Followers

Wednesday, 22 August 2012

Greg Giles 20 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 20 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusKartlägg din kurs!

Vi ser hur ni protesterar på gatorna och vi förstår att ni vill ha storskalig förändring och ni vill ha det nu. Vi är här för att hjälpa er med att göra förändringarna som ni ber om och som ni gör klart att det är vad ni önskar för er själva och era familjer. Vi gör allting som vi tillåts göra och försummar inte våra plikter på något sätt. De av er som ser oss som antingen lata eller fega, eller för pacifistiska, eller apatiska, kallsinniga och att vi inte bryr oss om, förstår inte klart vem vi är. Vi är ni! Vi är er familj, vi är era vänner. Detta är ingen metafor. Det är vem vi är. Det är upp till var och en av er att själva bestämma vad dessa beskrivningar betyder för er.

När ni hör oss säga att vi är era familjer, vad kommer ni då att tänka på? Tänker ni att vi talar mer metaforiskt då vi alla delar detta enorma Universum, och därför kan betrakta oss själva som familj, eller får ni en annan idé och bild inom er? Är det någon av er där ute som, när ni hör oss säga att vi är familj, tänker för ett ögonblick att vi menar att en del av er faktiskt har föräldrar här inom de högre rikena, bokstavligen bröder och systrar, kanske även barn, söner och döttrar? Om någon av er föreställer sig detta när vi säger till er att vi är er familj så kan vi tala om för er att, på sätt och vis, ni har alldeles rätt.

Det finns de bland er som bokstavligen talat har en kärnfamilj här, en familj i de högre rikena. Du har en mamma som födde dig, även om även om den födseln kanske är annorlunda än den fysiska födelsen som ni upplever i den tredimensionella världen. Det finns de bland er som därför har en far också. Ja, det har ni! Ni har en mamma och en pappa och de är här, kanske en del i vår organisation, kanske de är de som ibland delar meddelanden med er.

När du kallar oss bedragare, barbarer och lögnare, inkräktare och erövrare så kallar du, i vissa fall, din egen familj dessa förfärliga epitet. Vi önskar bara att du kommer ihåg detta, att när vi säger att vi är ni så menar vi det. Vi är ni och ni är vi. I vissa fall har några av er högre jag som i själva verket är du. Det är ditt högre, framtida jag. Detta är inte ett talesätt. Detta är inte bara en metafor. Några av er är faktiskt här med oss som medlemmar av Galaktiska Federationen av Ljus. Det är versionen av dig, din högre, mer utvecklade, mer erfarna, lärda och visa själ som du är!

När vissa av er stiger upp till dessa, de högre rikena, inom en mycket nära framtid, så kommer du att sammansmälta med ditt högre jag som redan är här, för tiden är inte linjär utan mer cirkulär på ett sätt, den är mer sömlös och existerar inte i en rak linje där det finns en markör i det förflutnas väg, för det nuvarande och framtiden som du kan navigera i en rak linje direkt. Istället kan tiden mer förklaras som en enorm pool och du kan simma upp eller ner eller från sida till sida eller i vilken riktning du själv önskar ta.

Detta är mer vad tiden liknar, linjär eller inte, du kan fortfarande bege dig bakåt i tiden eller framåt in till framtida uttryck av tid. Du kan även ”pausa” den, om du vill det, för en stund och så återgå, ge ny energi, fokusera igen och återställa din kurs till vart det är du önskar att segla vidare på din ”framtida” resa, för återigen så måste ordet framtid användas ganska löst, sett från vårt perspektiv, dock inte från ert perspektiv.

Från ert perspektiv kan ni använda termen ”framtida” mycket säkert, för det är framtiden som ni har friskt satt kursen mot. Ni kan hålla detta i åtanke, att ni alla är på väg mot er framtid, och för många av er är den precis här med oss som medlemmar av samma organisation som idag några av er har gett en örfil, förbannat, förminskat, argumenterat med, fördömt och spritt vilda lögner, osanningar och desinformation om.

Detta får oss att fundera över vilken typ av själ trycker ner en organisation som de kommer att bli en del av en dag. Vi har kommit fram till svaret på detta, och vi säger att denna själ är förvirrad. Denna själ är vid den här tidpunkten förlorad och rädd, denna själ vet inte vart han skall vända sig, vem han kan lita på, vad som kan kallas fakta, fiktion, sanning eller lögn, verklighet eller illusion. Vi förstår detta. Vi förstår hur förlorad en själ kan bli på den här långa resan. Vi vill dock säga till er att ni är så väldigt nära slutet på er resa, det framgångsrika slutförandet av er långa, mödosamma och otroligt fascinerande resa, och vi ber er att inte tappa siktet nu, tappa inte ert fokus utan håll reda på kompassens punkt och var säker på att nålen alltid pekar på ljuset, kärleken, sanningen, på förståelse och tolerans, vänlighet och vänskap och samarbete. Ge inte upp nu och gå in i de virvlande vindarna runt om er och låt ert skepp förlora kursen och er kompass snurra runt som visarna på en klocka som sänder er in i alla typer av riktningar som för er överallt utom dit där ni egentligen vill vara.

Vi ser att en del av er förlorar riktningen och vi kan inte tala om för dig vart det är du är på väg, för bara du själv vet djupt inom dig vad du tänker och känner och vart dessa tankar kommer att ta dig genom dina kreativa krafter för manifestation och val. Vi ber dig att välja dina tankar noggrant, så även dina ord och dina handlingar, för du tar en kompass och kartlägger en kurs på en karta och överräcker den till din navigatör och säger: ”Detta är vår destination, håll fast vid den här kursen. Full fart framåt!” Detta är vad du gör med varenda tanke under varenda dag, vi önskar bara att du skall förstå detta för vi hedrar och respekterar valen du kommer att göra. Men vi måste göra klart för dig vad det är som några av er väljer och det är inte den satta kursen som kommer att föra dig till vår hamn. Vi vill vara tydliga med detta och råder er att om det är vår hamn ni söker skydd i från stormen, då måste några av er lägga om kursen, för ni är på väg in i djupare och stormigare vatten.

Det är allt vi har för er idag, våra vänner och vår familj, och vi ber er vara vaksamma, medvetna och uppmärksamma på vart ni är på väg. Fundera lite över vart era nuvarande attityder, uppförande, ord och handlingar mot andra kommer att föra er. Kommer de att föra dig hit, till de högre världarna, en plats som finns bara för dig genom att lära och förtjäna den och inte genom att du önskar det? Har vi förklarat detta tillräckligt, att din rätt att existera i de högre rikena av detta Universum är en rätt som man förtjänar? Du ges inte den rätten förrän du når en viss platå, en viss grad inom din varelse, och det finns de bland er som klart visar att ni inte har nått denna platå och därför inte kommer att få gåvan av nycklarna till vår entré.

Detta är hur det måste vara. Detta är sättet som det alltid har varit på och alltid kommer att vara. Om det inte kommer en dag när er Skapare ändrar den här lagen. Och vi ser inte att han ändrar denna lag någon gång snart för de av er som inte idag visar er värdighet att existera inom de högre rikena. Vi kan inte se detta, för detta skulle aldrig vara rättvist för resten av er som har förtjänat er rätt att vara här genom er kärlek, er tolerans, er förståelse, er vänlighet och generositet och ert stöd för varandra. För detta är egenskaperna i vår värld här inom de högre rikena, och tills en själ visar att han eller hon har nått förståelse för dessa och respekterar dem, hedrar dem och praktiserar dem och de blir en del av personligheten, själva kärnan, deras liv, då måste denna själ fortsätta sin skolning inom de lägre dimensionera tills den dag då han eller hon bemästrar dessa dygder.

Vi är de av er som har bemästrat dessa dygder. Vi är era vänner och er familj inom Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.
As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish