Followers

Tuesday, 14 August 2012

Greg Giles 11 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 11 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Att skära av kabalens kommunikationslinjer!

Spåren efter vad som händer i er värld börjar läcka ut genom delar av era massmedia. Det är omöjligt att hindra dessa historier från att komma ut, för förr eller senare brister dammluckorna i allmänhetens medvetande och medvetenhet. Vi har noggrant övervakat den här situationen och vi kan rapportera att det finns många fler historier som är tillgängliga för rapportering än vad som skett fram tills nu. Det har förekommit många fler arresteringar och större omfattning av arrestringar och rättsliga förfaranden än vad som har rapporterats. Det har varit större fiskar, så att säga, kastade i stekpannan, och förr eller senare kommer dessa historier att bryta igenom bortom barriärerna av vad era medianätverk kan dölja.

Vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa era stora nyhetskanaler att göra vad de måste göra. De vet vad som krävs av dem, de vet vilka plikter de har, men många av dessa personer är rädda just nu, de är rädda för sin egen del och deras familjers. Detta är förvisso motiverat, men vi vill göra det klart att vi kommer att göra allt vi kan för att skydda dem och deras familjer från varje skada eller förseelse från dem som är betalda av Kabalen. Kabalens medlemmar och de flesta av deras medarbetare gör inte sitt smutsiga jobb själva.

Dessa män och några kvinnor är mer som kontorspersonal, de är personer som ”flyttar runt pennorna” som ni säger i er värld. De ”lägger sig inte i” för att hjälpa till. De ger order från någon långt borta – genom telefon eller genom ombud. Det är mycket sällan de träffar någon av sina underhuggare personligen. De viskar kommandon och strategier till en eller två av sin närmaste personal som sedan viskar dessa instruktioner till en annan och så vidare genom en lång kedja av underordnade tills det kommer till deras underhuggare som faktiskt utför deras lömska gärningar för dem.

Vi, Galaktiska Federationen av Ljus, vill bryta den här kedjan med kommandon. Vi vill börja operationer där dessa underhuggare i den långa raden tas i förvar. Detta är vad vi vill se, för de är en integrerad del av denna mörka operation och utan dem kommer kommandona och instruktionerna från toppen av dessa pyramidala strukturer till botten att klippas av, att brytas, bli bortkopplade, och lämna dem i toppen utan någon att ge sina order till. De kommer inte längre att kunna flytta sina bönder på schackbrädet. De kommer att bli avskurna från spelet, och detta är vårt mål. Detta är vad vi önskar få se, och vi diskuterar den här planen med våra Jordallierade just nu.

Vi skulle vilja se insatser på det här området där männen och kvinnorna som bär de här meddelandena från toppen och ner för en lång rad av underhuggare till bönerna på fältet, tas i förvar för sina brott mot folket i er värld. Dessa medarbetare är lika skyldiga som de män som idag står i toppen på dessa stora pyramidala strukturer av makt och kontroll. Deras brott är lika allvarliga, för utan dem kunde inte de mörkas agenda utförts, och detta är vad vi önskar få se.

Vi ber männen och kvinnorna vid frontlinjerna att just nu fokusera åtminstone en del av sin uppmärksamhet på att bryta dessa långa rader av kommunikation och order som sänds vidare och instruktionerna som skickas från deras överordnade. Detta är vad vi önskar få se just nu och vi vill också erbjuda vår kunskap och vår övervakning i detta område för att hjälpa till med den här fasen i operationen. Vi ber om samarbete av de modiga män och kvinnor vid frontlinjerna som kämpar för frihet för människorna i er värld.

Vi vill rapportera att vi fortsätter att observera arresteringarna och de rättsliga förfarandena som involverar medlemmarna i er kriminella Kabal. Dessa arresteringar fortsätter, de har inte stoppat upp och de har inte minskat på några fronter över hela er värld, inte bara i USA. Vi vill göra detta helt klart, att många av er fokuserar sin uppmärksamhet på arresteringar och rättsliga förfaranden I USA, men vi kan tala om att detta sker globalt, detta sker över hela världen, det sker i många länder.

Med tanke på detta ber vi er att fokusera det mesta av er uppmärksamhet på frågor som kommer upp utanför USAs gränser, för USA är bara ett land och det finns många länder som är inblandade i dessa rättegångar. Därför kan ni kanske ha möjlighet att själva lokalisera information om dessa rättegångar i andra länder runt om i er värld.

Vi har kommit över nyheter om flera av dessa arresteringar och rättegångar medan vi har sökt på ert Internet efter bevis på detta, och vi tror att ni också kommer att få framgång om ni fokuserar era ansträngningar i den riktningen just nu, men vi kan säga att det kommer att komma en tid när USA är mer i fokus för de pågående arresteringarna. Fortsätt att vara vaksamma för dammluckorna öppnas snart och bevis på den ena arresteringen efter den andra kommer att flöda som en fördämning genom era vardagsrum över hela världen.

Som vi har sagt, dessa historier kan inte hållas borta från folket i er värld så mycket längre innan någon typ av bevis börjar bryta igenom barriärerna som konstruerats av er Kabal. Det kommer bara att fordras en enda stor historia i USA, eller kanske även i ett annat land, för att tränga igenom denna mur av tystnad, av sekretess, och låta andra historier sedan börja bryta igenom dammen. Det kommer att vara just då som det inte kommer att finnas något stopp längre för nyheterna om dessa arresteringar och rättsliga förfaranden, och det är den dagen som vi, lika mycket som ni, ivrigt förutser och ser fram emot.

Kom ihåg, kära vänner, att det ni vill ha det vill vi också ha. Vi vill alla ha precis samma sak. Vi vill alla att medlemmarna och medarbetarna i Kabalen tas bort från era samhällen och fängslas, och vi gör vår del i detta, precis som det finns representanter i er värld som gör sin del. Ingen tar lätt på den här operationen. Det finns många män och kvinnor vid era frontlinjer som riskerar sina liv varenda dag i det här uppdraget, och vi vill att ni skall komma ihåg detta, och tänker på detta, när ni väljer att klaga över hela Internet för att denna operation inte går framåt tillräckligt snabbt för er. Ni som sitter i bekvämlighet och skydd i ert eget hem.

Tänk på detta, och tänk på dem vid frontlinjerna som, i många fall, läser era ord, för de söker också efter nyheter på Internet, efter nya historier om vad de åstadkommer själva och som de riskerar sina liv för att göra. Tror ni att dessa män och kvinnor också önskar att era medier börjar täcka och rapportera om dessa historier? Naturligtvis gör de det, eftersom de också vill precis detsamma som vi alla vill. Som vi sagt förut så är vi alla ett, vi är alla en familj och vi vill alla samma sak för oss själva, våra nära och kära, våra vänner, medarbetare och även främlingar på gatan, för i verkligheten är ingen av oss egentligen en främling då vår värld är en gruppinsats, ett grupprojekt.

Vi har alla arbetat tillsammans med detta projekt, alla på vårt eget sätt. Vi har alla designat det, vi har alla skapat det och har alla byggt upp det från grunden genom att arbeta tillsammans. Så hur kan vi vara främlingar för varandra när vi alla delar samma hem? Idag omkonstruerar och bygger vi om er värld. Vi ställer alla upp på vårt eget sätt, för vi är en enda stor familj som lever i ett enda stort hem.

Vi är en del av denna familj. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.

Bildaddress: http://3.bp.blogspot.com/-cInKDkSWMjA/UCbImzdJJqI/AAAAAAAACsM/tg9O75XszTU/s1600/sunn.png
As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish