Followers

Wednesday, 18 January 2012

Plejaderna via Greg Giles 12 januari, 2012


Avslöjandena som snart kommer att drabba er värld kommer att förändra er historia, det finns ingen tvekan om detta. Avslöjandet att er värld inte är ensam i Universum kommer att ha enorma genomgripande effekter överallt, och inte en enda inkarnerad själ i er värld kommer att undgå att bli påverkad på ett eller annat sätt av dessa förändringar. Vi ser omvälvningar i ett tidigt skede efter att våra avslöjande meddelanden har börjat nå öronen på er planets medborgare, men ser också den lugnande effekten våra ljusarbetare redan har haft på ert folks kollektiva medvetande. Detta är vårt uppdrag idag. Det kommer att bli andra när detta uppdrag är klart, men idag innebär det viktigaste arbetet att rädslan som några redan upplever tuktas, då mer och mer information som en gång var förseglad och hemlig finner sin väg till massorna.


Gör ert bästa för att mildra effekterna av våra meddelanden som kommer att börja inom kort. Er kunskap inom detta område kommer att bli mycket eftersökt och många kommer att söka efter vägledning hos dessa vänner och familjer som har tagit sig tid att informera sig själva om sin värld och Universum runt om dem. Ni är de som har gjort era hemläxor! Ni är de som har gjort ansträngningen att lära er det som inte tvingades på er genom era TV-apparater.

Er värld är på väg att uppleva det största språnget som någon värld någonsin har upplevt under en så kort tid. Att uppleva metamorfosis från en begränsad tredimensionell värld till en praktiskt taget obegränsad femdimensionell värld är ett oerhört stort hopp, och det fordrar skicklighet hos män och kvinnor som ni att kunna se denna stora ansträngning lyckas på det sätt som den så noggrant och omsorgsfullt har planerats.

Återigen ber vi er att vara förberedd vid denna tid med tillräcklig hushållsproviant för några dagar eller även veckor, tills dammet har lagt sig och er värld återgår till normal funktion. Efter att lugn och ordning är återställd kommer vi genast att fortsätta med nästa fas i vår plan, vilket är en första kontakt med er, medborgarna på Jorden. Många förändringar kommer att följa i snabb följd efter den tidpunkten, och detta är det ögonblick när människorna i er värld kommer att se och lära sig som en säkerhet att vi kommer i fred och är här för att bidra till att förbättra er värld då ni förbereds att bli välkomnade in till det stora Galaktiska samhället.

Mycket arbete behöver göras för att göra er redo för detta ögonblick, och vi har tränat avsevärt för att hjälpa er med dessa många uppgifter. Många av er kommer att arbeta med oss under de kritiska dagarna som ligger framför oss och vi ser fram emot detta framgångsrika partnerskap. Några av er har också tränat avsevärt för att stå till tjänst vid den här tiden, antingen innan er nuvarande inkarnation eller till och med under denna inkarnation, antingen genom träningsprogram inom ert samhälle eller genom era astrala resor där kunskapen ni har lärt er har lagrats i säkert förvar i ert undermedvetna.

Många överraskningar väntar på er under kommande dagar, och detta kommer säkerligen att bli en mycket spännande tid på er fortsatta resa. Ännu en gång, var snälla och var tillgängliga för era systrar och bröder som kommer att behöva er högre vägledning. Ni har alla kommit till den här punkten tillsammans och ingen behöver lida genom brist på kunskap och vägledning, om tillräckligt många av vägvisarna gör sin närvaro känd. Ni är de själar som valts för detta viktiga uppdrag och ni var de som tycktes vara bäst lämpade och förberedda för jobbet. Detta är er tid nu för att göra det ni gör bäst. Strålkastarna är på er nu, det är dags att stå i blickpunkten.

Våra motsatser inom Kabalen fortsätter att möta sitt frånfälle i snabb takt. De ser ingen väg ut. Allt av deras enorma mängder av rikedomar är nu värdelösa för dem, de börjar se att deras många, långa år som slavar till deras mörka agenda är meningslös och ett sådant slöseri med möjligheter. De var en gång så säkra på att de kunde lyckas med att klippa bort er helt från er Källa, men de var aldrig i stånd till att helt skära av kabeln som ansluter er till er gudomlighet, oavsett vilken er resa är eller vad det är som ni upplever. Sådant är bandet mellan er Skapare och er. Detta band kan aldrig brytas, kan aldrig köpas, säljas eller stjälas och är lika starkt idag som det alltid har varit och alltid kommer att vara. Detta är orsaken till att det aldrig är någonting att frukta. Ni är evigt omfamnade inom beskyddande och kärleksfulla armar av den enda sanna Källan av allt som är, och Källan kommer aldrig att släppa er, även när ni reser djupt in i det mörka innandömet i den tredje dimensionen.

Det är nu dags för dig att komma tillbaka hem. Följ den säkerhetslina som alltid har funnits där tryggt och tätt runt om dig. Dra dig själv tillbaka upp in i ljuset, det är dags för din hemkomst och dina vänner och familj från många års förflutet är här för att hjälpa till med att dra dig upp.

Vi är er Ljusfamilj från stjärnorna.As channeled through Greg Giles
Översättning: Gertie Dahlberg

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish