Followers

Wednesday, 22 August 2012

Greg Giles 17 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 17 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Sankte Per och “Himmelrikets nycklar”!

Att återuppväcka era drömmar, era hopp, era talanger och ert nya hem kommer att vara en bedrift utöver alla som ni någonsin har gjort. Vad ni har att se fram emot är något som inte så många varelser, om några alls, över hela detta Universum är välsignade med att få uppleva. Vi har planerat detta för er och ser också så många underbara ting som så många av er kommer att få uppleva. Många av er som idag kanske känner er uttröttade på grund av ett olönsamt, icke så njutbart eller spännande liv, kommer att liksom på en språngbräda skjutas in till en helt ny verklighet, fräsch i sin fantastiska väv av spänning, äventyr, mysterium, skönhet, under, belöning och överraskning.

Detta är vad så många av er kan vänta er precis bara bakom nästa hörn, bortom nästa dörr som ni framgångsrikt kommer att gå in igenom. Tillåt inte er själva att känna er dystra nu, att låta luften gå ur er, för det är denna luft av förväntan, av barnslig spänning och förväntning som är den luft som fyller er ballong som kommer att lyfta upp er och ut ur er nuvarande verklighet. Förstår ni detta, att det är er inställning, er inre känsla som är en så viktig faktor för att hjälpa till med att leverera er dit där ni vill vara och till vad ni önskar få uppleva?

Ert sätt att tänka är en väldigt viktig faktor vid denna och alla tider. Det är helt nödvändigt för var och en av er som önskar mer för er själva, som vill ha något annorlunda och bättre för er själva att tänka på era attityder, er hållning, er åskådning, era förväntningar, ert humör såväl som er fysiska hälsa hela tiden, för alla dessa ting är betydelsefulla på er resa.

Vad du tänker och känner i varje givet ögonblick målar det porträttet av ditt liv som kommer att bli klart och en gåva till dig under så många dagar framåt. Det är så det fungerar i detta Universum. Det fungerar inte på något annat sätt. Det är så det är designat och så det fungerar i nuvarande tid och kommer att fortsätta att fungera på samma sätt tills en dag när vår Skapare bestämmer att han önskar förändra dessa parametrar, dessa regler för operationen. Om du kan förstå detta så ber vi dig att idag börja med att måla en ljusare, mer lovande och mer positiv utsikt för dig själv.

Vi har läst era inlägg och kommentarer och kommunicerar på andra sätt med några av de som vi har kopplingar till och vi har en ganska god idé om vad många av er önskar för er själva, och det är säkert att säga att det inte är så mycket av samma sak. Tror ni att ni därför måste förändra vad ni känner inom er, eller tänker inom er, vad ni skapar för er själva inom er? Detta går hand i hand, era tankar idag och er framtid i morgon. Det finns ingen uppdelning mellan dessa två saker, de är för evigt länkade.

Om det är morgondagen ni önskar förändra, då är det idag ni behöver förändra. Detta måste ni förstå, ni måste komma ihåg detta och fokusera på det varje dag, för annars skapar ni varje dag samma sak som radas upp som ett järnvägsspår, långt i fjärran till distansen ni kommer att färdas på er resa. Det är dags för många av er att börja lägga ut nya spår som tar er till nya destinationer som ni själva väljer. Det är allt vi har att säga om detta. Vi skulle vilja att ni alltid minns dessa ord, då så många av er förtjänar och önskar få det bättre, och det är just det bättre ni nu har tillgång till.

Om vi går vidare till pressande frågor i er värld så observerar vi att tidvattnet i det stora kollektiva medvetandet hos människorna har vänt. Vi ser inte längre önskningar om krig eller för våld av något slag. Vi ser ett folk som nu längtar efter och ber om fred och kärlek, globalt broderskap och samarbete. Detta är så underbart att skåda från vår utsiktsplats och vi vill säga till er alla att ni kommer att få det ni önskar för er själva och era familjer, det kommer inte att förnekas er. Den värld ni längtar efter, en värld där det råder fred som tystar krigen och striderna, kommer att bli er och blir det nya samtalsämnet för dagen.

Det kommer att finnas ett välstånd där det förut var blodsutgjutelse. Detta är vad som händer när vapnen i krig tystas. Liksom ett vakuum så måste tomrummet fyllas med något och när krig och våld har försvunnit och inte längre förbrukar de kreativa energier som finns i ett kollektiv kan bara goda energier följa i dess ställe, för detta är den naturliga kursen. Ni kommer att få uppleva något så annorlunda, så otroligt, så befriande, så vackert, så uppfriskande, glädjefyllt, upplyftande, tillfredsställande och givande på alla plan. Ni kommer att få uppleva en värld där pengar inte är en handelsvara som man kämpar över. Ni får uppleva en värld där pengar inte är en raritet och är inte det ultimata målet för så mycket energi, fokus och kamp. Ni får uppleva en värld där pengar och rikedom delas fritt och lika bland er alla, där ingen kommer att lämnas utan det man vill ha eller behöver.

Detta är den värld som ni skapar idag, och vi vill säga till er: låt inte er själva bli pessimistiska för en enda dag längre! Lev inte i tvivel, rädsla, osäkerhet och ovisshet om morgondagen, för vi säger at vi ser den morgondag ni skapar idag och den är underbar, den är magnifik, och varenda en av er kommer att blomstra på så många olika sätt. Vi ber er att inte ge upp nu, låt er inte snubbla in på det gamla levnadssättet, de gamla vanorna och tendenserna och attityderna som skapade den värld ni nu skall lämna bakom er. Ni ser nu alla den negativa, improduktiva, olönsamma, ofria och kärlekslösa värld som kan skapas genom negativa tankar, handlingar, avsikter och drömmar.

Ingen i hela detta Universum kan bättre berätta om detta än folket på Jorden. Berätta om den typen av sorg, elände, missär, rädsla, ensamhet och svårigheter som kan skapas när ni tillåter er att börja skapa en sådan värld genom negativa vibrationer och makten som ligger i kreativ manifestation. Ni har alla lärt er den läxan och nu har lärt er den på det hårda sättet, det svåraste sättet som någon i detta Universum måste lära en läxa. Ni lärde er den genom att leva er igenom den, inte bara i en livstid utan många på varandra följande inkarnationer, innan ni nu har rätten att återvända hem. Hem till den plats ni ursprungligen kommit från, och denna plats är inte, i nästan alla fall, den plats ni besöker efter varje inkarnation. Nej, det är den plats ni verkligen kommer ifrån, där ert hem finns, och det är inte den plats som ni har besökt under en kort tid efter att ni lämnat en fysisk farkost för att födas in i en ny farkost.

Kan ni förstå vad det är vi säger här, att det inte är genom dödsupplevelsen som ni kan ”fly”, om man säger så, från denna verklighet in till en ny? Det var inte utformat på det sättet att någon kan helt enkelt ta sitt eget liv och vandra vidare och ”ta examen”, så att säga, in till en ny verklighet. Det var inte utformat så av flera olika skäl. Ett av skälen var att se till att var och en av er som skrev under för det här uppdraget, denna resa, denna erfarenhet, fick exakt det ni ville ha i första hand, vad hela den här verkligheten skapades för i första hand, vilket var att var och en av er skulle lära er alla de läxor som är nödvändiga för att låta er få vingar och ta en flygtur in till de högre delarna av detta Universum. Detta var syftet och ändamålet för skapandet av hela denna verklighet!

Denna verklighet som ni kallar Jorden i den tredje dimensionen är inte en styggelse, var inte ett misstag, var inte ett missfall av skapelsen. Det var en vacker, underbar och perfekt skapelse och den tjänade var och en av er på ett perfekt sätt för vad det var ni önskade få uppleva för er själva. Och nu har tiden kommit för många av er att ta emot precis vad det var ni ville ha från allt detta. Det är dagen som nu står precis framför er så snart att det bara är som en blinkning, ett ögonblick, ett hjärtslag relativt till de långa eoner som ni har varit borta från era hem och har befunnit er på den här resan. Förstår ni hur väldigt nära ni alla är, och att förlora tålamodet nu när ni är bara ett andetag från målet skulle vara både oklokt och oförsiktigt, och att förbli så positiva ni kan är en hjälp för att inleda er nya dag som är så oerhört viktig?

Vi önskar att ni alla kommer ihåg detta, att era vibrationer måste hållas så högt som möjligt för att ni skall kunna koppla in er, smälta in i de högre vibrationerna i detta Universum. Det är ett av skälen till varför vi, medlemmarna i Galaktiska Federationen av Ljus, målar upp för er bilder av hur underbar, vacker, spännande, givande och löftesrik er nya värld och era nya liv kommer att bli. För vi vill att ni, för ni måste det, håller ert humör uppe, håller uppe era vibrationer, för det finns ingenting som är mer viktigt ni kan göra idag än att hålla era vibrationer så högt som möjligt. Detta är så viktigt för er att komma ihåg, och vi kommer att betona detta ofta under de kommande dagarna, för vi vill att ni håller denna tanke längst fram i ert medvetande. Era vibrationella frekvenser är nyckeln som kommer att låsa upp dörren som kommer att visa sig för er i den inte alltför avlägsna framtiden.

Detta är allt vi har för er idag, och vi ber er att bevara och skydda de nycklar som ni äger inom er, för de är ovärderliga och de är vad som kommer att låsa upp varje dröm, varje hopp och varje önskan ni någonsin har haft.

Vi är nyckelmästare också, vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.

As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish