Followers

Wednesday, 18 January 2012

Plejaderna via Greg Giles 15 januari, 2012


…snart kommer ribban att höjas ganska avsevärt…

”Code of Conduct”, uppföranderegler.


Inte någon ansluten till eller medlem av den Galaktiska Federationen skall ägna sig åt förtal av eller övergrepp på någon annan person, varken fysiskt eller verbalt, och bör alltid avstå från dispyter på alla nivåer med en annan person. En medlem av den Galaktiska Federationen bör alltid respektera och hedra alla andras synpunkter och åsikter och avstå från att visa respektlöshet mot någon annan på vilket sätt det vara må. Brott mot sagda regler medför att denne avfärdas från varje övervägande att bli en fullt permanent medlem eller att arbeta med den Galaktiska Federationen på någon nivå, såväl personligen som indirekt.


Ytterligare regler föreskriver att ingen person som arbetar direkt eller indirekt tillsammans med den Galaktiska Federationen använder sinnesförändrande ämnen, eftersom dessa hindrar och stör individens optimala funktion och prestationsförmåga, vilket inte kan tolereras på den nivå våra uppdrag ligger på i tjänandet av andra. Ni måste förstå att vi inte vill tvinga våra åsikter på någon. Vi måste dock sträva efter att erbjuda vår bästa förmåga och vårt fullaste engagemang till det uppdrag vi åtagit oss att genomföra enligt vår Skapares dekret. Endast de som är beredda att ge sina uppriktiga ansträngningar och fulla uppmärksamhet i det här avseendet kommer att övervägas för tjänster inom den Galaktiska Federationen, och endast de som följer de här riktlinjerna kommer att fortsätta sin tjänst hos oss.

Observera att det finns ytterligare regler som gäller. Vid vår första genomgång med dem som anses kvalificerade för en plats hos oss, kommer dessa regler att helt och fullt förklaras för var och en av er. Det finns många fördelar med att arbeta tillsammans med oss, och även om det kan krävas av dig att släppa vissa vanor eller tendenser som du kan ha vant dig vid, kommer du i det långa loppet att få igen mycket mer än man ber dig att bidra med. På grund av vårt fasta åtagande att uppnå vår fulla potential som enskild medlem i vår organisation och som organisation i sin helhet, anser vi, som utgör den Galaktiska Federationen, oss ha förmågan att utföra sådana uppdrag som att återställa världar till deras ursprungliga orörda tillstånd, såväl fysiskt, andligt, känslomässigt som mentalt. Många planetsamhällen är beroende av vår existens och vår hjälp för att kunna lyfta sig upp ur det mörker som drabbat dem. Vi gör allt vi möjligen kan och utför våra uppdrag med heder, integritet och med ett absolut engagemang för att se till att alla, som är i behov av våra tjänster får den högsta kvaliteten av stöd från en välutbildad personal. Denna personal har i sina liv gjort åtaganden för att uppnå sin högsta potential och använda sina talanger i tjänandet av andra, - för att hjälpa alla andra på deras resa.

Det finns en mängd angenäma upplevelser som man kan njuta av då man är medlem av den Galaktiska Federationen och vi är övertygade om, att många av er inte för ett ögonblick kommer att sakna den lägre dimensionens förströelser som ni har vant er vid. Vi är glada och ivriga att få visa er hur mycket det finns att njuta av och uppleva så snart ni är medlem av vårt team. Vi ser mycket fram emot att få träffa många av er personligen under de kommande dagarna. Då kan vi lära känna varandra bättre och diskutera era möjligheter och er framtid tillsammans med oss. Fram till dess, håll fast vid att uppnå er högsta potential inom den tre-dimensionella fysiska världen, eftersom ribban snart kommer att höjas ganska avsevärt för er och era möjligheter kommer praktiskt taget att bli obegränsade.

Vi är er Familj av Ljuset från stjärnorna.As channeled through Greg Giles
 Översättning: Inga och Cagga Levander
www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish