Followers

Saturday, 15 September 2012

Greg Giles 7 september 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 7 september 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus

Era förfäder kommer från stjärnorna!


Den vackra stjärnhopen Södra Ormen!

Haven börjar röra sig lite när vi närmar oss de sista hundra meterna nerför upploppet på din resa här i den tredje dimensionens värld. Vi övervakar aktionerna runt om i er värld och vad vi ser är förändringar i medvetandets infrastruktur inom hela världsbefolkningen. Vad som sker är att många av er börjar förstå, börjar inse att det gamla sättet att leva inte längre fungerar och bara ett nytt sätt att se på saker och ting och lösa problem på kommer att vara sättet för er i framtiden, om det är en ljusare framtid som ni alla önskar för er själva, och vi tror att det är precis vad ni önskat sedan länge nu.

Detta uppvaknande, som på ytan kan verka vara plötsligt, har faktiskt varit en långsam vändning, långt mer långsam och gradvis än vad som har upptäckts av dem bland er som nu ser dessa förändringar ske. Vi, från vårt perspektiv, har bevittnat när dessa förändringar kommit så sakteliga under många spridda år. Vi har noterat några av de större eller skarpare vändpunkterna för er, och vi vill säga att dessa koordinater på er karta är mycket få och de ligger även långt ifrån varandra, men till största delen har denna vändning på sättet ni tänker och agerar mot varandra varit mycket gradvis, en långsam men säker metamorfos.

Vi skulle väldigt gärna vilja se er nuvarande kurs fortsätta med oförminskad styrka och utan förändring. Vi önskar inte se er ändra kurs vid den här tiden för ni är så nära till att uppnå just det ni önskade för er själva och era medbröder och medsystrar. Vad vi vill föreslå är att ni alla hittar ett centrum, finner en balans och håller er till detta, inte låter er förlora er skärpa eller börja vackla ur balansen på något sätt medan ni låter andras negativa beteenden påverka er och ändra den stadiga kurs ni har navigerat på under en tid. Vi ser att en del av er blir påverkade av all den negativa, hårda och ofta fientliga kritiken av vårt arbete, vår organisation och våra budskap och vad som för dem verkar vara er lojalitet för vår allians.

Ni som har uppmärksammat denna kritik från Kabalens hantlangare, och även från dem som blint gör jobbet för Kabalen utan ersättning, ber vi nu att hålla utkik efter era bröder och systrar som kanske faller i dessa fällor och tillåter sitt positiva energiflöde påverkas negativt och låter det flöda in i era samhällen av ljus och kärlek. De samhällen som är designade till att förena dem av er som önskar en bättre värld och ett bättre sätt att leva för er alla.

Många av er har visat att ni kan motstå att påverkas av de mörkas negativa agendor under en tid nu. Dela ert ljus med varandra men tillåt inte de negativa krafterna att leda er iväg från det arbete ni håller på med. Navigera helt enkelt runt allt negativt, fientligt och splittrande och fokusera istället på de inlägg och kommentarer som ni känner kommer från en broder eller syster i ljuset, i kärlek. Detta är det bästa råd vi har för er, och vi önskar få se förbättringar när det gäller detta från och med nu, våra börder och systrar!

Det var allt vi vill säga om detta och vi skulle vilja fortsätta idag med att tala med er om vad ni kan göra vid den här punkten i er resa och för fullföljandet av era uppdrag här på Jorden. Som många av er klart förstår är ni inte formellt från den här planeten. Detta är inte den värld som du normalt skulle kalla ditt hem. Du är en besökare här och som sådan ber vi dig att fortsätta med ditt bästa uppförande eller beteende och vara vänlig mot de infödda invånarna i denna värld, även om de inte återgäldar denna vänlighet mot dig. Deras beteende kan förstås och kan till och med förväntas, för de koncept som du har fört hit som en medlem av vår organisation eller andra som arbetar här med oss i ljus, är helt nya för dem, utmanande för dem, hotfulla för dem och även skrämmande i många fall för dem.

Räkna med viss fientlighet, förvänta vad du kanske känner är oväntat, men på ett sätt borde du inte vara förvånad alls på attacker som görs mot dig av dem i den inhemska kulturen här, för allt detta kan för dem anses vara en attack på deras system och deras värld och de agerar ut på ett sätt som de har vant sig vid för sin överlevnad. Så har det varit under många, långa eoner av tid, en konkurrensutsatt miljö och en överlevnad av de lämpligaste, en ”hund äter hund”-miljö, och de är inte vana vid att på något sätt handskas med andra människor genom vänlighet, genom artighet och tålamod, genom tolerans, tillit och förståelse.

Du gav inte några garantier för att du skulle kunna förändra sinnesstrukturen och alla filosofier och beteenden som finns inom de infödda varelserna här. Detta var inte en del av ditt jobb här och ingen bad dig om det. Vad du bara blev ombedd att göra var att komma hit och dela det ljus du har inom dig, ljuset som du är, och genom att göra det ber vi dig att göra vad du kan för att inte försvaga det ljuset. Det var det vi bad dig om innan du kom hit och det är vad du ombeds att göra nu. Frestas inte av de mörka att sänka din vibration för att matcha deras utan bekämpa dem och debattera med dem på deras egen mark. Fortsätt istället att förbli ljus och självlysande i ditt eget ljus och låt det skina runt alla för att låta dem få se många ting som de kanske inte förut har kunnat se när de vandrat omkring genom mörkret.

Vi skulle vilja fortsätta idag med att tala med er om er resa här och vart den har tagit er, från vilken punkt startade ni er resa och vid vilka punkter kommer ni att avsluta er resa här. Många av er har börjat resan här för väldigt länge sedan, en del av er för tusentals år sedan med er tideräkning. Du ställde upp på den här långa resan för att du önskade se stora förändringar inom dig själv, och stora förändringar kommer inte kvickt! De kommer inte efter en eller två inkarnationer i det fysiska, fylld med några få utmaningar och hinder att övervinna. Stora förändringar kommer endast inifrån, och det är vad som finns inom dig som förändras mycket långsamt över långa eoner av tid. Och på grund av detta så önskade du stanna borta från ditt hem och stanna kvar här på din resa så länge som var rimligen tänkbart i detta ljus.

Du bestämde själv att åtminstone några få tusen år, och även längre, var en lämplig tidsperiod för dig att vara borta, och för dig att vara på den här resan. Det kanske verkar vara en ganska lång tid för några av er med tanke på hur ni ser på, mäter och upplever tiden under den här perioden för era inkarnationer. Idag ser några av er tiden som mycket lång och den tickar iväg väldigt långsamt. Många av er kan bara döma tiden i relation till en livstid, för detta är allt ni medvetet minns. Så om din nuvarande livslängd är, låt oss bara runda av den till åttio år eller så, då är det många av er som mäter ert liv till denna korta livstid av endast åtta årtionden. Så låt oss säga att du upplever en nivå av förändring inom dig själv vart tionde år, då kan du säga efter att ha levt ett fullt liv av åttio år att du kommer att ha upplevt åtta förändringar eller så inom dig själv.

Så vilka skulle då dessa förändringar vara, och skulle de vara drastiska och stora, eller skulle de vara små, gradvisa och knappast märkbara förändringar? Vi säger att det är det senare som gäller, och dessa förändringar är gradvisa och kan knappt kännas igen på ytan alls. Med tanke på detta, låt oss nu gå tillbaka genom många århundraden och flera eoner av er tid, och du kan nu se hur, även om du varit här under tusentals år, förändringarna som du har upplevt, förändringarna som du önskade dig och som är orsaken till din resa här och alla dina ansträngningar, skulle inte vara en så stor förändring och att du skulle behöva vara här minst ett par tusen år om du önskade skörda den största belöning från din resa här och från alla dina ansträngningar.

Så det är därför många av er valde att resa hit och lämna era hem för många tusentals år sedan. En del av er har varit här mycket längre än några tusen år och vi vill säga att det är en betydande del av er som har varit här under tiotusentals år. Ja, mina kära älskade vänner, ni har varit hemifrån under tiotusentals år. Några av er har varit borta ännu längre. Nu kanske en del av er börjar med att omedelbart lägga ihop matematiken och frågar er själva ”Vänta nu en sekund. Om Jordens civilisationer började i Egypten eller i Babylonien för bara sex, sju eller kanske åtta tusen år sedan, eller kanske till och med går tillbaka till 10 000 år sedan, hur kommer det sig då att jag kunde vara i den här världen bortom den tidsperioden?” Vi säger då att det är möjligt därför att er nuvarande förståelse av er planets historia och era civilisationer är grovt felaktig!

Det är mer än en missuppfattning av er tidigare historia, det är resultatet av målmedveten manipulation, desinformation, propaganda, lögner och mörkläggning. Era vetenskapsmän och många av era forskare och arkitekter vet mycket väl att era civilisationer här i er värld inte började i forntida Egypten, som också kallas ”Antika Egypten”. Det är egentligen ett modernt samhälle jämfört med hur långt tillbaka era civilisationer verkligen går här på er planet. Vi skulle vilja säga att den första lögnen är att hänvisa till Egypten som forntida. Den andra lögnen är att hänvisa till det som vaggan av er civilisation eller födelseplatsen för er civilisation. Och detta inkluderar alla de civilisationer som fanns på Mesopotamiens slätter eller den ”bördiga halvmånen” som ni brukar hänvisa dem till.

Vi skulle behöva gå tillbaka hundratusentals år innan Egypten och innan Babylonien för att verkligen börja komma till den springande punkten i födelseplatsen för era civilisationer här. Vi skulle tvingas gå tillbaka så långt som till Atlantis och ännu längre till Lemurien för att börja upptäcka exakta bitar av era tidigare civilisationer. Det var här på dessa två kontinenter som varelser började anlända och slog sig ner och började era moderna civilisationer här. Vi kallar dem moderna civilisationer för de var inte Stenålderns civilisationer eller förhistoriska civilisationer eller de som ännu inte hade någon teknologi eller jordbrukssystem, nej inte alls. Dessa civilisationer började som vad ni skulle hänvisa till en modern civilisation. De ägde redan på dag ett teknologier som ni ännu inte ens äger idag här i er värld.

Låt oss klargöra denna punkt lite och säga att både Lemurien, vilken var en egen kontinent, och Atlantis, som också var en egen kontinent, båda nu försvunna, sjunkna under vågorna, hade teknologiska kunskaper och system långt utöver vad ni har idag här i er värld, och även långt bortom visionen eller fantasin hos många av era uppfinnare och vetenskapsmän. Detta är en korrekt beskrivning av dessa två kontinenter. De var inte ”stenanvändare” som ni kanske refererar till för er uppfattning om förhistoriska civilisationer som bara är mer desinformation och missförstånd.

För om ni tänker på det för ett ögonblick, hur kunde ni människor ha gått från supermoderna civilisationer som hade överträffat även ert moderna samhälle idag och sedan gå tillbaka till en tid när man levde i grottor och jagade djur med vässade pinnar och pilar gjorda av sten? Vi frågar er hur detta skulle kunna ha inträffat, och vi säger att ni kan få problem med att lista ut det, för det inträffade inte och ni har matats med lögner, ni har bedragits, ni har fått ett falskt porträtt målat upp för er av er egen historia och era förfäder.

Era förfäder kommer inte från grottor spridda över hela världen, kommer inte från primitiva eller vilda samhällen och invånare. Era förfäder kommer från stjärnorna, de kommer från de platser som vi alla kallar vårt hem. Detta är den sanna härkomsten för hela er planet. Det finns ingen här vars förfäder vandrade ut ur grottor för att börja bygga hyddor av halm eller lera och som just hade börjat lära sig hur man tämjer djur och odlar sina egna grödor. Detta är en pompös lögn! Detta är en absolut lögn! Detta är en skam för era skolor, era böcker och svadan från era arkeologer, vetenskapsmän, forskare och historiker, och vi, er sanna familj i den Galaktiska Federationen av Ljus, önskar vid den här tiden att göra detta klart en gång för alla och berätta för er att ni kommer från en avancerad ras, ni kommer från några av de mest avancerade blodlinjerna i hela Universum!

På många sätt kan man säga att ni kommer från kunglig säd eller upprinnelse för de av er som är här är en produkt av genetiskt samarbete av många, mycket avancerade blodlinjer, från hela detta Universum. Vi samlade ihop, om man säger så, vårt kollektiva DNA och har gett det till er som vår gåva det bästa som våra blodlinjer har att erbjuda. Det är därför ni kan se på er själva som kungliga. Ni har de bästa, de starkaste och de mest produktiva, kraftfulla och fördelaktiga aspekterna av så många stora och kraftfullt avancerade raser som finns i hela detta Universum.

Detta är vad ni är. Ni är inte djur som har lärt er att tala som ni blivit lärda. Ni är inte vildar som lärt sig att leva i fred och harmoni med varandra och lärt sig hur man bygger civilisationer. Ni är från några av de främsta och mest avancerade och vördade civilisationerna i hela detta Universum. Vi vill att ni skall veta detta, för ni kommer att minnas detta, och ni kommer snart att återförenas med era bröder och systrar som kallar dessa civilisationer sina egna, för vi har byggt dem med våra egna två händer.

Vi kommer att glädjas mycket åt att återigen få introducera er för era hemvärldar, till era familjer, era bröder och systrar, och vi kommer också att ha stor glädje och stolthet i att få återintroducera er till er verkliga historia, era verkliga rötter, era genuina och äkta rötter här på er planet. En planet som skapades, designades och konstruerades just för er, för att ni skulle kalla den er egen, för dem som bär fröna från så många av våra vackra och avancerade blodlinjer så att de kan leva, lära, arbeta, leka, kommunicera och komma överens med varandra.

Er värld är ett projekt. Den är en storslagen idé som placerades här för att ”så” varelser som är en vacker och underbar produkt från sammanslagningen av våra frön som samlats in i form av bitar av vårt DNA. Det är därför som vi ser er som våra barn, för vi är de stolta föräldrarna, för ni är inte bara en av vårt folk, ni är en vacker och storslagen design av alla inom vårt folk. Och som sådana är vi mycket stolta över er och vakar över er och skyddar er som våra barn, för på ett sätt är ni verkligen det. Vi har hjälpt till att uppfostra er, vi har närt er sedan födelsen och vi menar er födelse för hundratusentals år tillbaka när ni först kom hit och fick se er nya värld och fick nycklarna till detta vackra kungadöme som byggdes här för er.

Du äger fortfarande de nycklarna, de är ingen annans än dina. Allt du behöver göra för att återigen äga ditt kungarike är att finna ett sätt att bli av med dem som inte hör hemma här, för de har inte samma blodlinjer, samma DNA, samma frön som du har. De är inkräktare här. De är inte våra barn såsom ni är. De är en främmande sorts varelse. De kom hit, de smög sin in här, bakom ryggen på ett sätt som kommer att bli helt förklarat för er, men vi kan säga nu att de inte anlände hit i rymdskepp och landade och hälsade er genom ett korrekt, universellt och galaktiskt protokoll. Nej, de hittade en bakdörr, kan man säga, ett sätt med hjälp av tekniskt avancerade framsteg, och så plötsligt dök de upp här! Detta orsakade stor förödelse, kaos, förvirring och rädsla i er värld, som fortfarande finns kvar här och har nått kokpunkten just nu.

Vårt uppdrag här är nu att befria er, våra barn och våra bröder och systrar, från dessa parasiter, de som har hittat en väg att smyga in genom ”sprickorna” och angripa er värld. De är inte relaterade eller släkt med er. Det är därför de har regler för att ni måste hålla era händer borta från deras kvinnor och män, för de vill inte beblandas med er, de vill inte ”blanda sig med tjänstefolket” som de säger sinsemellan. Detta är orsaken till att de har hemliga samhällen. Detta är orsaken till varför de har privata klubbar med privat medlemskap. Detta är orsaken till att de lever i hus uppe på bergen medan ni lever i elände nedanför. Det är därför de har företag som är knutna till andra företag som ägs av dem själva och endast anställer någon och gör affärer med sig själva.

Detta är också orsaken till varför de har alla dessa hemliga symboler och hemliga handskakningar, för de utesluter er från dem, för de förstår fullständigt att de inte är en del av er, eller en av er, eller relaterade till er på något sätt. Kan ni förstå detta tydligare idag, våra kära barn, våra kära bröder och systrar? Förstår ni mer nu vilka dessa varelser är, vad det hela handlar om, varför de beter sig på det sätt som de gör och varför det är deras dröm, deras agenda att förinta er, att eliminera er, att utrota er och gör er till en utdöd ras här i denna, er egen värld? För de vill ta besittning över den här världen för sig själva, det är deras dröm, det är deras agenda som många av er känner som den Nya Världsordningen.

Det är deras Nya Värld de vill ha, och de vill ta bort er från den och de kommer att gå hur långt som helst för att uppnå denna dröm, deras sjuka mardröm, och det är en av orsakerna till varför vi är här. Det är en av de största anledningarna till varför vi har gått samman med andra allierade för att vara här, för att backa upp er medan ni ”tar ut soporna” som ni säger, och nu är det tid för detta. Detta är anledningen till att det är så viktigt att männen och kvinnorna vid era frontlinjer slutför sina uppdrag med att fängsla dessa individer som är ledare, medlemmar och medarbetare till er kriminella Kabal, för dessa män och kvinnor inom Kabalen är de varelser som vi talar om här, detta är vilka de verkligen är.

Ni kan kalla dem Illuminater, Frimurare, Rosenkorsare, Tempelriddarordern – detta är bara några av de namn de ger sina hemliga sällskap som har utformats för att organisera dem, för att göra dem starkare mot er och hjälpa dem att brottas med er om er värld och ta den ifrån er så att de kan ha den för sig själva, till sin alldeles egen värld. Detta är deras agenda och ovan nämnda grupper är några av dem som är en del av deras agenda.

Som vi sagt tidigare så är de extremt organiserade och de är extremt listiga och extremt falska och oärliga. De kan bli våldsamma och de har visat detta mycket ofta. Vi vill säga till er idag att ni äntligen har dem på flykt och ni kommer allt närmare dem. De känner pressen. Några av dem vet att deras antal minskar och de kämpar emot men lämnar nu er värld i fruktan, rädsla för vad de orsakat er att leva i under så många långa eoner av tid. Sluta inte nu, sakta inte ner era ansträngningar, låt er inte nedslås. Börja inte med att tillåta några tvivel krypa in i sinnet nu när ni är så väldigt nära att utplåna detta gift, detta intrång i er vackra värld, för det var en vacker värld. Den var en extremt avancerad kultur som ni kunde njuta av här och efter att ni tagit bort dessa inkräktare från era länder skall vi hjälpa er med att låta er värld återgå till den vackra, orörda och mycket tekniskt avancerade värld ni en gång kallade er egen. Och ni skall kalla den för det ännu en gång och vi kommer att göra allt vi kan för att bistå er så att ni kan säga det igen.

Vi är era bröder och systrar, era stolta föräldrar till våra vackra barn. Vi är medlemmarna i Galaktiska Federationen av Ljus och vi kommer inte att gå härifrån förrän den här planeten är återlämnad till dem den tillhör. Tills i morgon mina kära, ni är älskade så som endast en förälder kan älska ett barn.

Kanaliserat genom Greg Giles.
Översättning Gertie Dahlberg.


As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish