Followers

Google+ Followers

Wednesday, 22 August 2012

Greg Giles 18 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 18 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Mänsklighetens första “uppstigare”!

När vi vänder upp en annan sida i er historiebok kommer vi till ett mycket spännande kapitel som har varit väl värt att vänta på. Vi har kommit till punkten där det är den tid i er historia där ni får möta era vänner, era familjer, era guider och era högre jag, dessa som har delat med sig av sin visdom till er och sitt ljus och sin kärlek under många, långa eoner av tid. Det är nu dags för ridån att gå upp för en del av er, inte för er alla, för det är ännu inte dags för vissa av er, men det kommer att bli det i många fall mycket snart. Ni behöver inte vänta så mycket längre än de andra som kommer att få ett ”försprång”, så att säga, som kommer att vara pionjärerna i detta stora strävande för att föra tillsammans i återförening de som är i de högre dimensionella världarna med er från den lägre dimensionella världen.

Tiden har nu kommit då dessa två världar skall smälta samman, då dessa två världar konvergerar in i varandra. Detta är ett vägskäl. Detta är det nästa stoppet på er resa, och det är det stoppet då några av er kliver av resan och kommer att börja en ny resa och ta på sig en ny rustning för att rida ut i en ny dag med nya utmaningar, äventyr, spänning, skoj och verktyg för lärande. Detta är vad allt har varit på väg mot för många av er, och ni har bröder och systrar som nu kommer att leda vägen genom att testa vattnen av vad vi har skapat för att låta denna sammanslagning av er själva och er värld med de högre världarna samt de världar som finns bortom era begränsningar att kunna se, höra och känna, men inte bortom gränserna för er fantasi – och det är nyckeln!

Detta har varit nyckeln för att låsa upp denna dimensionella dörr för er, för det är i era sinnen och i era hjärtan som dessa hemliga dörröppningar varit gömda. Ni kunde inte hitta dem genom att skicka ut ett forskarteam med hundslädar eller klättra i bergen eller gräva djupt under marken på er Jord in till dess mystiska korridorer. Det finns bara ett sätt, det har alltid varit bara ett sätt, för er att hitta den hemliga passagen till oss och det är genom kärlek, och det är endast genom kärlek. Kärlek är nyckeln. Kärlek är den frekvens som skall göra er fria, som kommer att ta er till nya platser och hissa upp er till nya höjder inom detta Universum. Det är kärlek som är den hemliga dörröppningen med den dolda dörren som har förseglat allting som ni någonsin har velat ha, längtat efter och drömt om.

Det finns många bland er som har upptäckt denna nyckel, dold djupt inom dem själva, och de kommer nu att använda denna nyckel och vrida upp låset i dörren som kommer att öppnas till förundran, till mirakel, till en underbar prakt och skönhet, till magi, till kärlek och ljus och till oss. Och vi är här, för vi har också upptäckt denna nyckel som varit gömd djupt inom oss själva. För några av oss var det många eoner sedan och för andra ganska nyligen. Det finns en del som ni kanske även känner personligen i just denna livstid som har, genom sina erfarenheter och tuffa lärdomar lärt sig precis som ni har lärt er och upptäckt denna nyckel inom sig själva och använt den för att låsa upp dörren som har tagit dem till den andra sidan, den sida vi alla kallar hem.

När du tar det där stora steget genom den dörröppningen så kommer du att återförenas med några av dem som du kanske har känt även från just denna livstid och som har gått före dig genom vad du känner som en dödsupplevelse, men som många av er redan har lärt sig – det finns ingenting sådant som död! Det finns bara en ny början, och de som har lämnat er värld har bara börjat en ny start, ett nytt liv, precis som många av er kommer att göra. Det är bara det att ni inte kommer att behöva uppleva det språnget genom den erfarenheten som ni känner som död.

Vi vill göra detta tydligt och klart för er, då det finns de bland er som känner att det är genom dödsupplevelsen som ni kommer att bryta er loss från banden i er nuvarande verklighet och detta är inte nödvändigtvis fallet. Men i vissa fall har det varit så, och det finns de bland er som genom dödsupplevelsen börjar sin resa på nytt bortom cykeln av reinkarnation. Du kommer att börja din resa på nytt här inom de högre rikena i detta Universum och måste inte längre reinkarnera genom en fysisk farkost för att lära fler läxor i de lägre dimensionella rikena. För du har lärt allt du kan från dessa lägre världar och det är nu dags för dig att börja lära nya lärdomar och utmaningar här inom de högre räckvidderna av detta mångskiftande och mångdimensionella Universum.

Som vi sagt förut så är vi inom den Galaktiska Federationen av Ljus era familjer, vi är era vänner, och många av er håller nu på att finna ut vad vi har menat med detta, för vi har antytt för er att vi inte är några främlingar till er alls. Ni känner oss mycket väl, ni kommer bara inte ihåg det eller har inte lurat ut precis vem vi är. Men vi tror att många av er börjar få en mycket klarare bild nu när ni är så nära till att få uppleva en riktig familjeåterförening.

Vi skulle vilja säga idag att, för alla ni som kommer att göra den här resan inom kort, innan många av era bröder och systrar som också kommer att göra den här resan, att ni kommer att bli ambassadörerna för ert folk. Ni kommer att vara pionjärerna, upptäcktsresandena, de första uppstigarna av mänskligheten på det här sättet, i kropp, tanke och själ. Det har inte funnits någon annan av ert folk som har upplevt uppstigning på det här sättet utan att först gå ur den fysiska farkosten genom en dödsupplevelse. Vi vill göra helt klart att det kommer att finnas de bland er som får uppleva uppstigning under de närmaste dagarna.

De kommer att gå igenom dörren med sina kroppar helt och hållet, inte bara i anden. Detta är något av det finaste i hela denna strävan, för denna typ av uppstigning är extremt sällsynt inom ramarna av detta Universum. Denna typ av uppstigning uppnås eller upplevs normalt inte. Det är en verkligt sällsynt händelse och ett stort bemödande, studier, forskning, planering och kreativa krafter av manifestation har getts i denna upplevelse för er och vi önskar få se att ni gör det bästa möjliga av det.

Njut av det till fullo, lär allt du kan om det och sedan hoppas vi att du delar med dig av din erfarenhet med oss och med dina medmänniskor, dina bröder och systrar. För det är du, och bara du, som kommer att veta precis hur det känns att uppleva vad du nu får uppleva. Det är du, och endast du, som kommer att kunna sätta i ord dina upplevelser för att beskriva dem för andra. Det är du som kommer att skriva denna bok. Det är du som kommer att måla detta porträtt. Ni är hantverkare, ni är författarna av detta evangelium. Era namn kommer att gå till historien som några av de största pionjärerna i er värld och i hela er historia som ett folk.


Du kan vara stolt för du förtjänar denna stund, detta ögonblick, för du har kommit så här långt och har lett dina bröder och systrar in till större former av medvetande och större idéer och visioner. Du har lett dina bröder och systrar till den här dörröppningen också, och du kommer att ha äran av att gå igenom den först och hålla dörren öppen för resten av din mänskliga familj som kommer att kunna göra den här resan också, bara några steg bakom dig.

Vi kan knappt hålla inne vår upprymdhet och förväntan för detta härliga och mirakulösa ögonblick, och vi ber er att förbereda er, att jorda er själva, att öppna upp era sinnen och era hjärtan, för dessa är de dörröppningar som går in till era hem. Vi skall se er mycket snart. Vi är här och förbereder våra hem för er ankomst.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.


As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish