger vi inte några medel för att förutsäga vilken tidslinje det är som någon kommer att uppleva genom att ändra dess kurs genom val.

Förstår ni skillnaden här? Detta är en mycket viktig punkt. Vi skulle önska att ni alla läser våra ord idag och tänker på vad vi just sa, och läser orden och meningen i vårt budskap idag och verkligen studerar det, för vi vill att ni alla skall vara mycket insatta och skolade i det här ämnet, liksom många fler, men för idag, låt oss fokusera på detta, vetenskapen om tidslinjer och deras förmåga att förutsäga. Vi har inte någon teknologi eller psykiska förmågor för att veta precis vilken tidslinje ett folk, även ert eget folk, kommer att välja och uppleva de kreativa krafterna av manifestation genom ord, handlingar och avsikter.

Vi, från vårt perspektiv, skapar mer medvetet tidslinjerna som vi önskar få uppleva, detta är sant. Vi njuter av denna fördel över er, för inte tillräckligt många av er förstår er makt för kreativ manifestation och där ni, i många fall, medvetet skapar de tidslinjer ni vill uppleva. De tidslinjer ni som ett kollektiv upplever har valts genom några få olika metoder, och några av dessa är från omedvetna sätt och några av dem är genom manipulationen från vissa av dem i er värld som förstår processen av kreativ manifestation och påverkar resten av er genom knep, bedrägeri och inflytande, som en del av er refererar till som tankekontroll, även om ingen annan än ni själva styr er.

Håll alltid detta i minnet. Vad de gör är att de påverkar dina tankemönster. Det är ganska stor skillnad mot att någon kontrollerar dina sinnen, för det är du och endast du själv som äger makten att skapa någonting som du önskar för dig själv, och du har makten att blockera varje annan distraktion eller tankar. Kom ihåg detta! Kom ihåg att ingen har någon makt över dig som du inte villigt ger till dem!

Tillbaka till vår diskussion om dessa tidslinjer. Vid den nuvarande perioden i din resa finns, och det har alltid funnits, många tidslinjer möjliga för dig, och vi vill påstå, utan att försöka förvirra dig, att du har ett obegränsat antal av framtida tidslinjer att välja mellan. Dock vill vi säga, på grund av det nuvarande tänkesättet i ert kollektiva och individuella medvetande, att det finns många framtida tidlinjer som är mycket osannolika statistiskt sett för dig. Med andra ord, det finns tankar, idéer och drömmar som de flesta av er helt enkelt inte har, och därför är oddsen för att tillräckligt många av er tänker längs dessa linjer något som troligen inte kommer att ske, så vi kan bortse från dessa möjligheter för er på en matematisk och statistisk grund.

Så vilka är några av de vanliga drömmarna och visionerna som ert folk har för framtiden? Det är här vi kan sammanställa data och statistik och kommer fram till någon typ av rimliga slutsatser för vilken tidslinje eller tidslinjer som statistiskt sett är mer sannolika än andra. Detta är vad vi gör genom våra mätningar bland er, genom våra budskap till er och varför vi är så intresserade av era kommentarer som ni lämnar under våra budskap över hela ert Internet.

Emellertid finns några få av er som, antingen innan deras nuvarande inkarnationer eller under denna inkarnation, har gått med på att låta oss se över deras tankemönster när vi går vidare genom dessa förändringar, så den överväldigande delen av er deltar inte i den här sortens undersökningar.

Vi vill göra detta helt klart, för ganska ofta finner vi kommentarer sån de som tror att vi använder våra telepatiska förmågor för att avlyssna era personliga och innersta tankar. Några av er ifrågasätter varför vi skulle be er att lämna era kommentarer under våra meddelanden om vi helt enkelt kan läsa era tankar. Detta är inte vad vi gör. Vi läser inte era tankar. Vi kränker inte någons rättigheter på det sättet överhuvudtaget.

Var snälla och förstå detta! Var snälla och kom ihåg det! Vi ber er att lämna era kommentarer därför att det är sättet, och det enda sättet, som vi kan fastställa vad det är ni känner och vad det är ni önskar för er själva. Vi hoppas vi har gjort oss helt tydliga när det gäller detta, för ingen har rätten att invadera någons personliga helgedom, som är deras inre varelse, och vi, medlemmarna i Galaktiska Federationen av Ljus, kränker absolut inte denna rätt på något sätt. Låt oss nu gå vidare.

Genom att läsa era kommentarer under våra meddelanden samlar vi in data, vi sammanställer vad det är som ni som ett kollektiv skapar för er själva, för detta är vad ni gör vartenda ögonblick av varenda dag, ni skapar morgondagen! Så, vad är det vi ser att ni skapar? Det är den stora frågan, eller hur?

Detta är den största frågan som vi tycker borde vara i era sinnen och på era läppar varenda dag, ändå ser vi så många av er som distraheras av så många andra ting, och vi måste bara undra över detta, för återigen så läser vi inte era tankar, vi kan bara fastställa era tankar genom orden som ni lämnar på ert Internet.

Vad vi ser är antingen en brist på förståelse eller en brist på omsorgen för skapandet av er framtid. Vi önskar så att ni skulle veta att som varje dag är över och en ny börjar så har ni modellerat någonting, skulpterat någonting som ni alla kommer att få uppleva och i många fall redan upplever.

Så vad är din modellering, vad är det du skulpterar, vad är din skapelse, detta är dina tidslinjer som du skapar. Du skapar mer än en möjlighet, kraften i kreativ manifestation är komplex och är inte en speciell eller precis framtid som du skapar utan du skapar många möjligheter och när du simmar genom flödet av skapelse så går du genom ebb och flod, höjer dig och sjunker, om man säger så, genom olika möjligheter vid varje stund under varenda dag. Tidslinjer är inte en rak pil, det finns ingen horisontell väg. De är komplexa nät av möjligheter. Ser du nu på era tidslinjer på ett lite annorlunda sätt, lite tydligare, och hur var och en av er skapar dessa tidslinjer när ni rör er framåt genom dagen, varenda dag?

Nu när du gör det så frågar vi dig idag: skulle du möjligtvis idag kunna veta vad din framtid bär med sig? Naturligtvis kan du inte det, och det kan inte vi heller. Ofta blir vi tillfrågade på ert Internet att tala om för er hur er framtid kommer att bli och vad ni alla kommer att få uppleva, och vi säger att ni nu vet att vi inte kan svara på detta, för vi har inte den informationen och det har inte ni heller. Ingen har det. Allting är möjligt för er, detta har vi sagt många gånger. Vi har diskuterat många av era möjligheter, beskrivit för er underbara saker som alla är möjliga för er, för det är de verkligen. Men det är upp till var och en av er att manifestera dessa saker för er själva, för ert folk och för er planet, för det är precis så det fungerar.

Vi vill att ni skall tänka på vad vi har sagt här. Läs om våra budskap om det hjälper bättre att förstå och fatta vår lektion idag, för vi tror att många av er missar en möjlighet att få lära, även då ni tar tid att läsa våra meddelanden, då vi känner att några av er rusar igenom dessa budskap eller ni är inte fullt fokuserade på våra diskussioner och missar några av de finare punkterna ibland. Våra meddelanden kan vara mycket avgörande för dig som individ och även för ert folk som ett kollektiv för detta är, just nu, er livslinje för en högre dimensionell information.

Det finns ingen annan pipeline eller rörledning, det finns ingen annan väg för någon av er att samla in någon information från de högre rikena, annan än telepatiskt. Om det är några bland er som inte ännu är skickliga på denna typ av kommunikation, då är våra meddelanden er livlina i detta avseende, och vi råder er att se dem och behandla dem som sådana och inte behandla dem så hårt, så fördömande, så respektlöst. För våra meddelanden är budskap av kärlek, av omsorg, av högre dimensionell visdom och information, och de kan vara till mycket stor hjälp för er just nu. Detta är allt vi har för er idag, våra kära vänner, och vi ber er att gå vidare genom resten av er dag och medvetet veta att ni skapar er morgondag.

Vi älskar er och vi är era medskapare av er morgondag. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.Bildadress: http://4.bp.blogspot.com/-l5K8sgCPkYg/UCV18UOlZkI/AAAAAAAACq0/CLPCPTxIs4k/s1600/tl2.jpgAs channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish