Followers

Tuesday, 7 August 2012

Greg Giles 6 augusti 2012 Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 6 augusti 2012
Galaktiska Federationen av Ljus


Kontrollera bagaget innan Uppstigningen!

Med tiden kommer allt som vi har diskuterat med er att bli tydligt och det finns inte längre några missförstånd, någon mystik eller obesvarade frågor som lämnar dig med sökandet efter svar så som du kanske gör idag. Det är så det måste vara just nu. Ha detta i åtanke, kära ni, att er resa inte är över än, den har inte fullbordats ännu. Många av er har fortfarande en hel del läxor att lära och en kort tid att lära dem på innan den slutliga examensskrivningen måste lämnas in, för att mynta en fras. Om vi i Galaktiska kommandot klev in nu och lämnade över alla svaren på en silvertallrik så skulle det störa, begränsa och avsluta många av de lektioner som många av er är mitt uppe i att lära er och att uppleva.

Förstår ni detta? Förstår ni att, ja, vi har många av svaren som ni önskar få och vi hör era krav på dessa svar. Och vi hör dem ganska ofta, men det är inte vår uppgift och vi har inte rätt att ge er dessa svar, för de är inte vad som skulle hjälpa er mest. Det är ert personliga sökande och er strävan efter att upptäcka svaren, hemligheterna, skatterna som väntar på er. Förstår ni detta lite bättre nu, att det inte är svaren som är mest värdefulla för er utan det är ert sökande efter dem som är det mest värdefulla priset? Nu när ni förstår detta lite bättre skulle vi vilja föreslå att ni tillbringar mer tid med att själva söka efter svaren, istället för att be oss att svara på de frågor ni kanske har. Detta är allt vi har att säga om detta, kära ni, och låt oss nu gå vidare till frågor som rör er yttre värld.

Under processen med våra olika plikter kom vi på många nya vridningar och vändningar som man säger, hinder, svårigheter och problem. Men vi tvekar aldrig för ett ögonblick och vi ser varje hinder som dyker upp som en annan underbar möjlighet att visa upp våra talanger och vår kollektiva och individuella visdom och skicklighet att övervinna dem. Detta är vad vi skulle vilja se mer av hos er när det uppstår något på vägen som orsakar att ni tillfälligt ändrar er kurs och finner ett lämpligt sätt att navigera genom eller runt om ett hinder.

Vi ser många av er som gör just detta, men vad vi föreslår idag är att fler av er har en sundare attityd när problem uppstår, istället för den negativa attityden som några av er låter uppfyllas av när utmaningar visar sig. När allt kommer omkring så har de flesta av dessa utmaningar skapats av er själva innan, och även ibland under, er nuvarande inkarnation, för att erbjuda er en utmaning och en möjlighet att höja er över den och testa er klokhet, er styrka, er beslutsamhet, mod och fantasi. För utan dessa tester skulle ni inte veta var ni står och hur långt ni har kommit på er resa.

Dessa tester är nödvändiga, de är fruktbara, de är mycket värdefulla för dig på så många sätt, och vi säger att bara genom att ändra din attityd bara lite och ser dessa utmaningar som ännu en välsignad möjlighet och en gåva för dig, kommer att göra det så mycket lättare för dig att tänka ut ett svar på varje utmaning. Din inställning kommer att förändras och bli mycket mer positiv och låta mer positiva energier flöda, vilket i sin tur hjälper dig att hoppa över varje hinder.

Förstår ni detta? Kan ni förstå att med bara en liten förändring i ert perspektiv kan många av de utmaningar och hinder som visar sig för er hanteras smidigare och övervinnas? Vi hoppas att få se att fler av er börjar se dessa tester och utmaningar i detta nya ljus, för fördelarna med det kommer att göra att ni finner lämpliga lösningar till dem, som sedan låter er flytta till nästa utmaning och nästa, och det är så processen har skapats. Om ni fastnar vid ett problem för länge gynnar det er inte och slösar bort så mycket av er värdefulla tid, energi och fokus.

Som vi har sagt tidigare, tiden håller nu på att bli mycket kort för många av er, och tiden för att lösa många av de utmaningar som har lagts framför er rinner ut. Det finns inte alltför många morgondagar kvar att skjuta upp genomförandet av dessa mindre projekt till. Vart och ett av dem måste hanteras på ett tillfredsställande sätt innan ni går vidare till nya utmaningar, kanske högre dimensionella utmaningar. Kan ni förstå detta? Förstår ni att slutexamen, om man säger så, nu tar sin början och det finns inte längre någon tid att slarva bort, förslösa, byta bort eller sälja? Tiden har nu kommit att sätta igång, och vi menar verkligen att sätta igång. Många av er måste skynda er om ni skall hinna innan deadline, som ni säger, för ridån går ned för den här föreställningen och det kommer inte att bli, för det kan inte bli, någon extra tid för dig som önskar lämna denna teater för en ny show.

Detta är något mycket viktigt och vi önskar att alla ni som läser dessa ord tar vad vi säger på mycket stort allvar. Vi ber er undersöka vad det är i era liv som ni känner är aspekter av er själva som inte är av högre vibrationella aspekter av er själva utan är något drag, någon vana, tendenser eller missbruk som inte befrämjar ett högre dimensionellt levnadssätt. Försök att finna ett sätt att ta hand om detta, att släppa dem, att gå ifrån dem, gå vidare och lämna dem bakom er där de hör hemma, för de är inte längre en välkommen del av er resa, om det är inom de högre dimensionella rikena ni önskar färdas.

Förstår ni detta? Förstår ni att vad vi säger är att ett antal av er som läser dessa ord, som har tillkännagjort att ni önskar att er färd nu skall ta er bortom begränsningarna i den tredje dimensionen till högre riken i detta Universum, samtidigt bär på tungt bagage som tynger ner er och gör denna resa till en omöjlighet, en osannolikhet vid den här tiden? Ni måste hitta ett sätt att nå djupt inom er och hitta handtaget som släpper ned dessa kassar vid era fötter medan ni själva fortsätter framåt. Kan ni göra detta? Kommer ni ens att försöka göra detta? Det är vad vi ber er just nu.

Många av er har noggrant planerat för er själva vissa tester som ni gjorde klart att ni ville och behövde passera innan ni lämnade denna lägre dimensions verklighet. Ni gjorde detta helt klart, och nu här idag har några av dessa tester lämnats kvar olösta. Och du själv gjorde det helt klart att, om detta skulle vara fallet, du då inte var beredd att gå ut från denna verklighet och önskade att stanna tills dessa läxor hade lärts. Vi, dina guider i de högre dimensionerna, dina vänner och din familj kan inte åsidosätta dina direktiv, dina instruktioner, dina order. Detta är inte vår rättighet att göra så och vi kommer inte att överskrida våra gränser och göra någonting som du har instruerat oss att inte göra. Vi kan inte ta bort dessa hinder för dig, och vi kan inte komma till dig och tala om för dig exakt vad det är som tynger ned dig, och vi kan inte förse dig med svaren på dessa problem heller. Allt detta är helt och hållet upp till dig själv.

Ingen känner dig själv bättre än du gör, men vi har ett fågelperspektiv av mycket som sker i er värld och på deras liv som vi guidar, men djupt inom dig finns tankeprocesser som ingen annan känner till, för detta är din heliga fristad och vi inkräktar inte på din domän. Det är du, och endast du, som vet vad som pågår inom dig, och det är endast du som måste hitta en väg att peka ut dessa områden, att ringa in dessa problem och finna en lösning på dem.

Vi kommer, som vi alltid gjort, att erbjuda er alla vår kärlek, vårt stöd, vår vägledning, vår visdom och vår förståelse och vi kommer att hjälpa er på alla sätt vi kan, men vi kan inte göra arbetet för er och vi kommer inte att göra arbetet för er. Det måste slutföras av er, liksom era specifika instruktioner och kommandon. Vi önskar er den allra bästa framgång i era ansträngningar och vi kommer att fortsätta med att erbjuda er allting vi kan och låter er veta om vi lagt märke till förbättringar i några av dessa områden. Detta är vad vi gör, och vi kommer at fortsätta att erbjuda er vägledning där vi kan.

Vi är era vägledare i Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Bildadress: http://3.bp.blogspot.com/-tvogk5iT5og/UCA_6SC_fzI/AAAAAAAAClk/jvNdueD2kK4/s1600/sun.jpg
As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish