Followers

Google+ Followers

Wednesday, 18 January 2012

Plejaderna via Greg Giles 13 januari, 2012


Du har en viss grad av ansvar för dig själv och en viss grad till andra. Detta är en period i din upplevelse när du måste koncentrera dig på helhetsbilden, och detta fokus kommer att ta fram de nödvändiga förändringarna till dig, även på ett personligt plan. Ditt samhälle är inte olikt det inre arbetet i en fint utformad klocka, var och en av er fungerar som kugghjul för att göra er del för att hålla den perfekta tiden. Utan varandra skulle effektiviteten i er mekanism bli lidande.


Ni håller nu på att träda in i en period på er kollektiva resa där ni kommer att se precis hur viktiga ni alla är för varandra. Ni har aldrig upplevt hur bra ni alla kan arbeta tillsammans för att åstadkomma det som är bra i er värld. Er erfarenhet genom dualiteten har baserats på en fortsatt separation som ställde er alla mot varandra i en konkurrerande tävling för överlevnad. Denna upplevelse är nu över för er, era lektioner när det gäller detta är avslutade.

Nu skall ni lära er hur magnifikt ni alla kan arbeta och leka tillsammans och skapa en fredlig och välmående utopi för er själva genom gemensamt och jämlikt samarbete. Detta kommer att bli en fantastisk stund för er när ni alla börjar inse vad ni kan uppnå tillsammans. Skuldra mot skuldra kommer ni att börja återskapa er planet till dess naturliga, oförstörda skönhet och arm i arm kommer ni att återställa den optimala funktionen i era samhällen genom en plan att dela det naturliga flödet av överflöd som är inneboende i en civilisation.

När ni slipper de mörkas utsugning av alla de kollektiva rikedomar som tillhör folket, som de behållit för sig själva, kommer ni att se för första gången på många eoner hur de naturliga lagarna för överflöd fungerar, och hur Skaparen har utformat sitt Universum för att erbjuda er allting som ni någonsin skulle behöva eller önska er under hela resan av er existens.

Händelser har förberetts för igångsättande. Alla händer är redo att inleda verksamheter för nästa fas av den övergripande planen, vilket är att tillkännage vår närvaro för människorna på er planet. Vi väntar på det slutliga gröna ljuset och sedan kommer vi att lansera vår kampanj som kommer att medföra många förändringar för er civilisation inom kort.

Det kommer att bli en spännande tid för er och också en period i er historia som kommer att ge många förändringar för både er som ett kollektiv och för var och en av er på en personlig nivå. Alla som är inkarnerade i er värld idag visste innan ni inkarnerade att denna dag skulle komma och innebära många utmaningar. Var och en av er ville vara här för att uppleva själv denna betydelsefulla händelse i er planets historia. Det kommer att vara värt allt det ni alla fått gå igenom för att nå denna punkt. Era offer kommer att ha varit väl värda, allesammans.

I fredstider finns frid, lugn och ro, vilket skapar en miljö som alla kan trivas i, och det ger er möjlighet att nå riktigt stora höjder som civilisation. Många av er har aldrig upplevt fred. Även när er media inte bankar på trummorna för krig så är hemliga militära kampanjer genomförda utan att ni vet om det. Dessa trummor har ännu inte tystats, men vi kommer att göra det inom kort, under de närmaste dagarna. Vilken oerhörd skillnad detta kommer att göra, när ekot av de stridande tystnat över hela er planet, och de nya energierna av frid och stillhet kommer att fylla upp detta nyligen skapade tomrum.

Hur långt ett samhälle kan frodas och växa är gränslöst så snart törsten för krig och erövringar har släckts. Med er planets arbetskraft och resurser, befriade från militära förföljelser, kan dessa verktyg nu användas till att konstruera ett fantastiskt samhälle, oöverträffat i effektivitet och skönhet i någon annan period genom hela er historia. Detta är ett nytt slag från er trumma, och ni kommer alla att delta tillsammans i denna stora strävan som ett team. Alla kommer att bidra och alla kommer att blomstra. Vilken glädje det blir för er allesammans.

Ni har alla hört historier om era förlorade städer av guld. Även om detta är mer en metafor än bokstavligt, så var dessa förlorade städer faktiskt stora länder som var rika i sin egen unika kultur och var och en ett smycke inom huvudbonaden, vilken är er Moder Jord. Era städer kommer nu att återgå till de ovärderliga juveler de var en gång och bli ännu större paradis genom våra gemensamma ansträngningar.

Många av er har aldrig arbetat tillsammans på ett sådant projekt som kommer att bli så betydelsefullt och ge så mycket glädje till er värld. En del av er kommer att känna er mycket stolta och glada över att få ägna er tid och ansträngning åt ett sådant projekt, och vi kommer att dela med oss av de verktyg och den erfarenhet vi har för att hjälpa er i denna underbara återuppbyggnad. Många av er kommer att känna sig som barn på nytt, som att bygga sandslott på stranden. De enda gränser för ert skapande kommer att vara er fantasi.

Vi är er Ljusfamilj från stjärnorna.As channeled through Greg Giles
Översättning: Gertie Dahlberg

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish