Followers

Monday, 6 August 2012

Greg Giles 5 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 5 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Framtida möjligheter och potentialer!

Hela ditt liv har du väntat på att denna magiska stund skulle bli sann för dig, att bli din välsignade verklighet, som bär frukten av träden som du planterade för länge sedan och har vattnat och vårdat under många livstider. Det där trädet är nu fullvuxet för många av er och det är dags att plocka frukten och få din första smak av den söta nektarn av din nya och totalt fria och obegränsade upplevelse. Den stunden kommer nu snabbt för många av er och vi vill säga till er att fortsätta med det ni håller på med. Fall inte tillbaka nu i gamla mönster, vanor eller tendenser och era destruktiva naturer som vissa av er har visat med vissa intervaller i er förflutna historia.

Nu är inte tiden att ägna sig åt sådana svagheter, lära av erfarenheterna och testa gränserna av era erfarenheter. Nu är tiden att se på er själva så fullständigt och så medvetet som ni kan. Nu är tiden att gå med full hastighet in i alla dina framtida möjligheter och inte se tillbaka utan släppa allt som var, för allt var ett övningsfält för dig, fullt av lektioner och upplevelser för att förbereda dig för det som väntar dig nu och som lockar dig med ropet av ditt namn. .

Hör du ropet av ditt namn? Om du hör ditt namn ropas, säg då ”jag hör mitt namn ropas och nu svarar jag på det ropet. Jag följer anropet. Jag följer ljudet av mitt namn som ropas och jag kommer att följa det ljudet till det upplyser mig om var det är jag önskar vara, vilket inte är här utan någon annanstans.” Detta är vad vi skulle vilja höra från de av er som önskar en ny verklighet, en ny start, ett nytt liv fyllt med nya skatter, belöningar, utmaningar, mål, spänning, äventyr och upplevelser för att lära ännu fler lektioner än de du har lärt dig fram till den här fantastiska och underbara tidpunkten.

Idag vill vi tala med er om hur det kommer att bli för er så snart ni stiger ut från era nuvarande ramar av er ganska så begränsade verklighet och in till ett obegränsat område, där ni kan visa upp alla de färdigheter, talanger och den visdom ni har lärt er. Det kommer att bli som om ni vunnit på lotto, fått jackpot och ringde på klockan vid karnevalen. Det blir som om du är en olympisk guldmedaljör och står på podiet och man spelar ditt lands nationalsång. Eggar eller lockar detta dig? Är detta vad som intresserar dig mer än något annat som du kanske i det förflutna har tillbringat tid, fokus och energi med? Om det är så, då kan du ha det så. Det är din gåva, det är din belöning, detta är din trofé och det är dags att presentera den för dig.

Vi, Galaktiska Federationen av Ljus, är här, vi anländer inte, det vill vi alltid göra helt klart för er. Vi reser inte hit från någon plats i Universum, för vi har redan rest hit för en ganska lång tid sedan. Vi finns redan här! Vi är här och så nära er att det tar bara en liten ytterligare knuff, lite mer ansträngning, lite mer uthållighet, lite mer bestämdhet från er sida att se oss, för att ni skall upptäcka oss och för att ni skall vara med oss. Kan ni förstå det? Förstår ni att det inte är vi, och det är inte ni, som färdas någonstans, utan det är något annat som kommer att göra det möjligt för ett återförenande? Ni vet vad det är vid det här laget, vi behöver inte förklara detta för er. Tala själva om för oss vad det är som kommer att sätta igång denna välsignade återförening av våra familjer. Vi skulle vilja se era svar på det från er under vårt meddelande idag.

Vi kommer att, som vi gör varje dag, följa era kommentarer under vårt budskap över hela ert Internet med stort intresse. Vi älskar att läsa era kommentarer för vi är kolossalt intresserade av vad ni tänker om oss, om vår återförening och om våra projekt, som vi skall börja tillsammans. Vi är även intresserade av de negativa kommentarerna om oss, för vi lär oss mycket om er genom alla era kommentarer, inte bara de som lyser av ett positivt sken. Det är också genom mörkret, genom negativitet, som vi alla kan lära oss. Och trots allt, är inte detta vad det handlar om, en lärorik upplevelse för oss alla? Det är vad som finns i dess djupaste kärna.

Ni är här för att lära och vi är också här för att lära, och för att nå det målet har detta scenario skapats och det har påbjudits av vår Skapare, som också är er Skapare, och många stora sinnen har dukat det här bordet för vår fest där vi kommer att lära genom denna fantastiska upplevelse att komma hit för att assistera våra bröder och systrar att bygga om och rekonstruera deras hus och vara värdar på en underbar och härlig återförening för familjerna. Vi hoppas att bli inbjudna, och vi ser att många av er redan har öppnat ytterdörren för oss och vi säger tack så mycket. Det får oss att känna oss önskade, uppskattade och älskade och vi uppskattar så väldigt mycket denna varma gest för att öppna era hem och era hjärtan och välkomna oss.

Idag vill vi också lätt beröra vårt första projekt med er, vilket många av er känner till kommer att vara förstärkningen av strandlinjer i vissa områden runt om i er värld. Vi har börjat anmälningsprocessen och vi vill rapportera att vi framgångsrikt har sänt ut våra meddelanden till många personer som vi har valt för detta inledande projekt. Och vi har också framgångsrikt tagit emot era svar som blivit noterade, och vi kommer att ta kontakt med er igen när det är dags för er att agera på informationen ni gett oss.

De av er som har fått vår kommunikation förstår vad vi menar med den och det finns inget behov av att gå vidare in i det längre. Vi kommer att fortsätta med att sända meddelanden till dem som vi anser har förtjänat sin rätt att ta del i detta inledande projekt genom sitt växelspel med andra över ert sociala nätverk online. Och genom deras ansträngningar att lysa ljuset, att vara där för andra, att dela informationen om vår organisation och vad våra avsikter är här i er värld.

Vi uppskattar mycket era insatser när det gäller detta och säger till er alla som har kvalificerat sig genom insatser som dessa att ni är inte, och kommer inte att glömmas bort eller bli förbisedda på något sätt. Till dem som har visat att ni skulle vara lämpliga och kvalificerade medlemmar av våra team vill vi säga att er dag kommer, det är ingen tvekan om detta. Vi vet vem ni är och vi har er på vår lista för att kontakta er en dag i framtiden, på det ena eller andra sättet. Ni blir inte utelämnade från våra gemensamma projekt för vi ser också fram emot att få arbeta med er. Det kommer att finnas många projekt med många tusen individer som valts ut att arbeta med oss, antingen direkt eller indirekt. Detta inledande projekt, trots att det är massivt i omfattning och betydelse, kommer inte att kräva alltför många ”händer på däck”, för det tar inte många av er att bygga dessa vågbrytare eftersom vår avancerade teknologi gör det mesta av arbetet.

Vi vill göra detta helt klart, för vi önskar att ni förstår varför det är så att, fast ni har visat er vänlighet, er medkänsla och er överlägsna arbetsetik, vi inte kontaktat er för att ta del i detta inledande projekt. Anledningen är att bara ett relativt litet antal av er har blivit eller kommer att bli kontaktade för detta projekt då arbetsstyrkan som krävs för det är ganska liten i storlek. Emellertid finns det många andra projekt som är lika viktiga och mycket större i storlek och omfattning med tanke på arbetskraft som krävs, och det är då många av er kan förvänta er att bli kontaktade. Den dagen kommer snabbt att följa på slutförandet av projektet med vågbrytare, och en del av de andra projekten kanske även kan sättas igång under uppbyggnaden av vågbrytarna. Vi önskar att ni förstår detta och vi önskar att ni alla är uppmärksamma och alerta för våra telepatiska kommunikationer till er, för de kan komma vilken tid som helst var ni än är, inte bara när ni är hemma eller i era sängar.

Detta är situationen här i er värld där det finns stora möjligheter och stor chans för avancemang och något nytt för er alla. Vad vi är här för är att erbjuda er ett nytt sätt att göra nästan allting ni har lärt känna som det enda sättet att göra saker och ting på. Det finns så mycket i er värld som behöver eller kan gynnas av en uppgradering och ett avancemang i teknologi, kapacitet, metodik och förståelse. Det är lite av en tredje dimensionens struktur eller system som kommer att överleva omvandlingen till ett högre dimensionellt samhälle, såsom ett femdimensionellt samhälle. När man förstår detta så förstår man också att mycket av vad man har känt till måste dekonstrueras och sedan rekonstrueras på ett helt nytt sätt. Detta kan vara ganska störande för många, ni kanske är förvånade över att höra det, för varelser som har lärt sig ett sätt anpassar sig inte så lätt till ett annat sätt, speciellt när det nya sättet är så fullständigt omvälvande mot de metoder som fanns förut i den gamla tiden.

Vi är här för att inte bara hjälpa er med denna känsliga omvandling, utan är också här för att assistera er känslomässigt och mentalt med att överleva denna omvandling. Vad vi vill göra är att sätta upp ett system där er mentala och emotionella hälsa och ert välbefinnande kan kontrolleras och övervakas och på ett tillfredsställande sätt mäta hur lätt eller hur svårt en del av er kanske drabbas genom transformationen av era sociala strukturer. Vi kommer att övervaka en viss procent av befolkningen över hela er värld och på det sättet skaffa en bas från vilken vi sedan hämtar statistik som kan vara ganska korrekt utan att övervaka och undersöka alla i befolkningen. Detta är den metod som föredras för utförandet av en sådan forskning, och vi kommer att i framtiden be om ett antal frivilliga som tar del i en sådan studie för mätning av era kollektiva såväl som personliga svar på dessa förändringar i er värld.

Vid den tidpunkten hoppas vi få ett tillräckligt stort antal av villiga deltagare och kan säga att för er assistans i den här studien kommer ni att bli belönade på ett visst sätt. Ett av sätten som ni kommer att belönas på är att de som deltar i våra studier får från oss fördelen av våra avancerade teknologier och kunskaper, och ni kommer att få avancerad behandling för många av era emotionella, mentala och fysiska behov. Vad vi menar med detta är att vi kommer att dela med er våra teknologier och vår avancerade uppfattning och förståelse av fysiska, emotionella och mentala kroppar och hjälpa er att lindra några av problemen ni kanske har.

Även de brister, om man säger så, som ni har fötts med och som har handikappat er på något sätt under hela ert liv. Allt det arbete som ni kommer att göra tillsammans med oss kommer med belöning, eftersom detta är den grundläggande konstruktionen i det högre dimensionella samhället. När man ställer upp för att hjälpa sina bröder och systrar och arbetar mot det större goda för alla och planeten blir man tillräckligt och rättvist kompenserad för sina insatser, sin tid och sin energi.

Idag är det så i er värld att många arbetar mycket hårt för mycket lite kompensation och belöning. Detta kommer att förändras, för alla som fortsätter att arbeta på sina arbeten, som kan vara nödvändiga åtminstone under en tid, tills en övergripande förändring i många av era system kan genomföras, kommer att belönas, kompenseras och få betalt mycket mer än idag. Vi vill göra detta helt klart, för vi förstår att många av er är redo, och är mycket ivriga, att gå ifrån de jobb som många av er känner er uttröttade av. Och vi säger att för många av er kommer den dagen, men just nu när era system måste rivas ner innan de kan byggas upp igen, kommer det att bli en tid då ni måste bli kvar vid er nuvarande arbetsplats för att stödja er själva och er familj.

Vi vill med tiden genomföra system och teknologier som kommer att minska behovet för många av er att gå till arbetet för att utföra uppgifterna ni gör nu som gynnar andra och er värld. Alla kan inte lämna sina anställningar på en gång om ert samhälle skall kunna fortsätta med omvandlingen på ett smidigt sätt. Vi hoppas att ni kan förstå detta, och förstå att det kan bli en födelseprocess, om man säger så, en vårdande period, en växande period och genom denna period kommer det att bli en del växtvärk, för detta måste alltid förväntas när det gamla böjs ner och gör väg för det nya.

Med tiden kommer vi att förklara helt och hållet hur vi önskar genomföra era nya system, vilka system vi skulle vilja genomföra först och vilka system som kräver den största uppmärksamheten. För det finns system idag i er värld som står på skakig grund och måste förstärkas. Och i många fall bli totalt rekonstruerade för att skydda era samhällen då vi inte så att säga kan dra undan benen och låta ett komplett system som just nu är nödvändigt i er värld, sönderfalla helt. Vi måste vara mycket försiktiga och gå fram varsamt för att stärka en del av era system, medan vi på samma gång inför nya system och ibland bygger dem inom ett gammalt system, istället för att helt avveckla ett system innan vi börjar genomföra ett nytt i dess ställe.

Som vi sa så kommer det att bli en del växtvärk som upplevs av ert folk under en tid, åtminstone i vissa områden. Vi ber om ert stöd, er assistans och ert förtroende för att era nya, sociala strukturer kommer att byggas och de gynnar alla i er värld. Vi tackar er för ert tålamod, ert samarbete och er hjälp för att bygga dessa nya system och strukturer och vi kan säga att era insatser kommer att bli mycket uppskattade och belönade på många olika sätt. Ha tålamod, ha förtroende, ha tro och er värld kommer at bli ett paradis och det gamla sättet kommer med tiden att vara ett avlägset och bleknat minne av ert förflutna.

Vi är arkitekterna som är här för att hjälpa er att bygga ert nya paradis. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Bildadress: http://2.bp.blogspot.com/-e-AaD23F0w8/UB7tHxqym_I/AAAAAAAACkQ/uwvK8F2irOM/s1600/par1.jpgAs channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish