Followers

Google+ Followers

Thursday, 9 August 2012

Greg Giles 8 augusti 2012 Meddelande från Ashtar CommandGreg Giles 8 augusti 2012
Meddelande från Ashtar Command


Vår vackra babyflicka!

Allt är så väldigt nära så man kan nästa röra vid allting ni har önskat er, allting som ni har drömt om. Anledningen till att allt detta har gjorts möjligt för er är genom alla era osjälviska insatser här i 3Ds land av illusion och kamp, hårda tider och förvirring, ofta kaos, krig, rädsla, kärlek, liv och lycka. Vi har alla kommit så väldigt långt på våra resor, för vi inom Ashtar Command har också varit på en lång resa. Det är bara det att vi har valt att resa på den här sidan av denna tjocka ridå, och ni har valt en annan väg. En väg som fört er genom alla dessa saker som ni nu äntligen passerat, lämnat bakom er och släpper, glömmer bort och i vissa fall alltid minns, för det har varit så många delar av er resa som ni har älskat.

Det har inte alltid varit en kamp för dig, det har inte alltid varit smärtsamt för dig. Många gånger har du nått så höga höjder av glädje och även extas att du inte önskar glömma bort dessa ögonblick. Du gjorde det mycket klart innan du sa adjö och klev ut från vår dörr för att komma hit. Du sa att du ville kunna vårda alla dina fina stunder med familj och vänner, framgångar och triumfer, och du kommer att ha just det, därför att det är din gåva, du har förtjänat den, du har förtjänat alla de gåvor du får för alla dina tappra och outtröttliga insatser här för andra och för dig själv, för båda dessa aspekter av dig själv är viktiga och det vore inte rättvist att förbise någon av dem.

Förstår du vad vi menar när vi säger ”dessa olika aspekter av dig själv”? Ringer en klocka när du hör dessa ord av sanning? När vi säger att din värld är fylld med andra aspekter av dig själv, vilken bild frammanar detta då för dig? Frammanas en bild av miljoner, till och med miljarder, av andra som lever och upplever samma saker som du, eller istället, materialiserar sig en bild där det finns många olika aspekter av en varelse, en kropp om du vill, som upplever många olika saker på många olika nivåer här i din värld? Skillnaden är sanning och verklighet, eller fiktion och fabler. Det är skillnaden, för bara en av dessa är sanning. Det är antingen det ena eller det andra och vi lämnar det upp till dig att välja själv vilken av dessa karakteriseringar av din nuvarande resa som du känner ger genklang inom dig. Och nu kommer vi att gå vidare till ett nytt ämne.

Här i din värld finns slående kontrasterande bilder och filmer av olika liv, olika människor, olika personligheter, olika raser, olika åldrar, olika nivåer av inkomster, olika nivåer av intelligens, olika nivåer av vänlighet, kärlek, förståelse, tålamod och tolerans. Det finns även olika nivåer av vissa negativa aspekter av dig själv, men här i er värld finns något så snarlikt som ni alla äger, något så unikt för er, den mänskliga rasen, men något som inte är unikt mellan er själva. Vet du vad det är? Vet du vad denna sällsynta gåva är, som du som en medlem av denna ras äger och håller inom dig, djupt inom dig för säker förvaring och skydd? Det är kärlek!

Alla har detta djupt inom sig. Det är kärlek som rinner som en fontän, vatten skänkt från en källa av kärlek, för ingenting som du äger kommer från någonstans eller någonting annat än kärlek. Kärlek ar det hopp du har, lärlek är de drömmar du har, kärlek är den empati du har för någon annan, din livskraft, din beslutsamhet, ditt mod och din tapperhet, vevandet som gör att den stora klockan tickar och håller tiden och rytmen i ditt hjärta, och din själs resa som går över tidens sand.

Vi är här och vakar över dig. Vi skyddar dig och vi vägleder dig, för vi älskar dig. Och djupt inom många fler av er än vad ni egentligen inser eller kan erkänna idag ens för er själva, så älskar ni oss också. Naturligtvis är det så, vi är ni. Vi är era familjer, vi är era vänner, vi är era medarbetare, era medskapare av allt detta. Vi skapade tillsammans allt detta. Detta är vår skapelse. Är det något annat ni kan tänka er som skulle föra människor närmare tillsammans, mer kärleksfullt, vänligt och omfamnande än att skapa en hel verklighet tillsammans från grunden, från ett fullständigt tomrum av tid och rymd?

Detta är vad vi har gjort. Detta är vad vi har skapat. Detta är vårt barn. Vi tillsammans ar föräldrarna till denna baby. Hon är vår baby. Vi uppfostrar henne tillsammans och även då det kan verka som vi har misshandlat henne i hennes tidiga och formbara år, så var allt en del av hennes plan och vår plan tillsammans, att bli starkare föräldrar och barn och detta är vad vi har gjort. Och nu är det dags att ta vad vi har lärt oss och vända allt detta och göra allting vackert, perfekt, friskt, rent, roligt, äventyrligt, spännande, välmående, givande, säkert, tryggt och evigt.

Detta är planerna vi har för vårt barn och hon älskar dessa planer också, och tillsammans skall vi se till att våra drömmar blir verklighet, för våra drömmar är alla desamma därför att vi är desamma. Vi hade samma drömmar för många år sedan när du lämnade oss för att börja din vandring genom dina livs resor, och vi stannade kvar här som dina vägledare, men ingenting har förändrats. Våra drömmar är desamma och vi har båda vårdat vårt barn, bara på olika sätt. Men nu är det dags att komma tillsammans och göra vår familj hel igen – moder, fader, barn.

Skulle det inte vara underbart? Skulle det inte vara vackert. Skulle inte detta bli ett bättre hushåll för att uppfostra ett barn, snarare än att ha föräldrar som separeras genom en slöja och genom tiden? Det är nu tid för denna familj att bli ett igen, att bli hel igen, att bli allting som vi var tillsammans innan denna tillfälliga delning av vår familj påbörjades. Det är dags nu, och vi gör precis som ni, vi förbereder oss för denna återförening.

Det kommer inte att dröja länge nu. Allting går framåt mycket snabbt nu, mycket effektivt. Och trots att många av er fortfarande inte ser några yttre tecken på något som ni skulle acceptera som ett påtagligt bevis, så säger vi att vi inte kom hit för att fylla er med lögner, fylla er med historier, fylla er med tvivel. Dessa är alla aspekter av era fantasier i den tredje dimensionen, för det finns bara sanning i vad vi säger när vi delar det med er. Det finns inga lögner som sprids genom oss, det finns inga förfalskningar, det finns inga bedrägerier eller svek, knep eller charader. Vi läser ibland elakt inspirerade ord som kommer från en del av er och detta är förståeligt, för ni visar bara tecknen på stress och frustration, och i en del fall inre ångest därför att ni är förvirrade, ni vet inte vart ni skall vända er eller vem ni skall lita på. Detta är helt förståeligt, och vi erbjuder er ett enklare sätt att veta vem ni skall lita på vid den här tiden – lita på er själva!

Ni måste inte det, och ingen ber er att lita på någon annan. Med detta menar vi inte att ni skall läsa budskapen från oss och andra källor i högre dimensioner, information och källor som bara erbjuder er sina tredimensionellt reflekterade perspektiv och talar om för er vilket som är sant och vilket som är felaktigt, eller i vissa fall direkta lögner. Vad vi föreslår till dem som har och visar en del svårigheter att förstå den här typen av kommunikationer är att gå ifrån dem, ignorera dem och låt dem inte längre bli en daglig del av er upplevelse. Detta är vad vi menar med att ni skall lita på er själva, för om ni inte kan lita på våra ord, varför läser ni dem då? Har ni tänkt på att det faktum att skälet till att ni inte resonerar med dessa ord är för att dessa ord inte är gjorda för er, att vad vi diskuterar inte inkluderar er?

Vi vill inte låta kyliga när det gäller detta, för vi älskar er. Ni är vår familj också. Det är bara det att många av er har nått olika nivåer på er resa och inte all denna information, och även en stor del av denna information, är för er. Den gäller inte vissa av er för några av de saker vi talar om är inte vid denna tid möjligheter för er, och detta är den överväldigande orsaken till att en del av er inte kan resonera med våra meddelanden.

Kan ni förstå att vad vi säger är att vi har en konversation med dem av er som har nått en viss nivå i andlig utveckling och som nu är redo för vissa av de saker vi diskuterar. Men en del av er har inte nått samma nivå i utveckling och några av dessa gåvor, dessa projekt, dessa affirmationer, dessa tips och ledtrådar och beskrivningar av oss är bara för vissa och inte för alla dem som kanske kommer hit för att läsa dessa kommunikationer? Detta är sanningen, trots att det låter kallsinnigt och svårt för en del av er att acceptera idag.

Vår kärlek och våra böner går ut till dem av er som kanske känner er sårade på något sätt av det vi just förklarat för er. Vi har inte velat diskutera detta på det här sättet. Vi hade hoppats att det skulle finnas de som hade funnit vägen till våra budskap, men som inte resonerade med dem, de skulle bara gå bort från dem, ignorera dem och glömma dem. Detta är faktiskt det enda sättet vi skulle kunnat närma oss er, genom att sända er kommunikationer på det här sättet. Vi ansåg att det var allt eller ingenting, vad annat kunde vi göra från vår position?

Vi kan inte märka våra budskap ”Endast för vissa ögon”, för vems ögon skulle utgöra en sådan lista och vilkas ögon inte? Vi kan inte sätta upp tusentals namn på titeln för våra meddelanden och be er att endast läsa dem som har ert namn på listan. Naturligtvis är detta en osannolikhet. Vad vi kände var det lämpligaste var att göra dessa budskap tillgängliga för alla, och det var sedan upp till var och en av er att bestämma sig för om denna information resonerade mer er. Vi kände oftare än inte att de av er som inte resonerade med dessa ord skulle helt enkelt sluta läsa dem. Detta är väl inte så svårt att förstå, eller hur?

Vi anser inte att vi gjort fel när det gäller detta, och vi kommer att fortsätta med att göra våra budskap tillgängliga för var och en som önskar läsa dem. Vi vill bara göra detta helt klart vid den här tiden, och vi kommer att fortsätta med att göra detta klart för alla att dessa meddelanden kanske inte är för dig, och vi menar dig som just precis nu läser denna mening och inte resonerar med den. Vår kärlek ger inte genklang inom dig och inte heller vår vibration, vår energi, vår information, vår historia, våra planer för denna värld eller vår nära förestående återförening. Om inte några av dessa ämnen ger genklang inom dig, då är detta budskap inte, i varje fall just nu för dig. Du kan alltid, och är mycket välkommen att, komma tillbaka till dessa meddelanden varje gång du önskar och läsa om dem, eller bara börja läsa våra nya meddelanden och finna ut igen om de ger någon genklang inom dig.

Detta har varit en tid för er alla, även dem som resonerar helt och hållet med dessa meddelanden, annars hade de inte gett någon genklang inom er. En del av er har nått vissa nivåer i ert avancemang ganska så nyligen, även i just denna inkarnation, och om dessa budskap skulle ha lästs av dig för bara några få år sedan, eller ett decennium sedan, så skulle du inte ha resonerat med dem och du kanske hade gjort dina känslor kända på ett kraftigt sätt när det gäller detta, precis som några av er gör idag.

Så vi säger till dem som inte resonerar med dessa ord, och som sparkar och slår i förvirring och ilska, hat och förtal, att gå ifrån dessa meddelanden och lämna orden för andra, för de är inte för er, i varje fall inte just nu. Kom tillbaka en annan dag när kanske någonting har förändrats i ditt liv, någonting har förändrats inom dig, någonting har gjort att du ser något som du inte ser idag.

Det är allt vi föreslår, och vi skulle vilja se era kommentarer under vårt meddelande idag och ge oss en uppfattning om hur ni känner er för vår diskussion och om ni känner att vad vi har sagt låter förnuftigt eller inte för er. Vi älskar er alla, våra bröder och systrar, och för dem som inte resonerar med våra ord säger vi att ni kan lita på oss, ni kan älska oss och ni kan förvänta er att få möta oss igen, för vi är er familj och tiden har nu kommit.

Frid, kärlek och ljus till er alla, vår underbara, upplysta familj. Vi är Ashtar Command.


Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Bildadress:http://2.bp.blogspot.com/-bitW18zxy6M/UCLToeOXL5I/AAAAAAAACoM/apH-PzLHydU/s1600/eb5.jpg
As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish