Followers

Thursday, 19 January 2012

Plejaderna via Greg Giles 18 januari, 2012
Sökmotorerna på internet kan bli era bundsförvanter i kriget om information och felinformationer. Att se till att ni blir informerade är er uppgift, en av många vid denna tid, och ni bör se till att ni fullbordar denna uppgift genom att lära er så mycket som ni kan om er värld, den synliga eller osynliga, samt ert universum. Det finns en uppsättning av olika frågor som ni bör förstå, och efter detta kommer en uppsättning nya frågor, men inte förrän de första frågorna är besvarade tillfredsställande. Högre medvetandetillstånd uppnås inte bara genom porten till hjärtat. Era sökningar via de många informationskanalerna som finns tillgängliga på ert internet kan bli inte bara sökningar efter svar till era frågor, utan också näring till ert hjärta och er själ. Ett vackert fotografi kanske inte svarar på en specifik fråga som ni må ha, men kan frigöra känslor som ligger begravda djupt inom er, känslor som låser upp nya dörrar för er att gå igenom.


Vi ser så många av er som söker efter svar, och vi förundras över hur ni idag söker dessa större förståelser av er omgivning. Vi har observerat er i århundradens tider, under era tidiga år och formande liv för tusentals år sedan, fram till denna dag. Vi har sett er från en utsiktspunkt av ett obrutet flöde av medvetande, till skillnad mot er som har lytt under lagarna av inkarnation då ni börjar varje nytt liv som en nyfödd med rent och utsuddat medvetet minne, men ert undermedvetna har sparat alla era upplevelser och de många lärdomarna och vetskapen som ni har uppnått genom sådana försök och vedermödor.

Från vår utsiktspunkt ser vi hur ni har växt och vi är överväldigade över hur ni har gått framåt och vi har stort förtroende för att så många av er också kommer att bli häpnadsfulla över hur långt ni har kommit efter att ni genomför övergången från ert nuvarande tillstånd av glömska i den tredje dimensionen, genom slöjan och in i de högre domänerna där ni kommer att kunna se alla era inkarnationer från detta högre perspektiv. För första gången kommer ni att se alla era inkarnationer på en gång, i nuet, och helt klart se var ni har gjort några av era största steg framåt i medvetande. Ert nästa steg från era nuvarande hem i tredje dimensionen till era nya högre dimensionella tillstånd kommer att bli ert största steg hitintills, och vi är lika uppspända som många av er är inför ankomsten av denna dag. Kom ihåg att ni för er ett steg närmare till kulmen av er resa i 3D för varje dag, då ni aldrig stagnerar under tidsperioder. Detta är anledningen till att det är så viktigt för er att använda varje dag till största fördel och varje ögonblick inom er för att lära och växa, att blomma ut till den vackra Blomma av Liv som ni är.

Under dessa dagar är vi upptagna med att förbereda oss för vår familjeförening med er, våra bröder och systrar. Det finns mycket att göra och så få dagar kvar att slutföra alla våra uppgifter, och dessutom hjälpa er att utföra era, men tillsammans kommer vi att avsluta var och en av dessa uppgifter i tid för den speciella dagen som väntar på oss alla. Vi ser nu klart detta på horisonten, och som vi har sagt, så måste vi vara försiktiga och inte tala om specifika datum då Kabalen har en del till trix bakom ryggen.

Vi har fått frågan av vår kanal Greg om vi kan säga något om de underliga ljud som förefaller att komma från luften ovanför er, eller åtminstone ekar i luften. Vid denna tid säger vi att ni bör följa era egna spår och själva söka svaren. Det är under denna sökning, ert sökande efter svar till dessa frågor, som ni bygger broar i era sinnen, och dessa broar är era medel till de nya världarna i de högre dimensionerna. Dessa ord är långt mer än bara poetiska, då fysiska förändringar sker i era hjärnor och allt igenom er fysiska behållare, varifrån ni ger er ut på vägen av ny kunskap och vishet. Vi kan säga att en del av de underliga ljuden är mycket verkliga och inte båg och vi råder er också att lyssna inom ert hjärta förutom med era öron, och bygga en bro mellan de två. Detta är er regnbågsbro – Antahkarana som nämns i era uråldriga andliga texter och vi säger återigen till er, ”såsom ovan så också nedan” har många multidimensionella betydelser. Leta vidare efter svar, era sanningar. Bygg era broar till Himlen och gå över in i era nya liv inom de högre domänerna av möjligheter.


Vi är er Familj av Ljuset från stjärnorna.As channeled through Greg Giles
Svensk översättning: Per
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish