Followers

Saturday, 15 September 2012

Greg Giles 12 september 2012 Meddelande från Ashtar CommandGreg Giles 12 september 2012
Meddelande från Ashtar Command”Goodwill” för människorna!


Till synes omöjliga drömmar börjar nu uppnås av er och alla Jordens människor som föreställt sig ett land som designats för dem själva, som en belöning för allt som de har behövt utstå för att kunna bli mottagare av en sådan underbar gåva. Denna dag närmar sig nu snabbt. Den ligger nu i sikte, precis framför er, och när vi använder dessa metaforer för er så menar vi vanligtvis att den ligger inom ett visst avstånd, men att ni verkligen närmar er den, kommer närmare för varje dag och det är därför vi använder termen ”snart” eller ”under de kommande dagarna”, för det är det bästa vi kan göra.

Tro det eller ej, vi vet inte när ni når denna nästa milstolpe. Vi vet fortfarande inte, våra kära vänner, när det är som de första medlemmarna av ert folk som kommer att stöta sig igenom, så att säga, bubblorna av det dimensionella lagret. Detta är vad ni väntar på. Ni väntar inte på att vi skall göra någonting. Man kan säga att det är vi som väntar på er, även om vi säger att vi inte sitter runt om planeten och väntar på någonting, för vi arbetar mycket flitigt varenda dag, hela dagen varje dag och vad som för er skulle vara natten, och genom hela det som ni kallar en vecka. Det är då vi börjar om igen i ständig och kontinuerlig rörelse, och vad vi gör är att hjälpa er med att bryta er igenom denna bubbla.

Detta är vad vi gör varje dag för er. Vi står inte och hänger och tar det lugnt medan ni gör allt arbetet, som vi sagt förut, vi är här för att assistera er och assistera er kommer vi att göra dygnet runt, som ni kallar det, för detta är skälet till att vi är här. Och medan vi är här kommer vi inte att göra något annat än detta tills vi slutfört vårt uppdrag och börjar eskortera de första av er upp och igenom de dimensionella lager som har delat på oss under så lång tid. För några av er har det varit mycket länge sedan ni arbetade, levde och umgicks med oss, era vänner och er familj i de högre rikena.

Vi kan förstå att många av er har glömt hur det är att arbeta med vårt befäl ombord på våra skepp. Om ni kunde minnas mer klart så skulle ni minnas att vi inte drar runt och gör ingenting, att vi arbetar oförtröttligt, vi arbetar i plikt och ära för våra befälhavare och vår tro på service till andra i vad som är välgörenhet till andra, men vi ser inte på det som välgörenhet som ni kanske gör.

Vi ser på det som att det är vad vi är, det är vad vi gör. Det är våra liv, det är våra förhoppningar och drömmar, det betyder allt för oss, vilket är att hjälpa varandra. Ni kan kanske förstå detta och ni kan kanske börja minnas detta, för många av er är medlemmar i vår organisation Ashtar Command. Det är inte bara några få av er som är inkarnerade representanter för vår organisation, ne,j det finns ganska många av er och den siffran kan kanske överraska er. Vi skulle säga att det finns bland er omkring två till tre miljoner som är medlemmar i vår organisation.

Är det en överraskning för er? Är detta antal en överraskning? Är antalet större än ni hade kunnat föreställa er? Vi tycker att det antalet skulle uppväga antalet som många av er kanske har föreställt er med tanke på det ytterst lilla antal av er som har vaknat och har svarat an på våra sant gudomliga syften, ert uppdrag här i tjänst till andra såväl som till denna planet, som också är ”andra” kan man säga, för hon är också en varelse, en levande och medveten varelse som andas, en varelse som upplever känslor.

Hon är inte bara en sten som flyter omkring i rymden som många av er kanske tror att en planet är. Hon är levande. Hon andas genom sina träd, de är hennes lungor. Hon dricker sitt eget vatten och absorberar det genom sin jord. Hon svalkar sig själv med is och hon värmer sig själv med solen. Hon får näring genom det viktiga i livet, kärlek, den kärlek hon får från sina pälsklädda djur, insekter, fåglar, fiskar, alla sorters djur och även människor. Detta är hur den kärlek hon har för er ges till er i gensvar. Hon ber om så lite, ändå ger hon så mycket.

Förstår ni hur mycket hon ger er? Hon ger er ett hem, hon ger er skydd, hon ger er material så att ni kan göra kläder, hon ger er massor av mat, hon ger er massor av vatten, hon ger er moln för att skydda er från solens brännande strålar och hon ger er värme för att skydda er från hennes kalla köldperioder. Hon förser er med utbildning och nöjen, spänning och äventyr. Hon ger er mystik och under, utmaningar och en absolut hisnande skönhet.

Kan ni fatta och inse ibland hur vacker hon är? Vi kan det knappt, för vi har rest till ett så stort antal platser över hela detta Universum och vi kan säga att det inte finns många platser som är så vackra som hon. Vi önskar att ni skall minnas detta och vi önskar att ni tänker på det nästa gång ni passerar en fabrik eller ett kraftverk som förorenar hennes himmel, hennes jord och hennes vatten. Kom ihåg det nästa gång ni ser en hög med sopor på fält eller i skogen. Kom ihåg det när ni lägger ner ännu en sträcka med asfalt som läggs som en filt över henne, liksom ärr på ett vackert barn. Kom ihåg detta, för vi kommer att ändra på allt detta, men vi vill alltid att ni skall minnas vad som har hänt henne och att ni skall göra ert bästa för att se till att det aldrig händer igen.

Det kommer vi också att försäkra oss om, för vi kommer alltid att vara här i en form eller en annan, i representation, för att vaka över er, att hålla kontakten med er, att alltid observera vad som pågår här på denna planet, för hon är en mycket speciell plats.
Hon är lite annorlunda än någon annan planet i detta Universum. Vi vill beskriva lite för er hur och varför hon är så underbart unik. Hon är så dyrbar för hon byggdes lite annorlunda. Hennes uppväxt kan man säga var lite mer komplicerad, lite mer näringsrik och värdefull och uppmärksammad än många andra planeter i hela detta Universum, för det var här på denna utpost långt bortom centrum i denna underbara galax där många stora sinnen från hela Universum kom tillsammans och valde den här planeten för att bygga en mycket speciell civilisation. En plats där varelser från hela detta Universum, över varenda galax, kunde komma och gå samman i broderskap, i systerskap, i gemensamhet för det goda och i kärlek och i service till varandra.

Det var här som det skulle vara mer som en festplats, mer ett universitet kan man säga, mer som en stor konferenshall, en plats där alla olika sorters varelser från alla olika typer av liv skulle komma samman och dela sina resor, sina historier, sina berättelser, sina kulturer och sina gåvor. Den här planeten var ämnat att vara en märklig plats, ett stort bibliotek, ett bibliotek som levde och andades, där alla de människor som besökte det eller levde här kunde promenera genom skogen eller genom fälten eller genom blommorna och lära sig historierna om alla de olika raserna och kulturerna och om världarna i hela detta Universum. Hur skulle detta ske, kanske ni frågar?

Tja, hur det skulle göras var, låt oss säga, så att du kom till ett vackert träd, och detta träd skulle faktiskt börja tala till dig om du talade till det. Det skulle börja avslöja sin historia, varifrån det kommit, vem som drog upp det. Hur hon lever och andas och tänker, och hon skulle förklara för dig folkets kultur och deras planet som tog hit henne. Säg att du sedan vandrade genom blommorna på fältet och du skulle säga hej till dem och de, blommorna, skulle säga hej tillbaka till dig. Du kunde fråga dem vilken sorts blommor de är och de skulle berätta det för dig. Du skulle kunna fråga dem varifrån de kommer och de skulle förklara det för dig. Du kunde fråga dem vem människorna som gav dig vackra blommor är och de skulle börja beskriva människornas historia för dig.

Vad tycker du om det? Tycker du att detta var en underbar bild som dessa varelser som färdades hit och konfererade tillsammans kom upp med? Tja, det är sanningen, mina kära. Det är den sanna historien om er planet och vi har en överraskning för er. Ingenting har ändrats! Den här planen är inte kasserad eller glömd för länge sedan genom åldrande sanddyner av vindpinande tider, nej då. Denna plan är fortfarande Planen och den är fortfarande mycket livskraftig och möjlig för er att få uppleva, precis vad det är som den här planeten var designad och skulpterad för. Vad tycker ni om det? Är detta spännande och överraskar det er? Kan ni tro att det kommer en dag när ni kan vandra genom skogen och tala till alla de olika sorterna av träd och de kommer att recitera sin långa historia för er och den kultur som har fört dem hit till denna vackra lilla blå planet som flyter omkring så majestätiskt i utkanten av denna, er vackra, Vintergata?

Vad vi har sagt här är sant, kära ni, och detta är den vision vi ser för er planet även idag. Ni, folket på Jorden, hennes barn, är alla bröder och systrar och hela denna planet är huset, är hemmet som ni delar. Vi vill att ni alltid minns detta nästa gång ni har problem med någon annan och de kanske säger något ni inte håller med om och ni känner er tvingade att svara med hårda ord eller en ganska fientlig vibration. Vi vill bara påminna er om vilken speciell plats detta hem är som ni delar med dem och att om du och den andra personen inte också var så speciella så kunde ni inte vara här, för bara vissa individer var ”utvalda”. Man kan använda ordet ”utsedda” om ni vill det, för några av era forntida texter använder ordet utsedda istället för utvalda, det är den enda skillnaden. Vi har helt enkelt börjat använda ordet utvalda, men det var då när era forntida böcker skrevs som vi, ja det var vi, valde att använda ordet utvalda.

Börjar ni förstå vem vi kanske är nu? Ja, kära ni, vi är alla dessa ”Gudar” som talades om i er Heliga bibel, er Koran, er Tora, era egyptiska manuskript, alla era underbara och vackra och i många fall korrekta forntida texter, andliga, religiösa, historiska böcker och det som karvats i sten. Ja, vi är de ”Gudar” som var det ni kallade oss då, och många av er använder fortfarande termen Gud, men vi gör inte det och det är den enda skillnaden. Återigen, vi hänvisar helt enkelt inte till oss själva som Gudar som kanske en del av oss vågade göra för tusentals år sedan i er tid. Detta har orsakat en hel del förvirring, för många av er debatterar fortfarande med varandra huruvida det finns EN Gud eller många Gudar eller falska Gudar, och vi kan säga att det faktiskt är en fråga om enkelhet och är egentligen ganska lätt att förstå.

Vi, medlemmarna inom Ashtar Command, och också våra bröder och systrar inom den Galaktiska Federationen av Ljus, var här långt tillbaka i tiden. Vi färdades i våra skepp, vilka var ganska så mycket en ögonfägnad för den mänskliga befolkningen här, som ni kan förstå, och vi ägde verktyg av avancerad teknologi, verktyg som de aldrig förut hade sett. Så det var naturligt att de trodde att vi var något annat än de själva, vi var något långt från och över dem, vilket inte är sant överhuvudtaget, det vill vi göra klart idag och alla dagar.

Vi är ni, så hur kunde vi vara annorlunda än ni? Vi ägde helt enkelt verktyg och teknik och kläder som de inte hade, för de var, kan man säga, i sin ”linda” eller barndom, även om för några tusen år sedan, med tanke på att ni har varit här under hundratusentals år, man verkligen inte är ett spädbarn. Nej, men när det gäller teknologi, ja, ni var på ett stadium av utveckling som var mer som ett barns värld, för ni hade fallit ett stort steg ”ner”, kan man säga, eller bakom skulle kanske vara mer korrekt.

Er befolkning och er civilisation återgick från en superavancerad teknologisk värld tillbaka till en tidsålder där ni lärde er det viktigaste inom jordbruk och jakt och samlande. Inte alla på samma gång, utan under olika perioder. Era nutida historiker och arkeologer och forskare tror att detta var er födelse, när ni precis hade börjat lära er dessa saker, men vi vill påminna er om att ni inte alls lärde er dem, på ett sätt lärde ni dem återigen, för ni hade gjort dessa typer av sysslor förut, men inte här, och det var inte på den här planeten!

Ni har lärt er jordbruk och jakt och samlande och att tämja djur och alla dessa saker som tillskrivs era förfäder här på den här planeten, långt bort på andra planeter där ni ursprungligen kommer ifrån och där ni först började bygga civilisationer. Förstår ni? När ni kom hit var ni långt ifrån att lära er jordbrukets normer och praxis. När ni kom hit var ni fullt kunniga varelser som levde i en fullt fungerande teknologisk värld, en avancerad värld, en värld långt mer avancerad teknologiskt sett än vad ni är idag. Ni var också mycket mer avancerade när det gäller andligt, mentalt, känslomässigt och akademiskt, än vad ni är idag.

Ja, detta är vad några av era forntidas texter refererar till som ”syndafallet”. Syndafallet var inte er resa här eller er anledning eller syfte för att vara här, det vill vi göra helt klart för er. Syndafallet hänvisar till den period i er historia när en katastrof orsakade att era avancerade samhällen rasade ner i havet och orsakade att många av er fick börja om igen från början, där ni måste lära om jordbruk och hur man jagar och samlar in skördar och hur man fiskar. Även hur man tämjer djur och lära om igen hur man behandlar varandra och arbetar och umgås med varandra, för ni förstår, vad som skedde här var en tragedi som lämnade bara ett litet antal av er kvar, och när detta händer blir det en regressionsperiod, för så mycket av er kunskap och ert avancemang och era framsteg förlorades djupt under havet.

Förstår ni detta mer klart idag, ni kära? Förstår ni hur hela skildringen av er historia är bara en enda stor falsk historia, en missledande berättelse, ett skönliterärt verk? Ni var aldrig primitiva varelser på den här planeten. Ni var inte vad era forskare och historiker och arkeologer refererar till som grottmänniskor och grottkvinnor, det är obscent, det är en stor lögn! Ni kom hit som mycket högt avancerade varelser från så många olika planeter i detta Universum, och det är kulturen från dessa planeter, det är era bröder och systrar från dessa världar, som tar mest anstöt av dessa förolämpande skildringar av er historia och de namn som getts till era förfäder – grottmän och grottkvinnor! Det är vad era gamla böcker beskriver som hädelse. Det är hädiskt.

Vi kommer att, med er hjälp, visa er att ni var här och ni kommer att minnas att ni varit här, vi skall skriva om era uråldriga texter, kollektionen av böcker som ni refererar till som den Heliga Bibeln, för det finns många underbara historier och historiska skildringar på dessa underbara sidor och vi, de som också var här under dessa perioder i er historia, önskar helt enkelt att göra dem mer korrekta, föra in mer liv i dem, fylla i några av de blanka sidorna och klara upp några missförstånd, lite förvirring och fullständiga hädelser.

Detta är vad vi, tillsammans med er, skall göra. Och oroa er inte, för de av er som tror att vi kommer att radera några av de många karaktärer som porträtteras i dessa urgamla böcker, för nästan alla de personer som ni läser om var faktiskt levande personer på den här planeten. Och tills törsta delen kan vi tala om att deras liv och berättelserna om dem beskrevs mycket korrekt. Vad tycker ni om detta?

Vi skulle älska att få se er tala om idag och diskutera vem vi kanske hänvisar till och diskutera med er själva om detta kommer som en överraskning för er. Trodde ni att historierna som reciteras i er Heliga Bibel var skönlitterära verk, var arbeten som utförts av fantasifulla sinnen, eller trodde ni att dessa böcker har sammanställts enbart för att kontrollera er och alltså var verk som skapats av medlemmarna i Kabalen och deras betalda företrädare? Vi kan tala om för er att detta inte är fallet. Det som finns i många av dessa berättelser är, till stora delar, ganska korrekt redovisning av den sanna historien och livet för många av era bröder och systrar som kanske även har återvänt hit genom inkarnation för att vara med er här igen i er värld idag. Vad tror ni om det? Tycker ni att detta är spännande? Är det överraskande för er? Tycker ni att det är tröstande?

Nåväl, vi skall berätta för er, och vi önskar inte förstöra några överraskningar som vi har för er under de kommande dagarna, men vi kommer att säga till er att det säkerligen finns många personer som fyller så många sidor i er boksamling som ni känner som den Heliga Bibeln, som vandrar här, som lever och andas, tänker och känner, här i er värld idag. De är era bröder och systrar och de kan även vara medlemmar i vår organisation eller våra bröder och systrar i den Galaktiska Federationen av Ljus.

Vad tror ni om detta? Är det överraskande att några av de största historiska gestalterna i er Heliga Bibel är medlemmar av en av våra två organisationer? Vi tror att detta kommer att överraska många av er, och vi tror att det kommer att bli ett ramaskri från några av er som kanske läser dessa ord som av någon anledning tror att dessa historiska gestalter aldrig skulle kunna vara en del av vår allians. Vi frågar er vad det skulle leda till om ni tror på detta.

Tror ni att, eftersom de gjorde så mycket för att hjälpa folket, deras medbröder och medsystrar för tusentals år sedan, de skulle ge upp det som inspirerade dem som mest? Tror ni att de skulle gå vidare till andra metoder eller levnadssätt? Eller tror ni att de, vid den första chansen de fick, skulle återvända hit för att fortsätta med vad de inspirerades av, som motiverade dem, som får dem att känna sig levande och komma hit igen och i kärlek och i välgörenhet och till tjänst för andra fortsätta med sitt ”uppdrag”? Ja, får ni kopplingen till detta nu?

De var en grupp av individer, män och kvinnor, som för tusentals år sedan vandrade från stad till stad på den torra och brända jorden på er planet och predikade för alla som ville lyssna. De predikade om ett bättre levnadssätt och de delade sina budskap om hopp, kärlek, frid och välstånd och god vilja mot människorna, varje människa, och det inkluderade varje kvinna och barn också. Dessa män och kvinnor var verkliga. De existerade. Deras berättelser var korrekt skildrade på sidorna i vad ni refererar till som Nya Testamentet. De var här på ett uppdrag då och de är här på ett uppdrag idag. De har aldrig slutat arbeta på sitt uppdrag. De var missionärer då och de är missionärer idag, och de är hedervärda medlemmar i vår allians inom Ashtar Command och våra bröder och systrar inom den Galaktiska Federationen av Ljus.

Detta är vad de gör idag, för de måste inte längre gå mil efter mil på smutsiga vägar med vind och sand blåsande i sina ansikten, för att nå fram till ännu en stad och predika sina ord medan de står uppe på ett berg. Nej, idag har de en annan form av transport, en som kan ta dem till olika länder och olika planeter över hela denna galax och varenda galax över hela detta Universum. Detta är vad de gör idag. De har aldrig slutat, men återigen, vi använder aldrig ordet ”predikar” längre för det är föråldrat, ålderdomligt, och vi använder istället ”lyser vårt ljus” för ja, de är som oss, precis som en del av er har misstänkt hela tiden. Ni var mycket intuitiva redan från början och vi säger bravo, väl utfört arbete, för ni såg vad så många andra inte såg.

Vi är era bröder och systrar som har återvänt hit för att fortsätta vårt uppdrag i kärlek och barmhärtighet, till tjänst för andra och god vilja gentemot människan. Vi är Ashtar Command.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.


As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish