Followers

Monday, 6 August 2012

Greg Giles 2 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska FederationenGreg Giles 2 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen


Vågbrytare vid Bermudatriangeln!

En av de uppgifter vi har kommit hit för att hjälpa er med är byggandet av broar mellan er själva, hur ni ser på er själva, hur ni behandlar er själva, hur ni behandlar varandra och hur ni kan övervinna åren av separation genom krig och ekonomisk konkurrens. Vi har kommit hit som brobyggare, för att hjälpa er övervinna det som för er har varit en stor del av separation, frustration och till och med ilska och fientlighet mot varandra, då ni kämpade för att överleva här i en mycket konkurrensutsatt miljö.

Ett av skälen till varför vi uppmuntrar er så kraftigt att göra det ni kan för att bättre komma överens med varandra på Internet är för att ert Internet är ett av verktygen som vi använder för att bygga dessa broar. Människorna som ni interagerar med, oavsett var i världen ni lever, är representanter för människor ni kan ha haft svårigheter att komma överens med i det förflutna, inte bara här på er planet utan på andra platser över hela detta Universum också.

När vi talar om att bygga broar talar vi inte bara om att förena människor utan världar och galaxer över detta ständigt expansiva Universum som vi alla delar. Vad ni gör idag och hur ni behandlar varandra och kommer överens med varandra kommer att ha bestående effekter för många eoner framåt. För ni gör kopplingar, smider band och skapar band med dessa företrädare för andra världar, vissa av dem är allierade, vänner, och några har ni haft partnerskap med i många vågstycken, även en del som ni nu interagerar med genom era cirklar online är representanter från världar som era hemvärldar kanske inte har ett särskilt gynnsamt eller vänskapligt partnerskap med. För en del av dessa världar har krigat med varandra och har haft långvariga tvister, som fram till nu har varit svåra för dem att övervinna för att börja ett mer fredligt, vänligt, samarbetsvilligt och produktivt samarbete med för att stärka banden mellan sig.

När dui befinner dig i kanske ett svagare ögonblick av frustration och väljer att förolämpa någon annan eller tillåter dig själv att falla in i tirader med någon annan på Internet, så gör du mycket mer än är respektlös mot någon, du är respektlös mot företrädare som är ambassadörer för dessa andra världar. Du bidrar till att förstöra broar som har blivit noggrant och omsorgsfullt byggda genom ansträngningarna av så många under så lång tid. Det är som om du plockar upp en slägga och slår in den i blocken som har blivit så perfekt sammanfogade. Förstår du detta?

Förstår du vilken typ av förstörelse du åstadkommer varenda dag när du väljer att behandla andra illa, respektlöst, förolämpande, småaktigt, grovt, ovänligt och oförlåtligt? Vi säger till dig igen, till er alla, gör ert bästa för att ta fram ert bästa beteende! Hitta ett sätt av vara så artig du kan, även om andra visar dig brist på respekt. Vi ber dig att hjälpa oss med att fortsätta bygga dessa vackra broar och inte hjälpa till med att förstöra dem, för det är dessa broar som vi kommer att gå över i vänskap och partnerskap med andra under många eoner av tid som kommer, i detta Universum.

Tack för ert samarbete i den här frågan. När allt är sagt och gjort och vårt uppdrag här på Jorden når sin klimax då kommer alla vid den tidpunkten att ha en bättre förståelse för varifrån alla kommer, er förflutna historia tillsammans, och varför ditt arbete här, som involverar hur ni kommer överens med varandra och hur ni behandlar varandra, är så väldigt viktigt och är livlina för detta levande Universum som också andas.

Idag skulle vi vilja börja tala lite djupare om projektet med att konstruera vågbrytare utanför kusterna i flera områden runt om er planet. Många har frågat var vi kommer att bygga dessa skyddsvallar och vi vill svara er just nu att vi vill börja bygga dessa barriärer i många områden med början utanför staten Florida i USA. Detta är en mycket lämplig plats att börja på, då det är ett område som vi tror helt säkert kommer att få höjda havsnivåer eftersom det är geofysiska avvikelser utanför denna kust som kommer att bli reparerad, på ett sätt rekonstruerad, för er planet helar sig själv från den tredje dimensionens sår. Detta är ett område där det har varit mycket förvirring och mystik under er ganska nyligen inträffade historia och går tillbaka över ett hundra år eller mer. Det är här i detta område som många flygplan, skepp och liv har gått förlorade i vad ni har kommit att hänvisa till som Bermudatriangeln.

Det är här i detta område som våra stora lerförskjutningar uppträder på havsbottnen, och det är på grund av dessa jordskred som så många plan och skepp som har gått ner verkar ha försvunnit. De har inte riktigt försvunnit utan i verkligheten har de blivit begravda och burits iväg genom att havsbottnen har flyttat dem till andra platser, en del mycket långt från var dessa farkoster ursprungligen gick ner. Detta är ett av skälen till varför denna mystik har överlevt så länge, för mycket av vraken efter olyckorna har spolats bort.

Det är dessa havsbottnar som är ett problem, för djupt under dem finns tektoniska plattor som är mycket ostabila i det här området. Det är dessa tektoniska plattor som är ett av de större problemen på er planet. Dessa tektoniska plattor måste bli omflyttade, göras solida igen och återfästas i vissa områden till varandra. Detta är ett stort åtagande och det kommer att orsaka störningar i och runt vattnen i detta speciella område.

Detta är inte så svårt att föreställa sig, eller hur? Är det för svårt att föreställa sig att detta enda område, som många av er känner så väl som ett område med många olyckor, katastrofer och stor mystik, är ett område där något är på gång? Vi håller just nu på att förklara för er endast en av de saker som pågår i detta område, för det är något annat som pågår där som vi skall tala om vid ett senare tillfälle, för nu är det bortom det som vi vill diskutera med er idag.

Vad vi skall avslöja för er idag är att detta område av er planet har vad vi skall hänvisa till som ”felaktiga” havsbottnar, där dessa bottnar skiftar och glider obarmhärtigt ibland och ger orsak till stora störningar, inte bara havsbottnen utan de omgivande vattnen också. När dessa vatten störs så plötsligt och så kraftigt så kan ni nog föreställa er varför det är så många fartyg som gått ner i detta område, många utan att de haft tid att sända ut en nödsignal.

Anteckningar om detta är väl bevarade och kan granskas och undersökas av någon i er värld. När man tittar på dessa dokumenteringar kommer man att finna denna avvikelse, om man säger så, i sjöolyckor i det här området, och att många av besättningen på skeppen hade lite eller ingen tid att sända iväg en nödsignal. Detta bör visa ganska klart att vad det än var som hände där ute på havets vatten hände plötsligt. Det var inte en storm som dessa skepp råkade ut för, det var något annat, och det var kraftiga strömmar, orsakade av stora rörelser i havsbottnen, vilka började när de instabila tektoniska plattorna började skifta plötsligt och flyttade sig långt på en relativt kort tidsperiod.

Vad vi vill göra, och vi tror att det är mycket nödvändigt, är att bygga en någorlunda hög vågbrytare på detta område. Den ger skydd till området i fall att när reparationer börjar av dessa tektoniska plattor, och havsbottnen ovanför dem orsakar en stor störning i vattnen, då kommer det vattnet inte att torna upp sig och forsa mot de oskyddade stränderna i den här delen av er värld. Förstår ni detta, mina kära? Har vi varit tydliga med detta?

Det är därför vi vill börja vårt vågbrytarprojekt med er i det här området eftersom vi anser att det kommer att se fler bevis på havets svallvågor än något annat området. Vi tror emellertid att den vågbrytare vi kommer att bygga med er kommer att vara ett lämpligt och tillräckligt skydd för området. Vi tror att denna förklaring kommer att blidka åtminstone några av dem i er värld som för närvarande är fast rotade i misstro och misstänksamhet om våra tidigare diskussioner med er om detta ämne.

Var vänliga att fortsätt nu med er dag och håll i minnet, medan ni interagerar med andra, bara vem de kanske är, var de kanske kommer ifrån och vem det är de kanske representerar. För i slutändan kanske du blir mycket överraskad över att få veta precis vem det är du har blivit vän med, och tyvärr i vissa fall, kommer du att få veta vem det är du har misshandlat. Det är många överraskningar på lut för er mina kära, och att lära er om de sanna identiteterna av er själva, av era vänner och alla dem ni har interagerat med på Internet är bara en av många underbara och otroliga överraskningar som väntar er. Vi är en av överraskningarna på lager för er, för många av er kommer att bli ganska förvånade att upptäcka precis vilka vi verkligen är.

Vi är era vänner och era familjer i den Galaktiska Federationen av Ljus och vi hoppas att ni tycker om överraskningar.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Bildadress: http://4.bp.blogspot.com/-3aTit8CbEHg/UBrkEWgQb3I/AAAAAAAACfw/-FGH8cp6qsw/s1600/bt.jpg
As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish