Followers

Google+ Followers

Saturday, 15 September 2012

Greg Giles 11 september 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 11 september 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus

Angående bojkott av dessa meddelanden!
St Lawrencefloden leder ut i de stora sjöarna!

Allteftersom årstiderna växlar på er planet så kommer också vi att gå vidare med det nya och börja några av de projekt vi har talat med er om. Vad vi tycker är viktigt är våra projekt som kommer att stötta upp och förstärka säkerheten och välbefinnandet på er planet vid den här tiden, en tid då hon kommer att, precis som ni, uppleva några skakningar. För när en del förändringar görs inne i er Jord, och några av dem som vi hänvisar till kommer att vara förskjutningar eller glidningar av era tektoniska plattor när de blir återanpassade och säkerställda mot varandra. Detta är en process som kommer att ta lite tid, lite tålamod, lite försiktighet och mängder av kunskap och användning av teknologi.

Vad vi gör när vi upptäcker att planetens tektoniska plattor inte är helt lämpliga och förstärkta för upplyftning in till en högre dimension är, att vi på ett effektivt sätt fäster dem till varandra och till ytorna de sitter fast på. För att göra detta krävs teknologi. Som vi har förklarat för er som kommer er nya värld att vara ett levande landskap av en blandning av natur och naturlig skönhet och även avancerad teknisk prestation. I det här speciella fallet vill vi utnyttja en teknologi som kommer att snöra ihop, nästan som ett skosnöre och en söm kan man säga, dessa tektoniska plattor tillsammans genom att bilda ett slags zickzack-mönster tvärsöver varje platta som vi önskar ”sy ihop” för att säkra att de sitter tillsammans. Detta kommer att dra åt dem så att det blir långt mindre rörelser av dem när er planet börjar skaka och rulla lite grann när hon lyfts ut ur djupet av en lägre dimension och upp till de högre delarna av detta flerdimensionella Universum.

Detta är vad vi planerar att göra och vi planerar att göra det tillsammans med er, för som vi har klargjort tidigare, det är er värld och det är viktigt att ni tar initiativet och faktiskt slutför detta arbete. Vi besöker inte världar och gör allt arbetet för dem som de lätt kunde både produktivt och ansvarfullt utföra själva. Det skulle inte vara förnuftigt och skulle vara till mindre hjälp för befolkningarna när det gäller deras utbildning och deras utveckling. Vi är säkra på att ni kan förstå den filosofin och det är därför vi skulle önska att ni själva tar över kontrollen, bokstavligt talat, och fullgör denna uppgift.

Så hur kommer detta att göras? Vem är ni som fortfarande är tredimensionella människor som lever i en tredimensionell värld och som skall lyftas upp så att ni kanske stiger in i vår farkost för att utnyttja denna teknologi och slutföra denna speciella uppgift? Detta är en mycket bra fråga, och vi ser att det finns de bland er som har frågat er själva och varandra hur de tror att vi skall kunna åstadkomma detta. Vi vill säga till er att vi kommer att slutföra detta genom att assistera några av er, de som går före eller som stiger upp, om man säger så, att lyftas upp före det att er planet lyfts upp och före andra inom er mänskliga familj. Och på det sättet kommer ni att bli en del av vår organisation, åtminstone under den tid vi slutför detta speciella uppdrag.

Fullt medlemskap i vår organisation beviljas efter en lämplig ”provanställning” när vi kan observera ert arbete och umgås med varandra och göra ett grundläggande beslut om detta och så bestämma om ni är lämpliga kandidater vid den här tidpunkten för att bli en fullvärdig medlem i vår organisation. Vi är säkra på att ni kan förstå detta då många av era karriärer i er värld är baserade på en prövotid och detta är ingen skillnad. Det är inte tuffare och det är inte strängare och det är bara ännu ett test på er styrka, er vilja, er beslutsamhet och era talanger, det är allt, ingenting mer och ingenting mindre.

Så det kommer att bli de som stiger upp tidigare, före andra som sedan följer efter. Det är ni som kommer att assistera i detta projekt för att ”sy ihop” era tektoniska plattor som inte sitter ihop och därför är försvagade inom vissa områden. Vi har valt ut vilka vi anser är lämpliga kandidater för dessa begränsade positioner. Ni kommer att kontaktas på ett eller annat sätt och få veta hur vi kommer att gå vidare och när vi planerar att göra det. Projektet kommer att kräva att ni arbetar med oss under många dagar i veckan, så vi ber de av er som vi kontaktar att låsa oss veta och göra era avsikter klara om ni är tillgängliga för åtminstone tre, fyra, fem eller fler dagar per vecka. Vi skulle föredra att ni är tillgängliga hela veckan, men vi förstår att många av er har ett arbete eller ansvar hemma som nödvändiggör er närvaro någon annanstans, i alla fall under ett visst antal timmar per vecka.

Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att i förväg välja fler personer än som kommer att bli nödvändigt för slutförandet av uppdraget, ifall att det finns de som valts ut som inte kan ägna tillräckligt med tid för uppgiften. Vi skulle vilja be er att lägga en hel dags arbete och detta skulle innebära mellan åtta och tio timmar, eller kanske upp till tolv timmar per dag. Vi förstår att detta är en ganska lång arbetsdag för er, men vi vill också att ni förstår att så snart vi sätter igång vill vi inte stoppa framåtskridandet och förkorta arbetsdagen eftersom hastigheten är så viktig i den här typen av arbete, särskilt när det handlar om den här uppgiften och även andra som drar nytta av snabbheten och den kontinuerliga tillämpningen med så få avbrott som möjligt.

Vi kommer att meddela de av er som har valts ut för projektet under de närmaste dagarna eller så. Tiden är väsentlig och tiden rinner ut, och det är viktigt att dessa projekt kommer igång inom kort då tumultartade hav kan förväntas under nästa månad, för vi har upptäckt att det redan förekommer vissa rörelser av era tektoniska plattor på grund av deras skiftning och glidning som orsakats när er Jord nu höjs i sin frekvens och frigör sig själv från sina lägre dimensionella nivåer som har låst henne i ett mycket trögt eller stabilt tillstånd under många eoner av tid. När hon frigör sig själv från dessa ”trånga” energier kräver det en viss mängd av kraft att genomföra det, ett visst dragande och tryckande, något vridande och vändande. Detta är metaforer naturligtvis, men bakom metaforer finns en viss sanning. Detta är en korrekt beskrivning av vad som måste ske om er planet skall kunna lyftas upp till sitt nya högre dimensionella tillstånd.

Vi använder termer som trycker, drar och vrider därför att vi tror att ni bättre förstår och kan föreställa er en klarare bild av vad den här processen innebär. Vi vill inte lura er eller vilseleda er alls när vi använder metaforer, och det är därför vi vill göra det klart i våra meddelanden till er att vi använder metaforer och att vi ofta säger ”som ni säger” eller ”om man säger så” eller ”så att säga”. Vi sätter citationstecken om vissa av våra ord för vår kanal Greg tycker att det tillåter att fler av er förstår att vi presenterar en metafor för er. Vi ger inte Greg instruktioner om att sätta vissa ord inom citat men har valt att göra det för att hjälpa er att bättre förstå när vi använder metaforer, för vi tror att en del av er inte riktigt förstår användningen av dem ibland, eller faktiskt ganska ofta.

Vi skulle aldrig använda en metafor för att på något sätt försöka lura er. Det vore en typ av bedrägeri och det skulle vi aldrig göra för vi har absolut ingen användning för det. Varför skulle vi vilja lura er eller vilseleda er på något sätt? Våra meddelanden är utformade för att ge er större insikt och information. Varför skulle vi vilja förvirra er eller få er att tro på en sak när sanningen är en annan? Det finns ingen anledning för det, och detta är orsaken till att vi känner av några av era kommentarer att ni tror att vi avsiktligen missleder er eller att vi använder ordlekar för att lura er och vi tycker att det är orättvist och det leder till desinformation och förvirring, misstro och misstanke för våra kommunikationer med er.

Vi skulle önska att fler av er tar dessa kommunikationer på större allvar, att ni tar dem till hjärtat och litar på dem. För vad vi presenterar för er är sanning och är ofta en viktig information som ni alla skulle göra klokt i att förstå och att tillämpa, och vissa av dessa lärdomar som vi erbjuder er in i era dagliga liv. Vi vill inte att någon av er läser våra ord och hånar dem och säger till er själva att detta är ”struntprat”, som ni säger. Återigen, vi använder en metafor här och vår kanal Greg kan välja att sätta ordet ”struntprat” inom citationstecken för att han vill att ni skall förstå att användandet av ordet är en metafor. Vad vi säger borde göra klart för de flesta av er att vi inte önskar att någon av er läser våra budskap och skrattar åt dem och tänker att de är någon sorts skämt, en bluff eller lögn eller ett försök till desinformation, alltså metaforen ”struntprat”. Vi vill bara göra detta klart att det är orsaken till att vi använder metaforer och inte för något annat skäl.

Nu vill vi gå vidare med mer viktiga saker och angelägna frågor som berör er värld. Vår övervakningstjänst har upptäckt rörelser hos era tektoniska plattor precis som vi hade förväntat oss i den här perioden av stora förändringar på planeten. Vad som framkommit i den senaste rapporten för bara några dagar sedan i er tid är att plattorna i vissa områden nu börjar skifta eller flytta sig, en del av dem glider och en del flyttar sig mot varandra och några flyttar isär. Det är absolut ingen överraskning för det är precis vad vi förväntade oss och även förutspådde. Vad som inte var väntat eller förutspått är den sträcka de flyttade sig och gled på detta tidiga stadium, men som vi säger, det är inte så väldigt tidigt, det är nära den tidpunkt som vi skulle ha upptäckt rörelser i så stor skala.


Vi tycker att rörelsen av dessa plattor är några veckor för tidigt. Vi förväntade oss att denna nivå av rörelse skulle börja i början av oktober, närmare den andra eller kanske tredje veckan i den månaden. Istället är vi här knappt mer än den första veckan i september och dessa tektoniska plattor visar rörelser som vi inte förutsåg förrän om några veckor. Detta är en alarmerande upptäckt då vi nu ser att det kommer att bli en större mängd skiftande och glidande av de tektoniska plattorna senare under året än vi trodde någonsin skulle nås under denna period i er historia. Med andra ord, vi förutser skakning och skiftning av era tektoniska plattor i en långt större skala än vi ursprungligen hade trott, eller åtminstone trodde var troligt genom studier och beräknad förutsägelse. Så vi känner, med andra ord, att er planet står inför något som vi kan beskriva som ”en tuff åktur”, återigen en metafor för att tydligare illustrera en punkt. Ni står inför ”tumultartade” hav. Det är också en metafor men kan också tas bokstavligt, och ibland använder vi den här tekniken. Ni står inför svallande hav och en tuff upplevelse, och det betyder att haven kommer att börja bli mycket upprörda, i varje fall på ytan.

Vad vi menar med detta är att ytskikten på era hav blir ganska upprörda från rörelserna av de tektoniska plattorna, men livet på bottnen, korallreven, fiskarna, sjöbäddarna och allt som gäller marint liv kommer inte att störas så mycket, så bekymra er inte över havets ekosystem för det kommer att bli i stort sett lite påverkat. Det är havens yta som kommer att få en stor mängd agitation, och vi vill att människor i er värld bättre skall förstå detta och förbereda sig själva på ett lämpligt sätt för denna eventualitet. För haven kan och kommer att bli en farlig plats för sjöfarten och även för byar, städer och områden som ligger nära kusten där detta kommer att upplevas.

Detta är orsaken till att vi har diskuterat projektet med er om att bygga barriärer eller vågbrytare för vissa strategiska områden över hela er planet. Detta är ett annat projekt som är relaterat till att ”sy ihop” de tektoniska plattorna, för de är båda designade för att minimera vattenflödet som kommer att börja staplas upp och påverka era hav och floder och andra vattenvägar också. För där det finns hav och sjöar finns det vanligen inlopp och det är dessa inlopp som kommer att, som en tratt, låta vattnet staplas upp i ibland stora mängder som sedan pressas ihop som om vatten strömmar genom en tratt. Detta vatten skulle sedan bli mycket kraftfullt och rusa in i hög hastighet och i stora volymer och så utveckla och orsaka skador, ibland ganska allvarliga, för kustnära byar och städer.

Vi anser att det är nödvändigt att konstruera vågbrytare som kommer att skydda dessa inlopp från att låta så stora volymer av vatten rusa in i dem. Som ni kan förstå och se är dessa inlopp för det mesta använda för navigation av fiskebåtar och lastfartyg till och från hamnar och marinor inom inloppen. Vågbrytarna kommer att fungera som hinder för fartygen som kommer och går med leveranser för många av städerna som har fisk som näringskälla. Så vad vi säger är att det kommer att bli störningar i en del av er service, inklusive matleveranser, i vissa områden i världen. Detta är vad vi har talat om när vi har uttalat varningar och gett råd för att förbereda er själva för vissa avbrott och brister.

Som ni kan förstå nu, när laster inte kan komma in i hamnarna längre, kommer det att bli brist på förnödenheter. Dessa leveranser gäller både mat, kläder och alla typer av hushållsartiklar och det inkluderar även olja då detta är den leveransmetod som många av era energibolag använder för att importera oljan som ni använder för att driva era motorfordon. Detta kommer att bli ett problem i vissa områden och vi kan förutse både bensinbrist och stängning av bensinstationer. Vad vi råder er att göra just nu är att förbereda er och lagra upp det ni behöver för att få er igenom en tuff period som kan ge vissa brister i era butiker och bensinstationer under dagar, veckor och månader framåt.

Hur lång tid ni bör förbereda er för är ett personligt val och är också en fråga om hur mycket pengar ni har att anslå till sådan förberedelse. Vi skulle säga att idealet vore att förbereda er nu och få leveranser till ert hem som skulle räcka till slutet av detta år. Vi inser att detta är en mycket lång tid för många av er och mängden vi talar om skulle kosta tusentals dollar, men vad vi rapporterar till er är sanningen och vi kan inte för den skull skära ner på dessa siffror, då detta är våra beräkningar.

Vi ser störningar inom olika tjänster och service som börjar efter att vi startat med att konstruera vågbrytarna, vilket kommer att börja under de nästa två till tre veckorna, möjligtvis även tidigare, men vi ser inte senare eftersom dessa kustområden måste bli lämpligt skyddade. Vi ser denna period i er historia som kräver er beredskap att vara tills er planet avslutar sin födsel in till sin högre dimension, vilket vi uppskattar skulle vara ungefär i slutet av detta ert kalenderår. Men återigen, det finns inget datum skrivet i sten, allt beror på ett antal olika faktorer.

Vi vill idag inte gå in på vilka dessa faktorer är, för det är utanför ramen för vår diskussion. Vad vi önskar är att ni tar med er från vår diskussion idag att detta är en tid för förberedelse och beredskap. Det är en tid för er att ta tag i saker och ta på allvar vad som måste göras för att göra detta till en så smidig övergång som möjligt för dig och din familj, dina vänner och grannar. Vi föreslår att ni gör upp en lista över vad ni behöver och går till affären och fyller era skåp med så mycket mat och vatten och hushållsvaror som ni tror att ni behöver dessa sista månader av året. Ett minimum är en månads behov för mat och vatten om det är allt ni har råd med.

När det gäller elbolagen hoppas vi att de inte kommer att påverkas, i varje fall inte i vissa områden där el- och vattenförsörjning inte påverkas. Vi kan inte säga att detta är fallet i alla områden då vissa av dem mottar sina förnödenheter genom farleder och vikar som kan stängas för en tid. Vi ser ett av dessa områden i USA som kommer att påverkas av dessa höjda havsnivåer, de Stora sjöarnas område, där vi ser att vatten strömmar in från Atlanten genom vattenvägarna som försörjer dessa sjöar.

Denna farled är känd som Saint Lawrencefloden och vi ser att det strömmar in vatten där och orsakar översvämningar längs flodbädden som flyter in till Ontariosjön och Eriesjön. Det är dessa kustområden på södra kanten av dessa två stora sjöar som också kommer att få en hel del översvämningar och vi kan förutse som en nödvändighet att antingen flytta invånarna som bor i de områdena eller att bygga en vågbrytare som kommer att stänga ute ytterligare vattenflöden till Saint Lawrencefloden. Om vi väljer att bygga en vågbrytare för att skära av denna vattenledning kommer vi också att skära av importen av kol som används för att driva elbolagen i det här området.

En av dessa städer är Dunkirk. Den ligger i västra New York och det är staden där vår kanal Greg lever. Så om det är någon av er som tror att vi visat någon form av favorisering eller att de som arbetar med oss inte kommer att få uppleva utmaningar som resten av er kanske får, så säger vi till er att ni har misstagit er. Vår kanal Greg och resten av hans familj kommer också att få uppleva utmaningar under denna tidsperiod. Greg hade fått veta för flera månader sedan att detta skulle vara fallet och han skulle lätt ha kunnat packa sina väskor och flyttat någon annanstans, vilket var hans ursprungliga avsikt, att ta med sig sin bror och hans underbara hund Rico. Istället bad vi honom att stanna och möta dessa utmaningar hellre än att sticka ifrån dem och han gick med på det. Han och hans familj väljer att stanna i vetskapen om att hans stad mycket väl kan bli en översvämningszon och också i vetskapen om och förståelsen för att den elektriska strömmen i hans hem kanske skärs av.

Vi berättar detta för er idag, inte för att skryta över vår kanal och hans modiga beslut, utan för att visa er alla att det finns utmaningar som många av er kommer att få uppleva under kommande dagar, och det finns ett rätt sätt att möta dessa utmaningar och det finns ett annat sätt. Vi tycker aldrig om att använda ordet ”rätt” eller ”fel”, så istället säger vi att det finns ett val ni kan göra för att möta dessa utmaningar och det finns ett annat val.

Vilka är då dessa två sätt? Vi säger att ett av dessa sätt är att springa ifrån dem, är att gömma sig från dem, att förneka dem, vilket är att leva i förnekelse och låtsas eller övertyga sig själv om att dessa utmaningar inte kommer att komma i er väg. Detta har varit det val som många i er värld har gjort, de som har läst under flera månader nu om våra varningar och förutsägelser om stigande havsnivåer som skulle orsaka brist, avbrott och även översvämningar i flera områden runt om på er planet. Våra varningar i stor skala har förnekats, vägrats, hånats och skrattats åt. Våra budskap som vi delat med er har förbjudits och kallats ”kriminella” på fler än några få internetsidor, inklusive några av era mer populära och informativa Ljusarbetares och utomjordiska samhällen.

Vi uppskattar inte detta eftersom våra meddelanden till er inte är skapade för att briljera med vårt skrivande eller poesi. Våra budskap till er är till för att informera er, våra bröder och systrar, och även våra Ljusarbetare som är medlemmar i vår organisation, för att informera er alla om vad ni kommer att få uppleva under kommande dagar och hur man bäst kan ta sig igenom dessa utmaningar under den här perioden på er resa så smidigt som möjligt och så oskadda som möjligt.

När våra budskap blir motsagda och förvägrade på det här sättet, när de bli blockerade och förbjudna från vissa informationskanaler därför att det finns administratörer eller medlemmar av dessa internetsamhällen som inte personligen håller med om vad som står i meddelandet, då känner vi att de är osanna och att vår kanal är antingen en lögnare eller en bluff eller falsk eller är totalt inkompetent för sitt jobb. Vi ser detta som en skam och vi ser det som en typ av skändning, för den som är utsatt för detta brott är inte vi, utan det är ni, människorna i er värld, människorna som är medlemmar i dessa samhällen på internet och förtjänar att få denna typ av information tillgänglig för dem. För detta är nämligen den uppgift som dessa administratörer och ägare av vissa webbplatser har tagit på sig.

De har startat dessa internetplatser för att öppet dela med sig och göra dem lätt tillgängliga med ocensurerad information för alla dem som känner att dessa ämnen är viktiga för dem och deras värld. När dessa rörledningar för information skärs av, var skall då dessa personer få tag i informationen? Ja, det finns andra sidor på internet, inklusive den webbsidan som vår kanal Greg har, där dessa personer kan få tillgång till informationen, men vår övervakningstjänst har dragit slutsatsen att sedan dessa ”bojkotter” som vi skall kalla dem, dessa förbud av Gregs arbete, har börjat på internet är det bara en liten del av dessa som läste budskapen som nu kommer åt dem och den information som de innehåller.

Inser ni vad det är vi säger här? Vad vi säger här är att era handlingar som administratörer och ägare av dessa webbsidor har skurit av många personer från denna information, inklusive våra egna anställda eller medlemmar av vår organisation som lever bland er som inkarnerade Ljusarbetare. De får inte längre tillträde till den här informationen, oavsett om det beror på det faktum att informationen inte längre presenteras på vissa webbsidor, eller det beror på påverkan från några av er som har smällt till vår kanal och har förlöjligat honom och har uttalat sig emot honom och som har fördömt honom och hans arbete. Det är antingen det ena eller det andra, för det finns ingen annan anledning, det finns inget tredje val för varför så många av er inte längre läser dessa ord som vi delar genom vår kanal Greg och vi säger att detta är långt mer och i särklass mer än en skam och en synd, vi säger att detta är mer än ett ”brott”!

Inte i juridisk mening, men i metaforisk bemärkelse. Vi anser att detta är ett brott. Vi säger till de av er som har tagit del i förbudet för dessa meddelanden och vår kanal: skäms på er, och särskilt de av er som är medlemmar i vår organisation. Vad ni gör är emot den ed som ni har tagit när ni blev en medlem av vår organisation och när ni skrev under på och var utvalda för denna speciella uppgift här i den här världen. Vad ni nu gör är att ni äventyrar liv. Ni sätter individer och hela familjer och även hela samhällen i ”skottlinjen” som ni säger, eftersom det nu är många av er som inte kommer tillräckligt väl förberedda för dessa driftsavbrott och brister och strömavbrott i flera av era samhällen världen över.

Vad tycker du om detta? Tror du att vi eller vår kanal Greg fyller dig med fler lögner, fler felaktigheter, med desinformation? Om du känner att du är så säker på att dessa meddelanden är osanna och att Greg helt och hållet hittar på dem eller att han är oduglig för sitt arbete, då kan du helt bortse från våra meddelanden till er, meddelanden som främjar säkerhet välbefinnande. Sedan vill vi säga till dig att fortsätta med valet du har gjort, men om du inte är helt säker och du känner att det kanske finns en viss nivå av sanning i våra meddelanden, oavsett vilken nivån är, då ber vi dig at lyfta bojkotten och dessa förbud för vår kanals arbete omedelbart och låta dina läsare få tillgång till vår information.

Vi ber dig att sätta stopp för ditt fördömande av vår kanal och dessa budskap som vi delar med er, för din påverkan orsakar att så många av dina bröder och systrar ignorerar dem, skrattar åt dem och helt bortser från dem ibland, då de totalt bortser från budskapen som sänds från oss direkt till dem i vissa fall, eftersom de är representanter för vår organisation, inkarnerade i er värld, och de förtjänar tillgång till våra meddelanden och de förtjänar tillgång till dem och de förtjänar att kunna läsa dem utan ditt negativa inflytande, ditt fördömande och dina vilseledda åsikter. Som i det här fallet är att råda andra att helt bortse från Gregs arbete och dessa budskap, som vi har noterat att du har gjort.

Du vet själv vem vi talar om. Det finns de bland er som kommer att läsa dessa ord som är just precis de personer som vi talar om här och vi vill att du skall veta att vi inte på något sätt godkänner ditt beteende och de val du gör, även om vi säger att vi skall hedra och respektera ditt val. Men vi vill också tala om att detta inte är det val som du försäkrade oss att du skulle göra när du gick med på att bli en del av vårt uppdrag här och även när du blev en medlem av vår organisation, Galaktiska Federationen av Ljus. Det är ett medlemskap som nu ifrågasätts och är, vill vi informera dig om, tveksamt, då vi kommer att vid rätt tidpunkt sitta ner med dig på vårt kontor och det blir vad du kallar en ”krigsrätt” eller en rättegång eller ett förhör och du måste diskutera öppet framför dina kamrater varför du valde detta ”myteri”, om du vill, denna totala respektlöshet för din uppgift och dina direktiv samt vår policy som en medlem av Galaktiska Federationen av Ljus eller någon annan allians som också är här och också har medlemmar som helt ignorerat sina direktiv och deras uppdrag här och de löften de gjorde att upprätthålla integriteten och plikten och vår allians heder.

Vi lämnar dig med denna tanke idag, det finns de bland er som har mycket starka åsikter angående andra och om er själva, och vi vill säga att dessa starka åsikter inte kommer att leda er någonstans för du kan inte ha en idé från ditt perspektiv vem dessa andra personer kan vara. De kan vara befälhavare, de kan vara viktiga personer eller uppskattade kollegor inom vår organisation. De kan vara officerare med hög rang, de kan vara officerare som övervakar den flotta du är en medlem av. Hur tror du att det ser ut för dig när vi ser dig fördöma din egen befälhavare och förlöjligar honom och hånar honom och förbjuder hans arbete på din webbsida och råder andra att följa dig och helt bortse och strunta i hans arbete? Och sedan durva till honom, anklaga honom, förolämpa honom och göra så att han verkar vara en dålig person i ögonen på så många av dina medmänniskor?

Du kommer att få stå till svars inför honom, för i många fall finns det de bland er som är under hans befäl, för han är befälhavaren på en hel flotta och det finns många mindre flottor under hans befäl. Vi vill bara att du skall veta detta och vi önskar att du tänker på detta nästa gång du så lätt väljer att förlöjliga honom och håna honom och gör vad du kan för att göra honom till åtlöje runt om på internet, för i många fall är detta vad som sker. Detta är handlingarna av så många av er. Vi har inte sett denna typ av beteende någon gång under alla de uppdrag vi haft, och de går tillbaka till, ja, miljoner av år. Det visar precis hur upprörande ert beteende är vid den här tidpunkten.

Det är ett växande antal av er som ansluter sig till denna ”lynchmobb”, detta uppbåd, och har lagt en snara runt vår kanals hals, och vi vill bara säga till er att ni vanärar er egen organisation! För hur många organisationer tror ni finns här just nu, och om ni verkligen vill kallas Ljusarbetare, vad tror ni då att oddsen är att ni kommer att tillhöra precis samma organisation som Greg tillhör? Vi säger att oddsen är bara omkring 50-50. Det finns mindre allianser här, men till största delen är ingen av er som är Ljusarbetare en medlem av dessa organisationer. Även om de är här och här för att stödja vårt uppdrag i Ljuset.

Vi vill säga till er, våra Ljusarbetare, om ni tror att ni är antingen en medlem av Galaktiska Federationen av Ljus eller att ni är medlemmar a Ashtar Command, att Greg är en befälhavare inom en av dessa organisationer. Vi vill inte just nu avslöja vilken han tillhör, för detta är inte den springande punkten här, utan vi säger att vilken organisation han än tillhör så har han starkt stöd från den andra, och det är den andra som ni kanske är en medlem av, men kanske inte så länge till om ni fortsätter er vältaliga retorik och era förtal och bojkotter av honom och hans arbete och våra budskap som vi delar med er genom honom.

Detta är allt vi har att säga till er idag, men vi råder er att starkt överväga våra ord till er, för vi tror att ni gör vad som kommer att innebära ett karriärbeslut. Detta är inget hot, det är sanning. Ta det på vilket sätt ni vill, för detta är ett annat val som ni är fria att ta.

Vi är era besättningsmedlemmar, era gruppmedlemmar, och kom ihåg vad en grupp står för i den Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.
Översättning Gertie Dahlberg.As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish