Followers

Google+ Followers

Monday, 6 February 2012

5 februari, del 2012Plejaderna via Greg Giles 5 februari, del 2012
Meddelande från Sara i den Galaktiska Federationen

Bara en som söker efter hans eller hennes egen sanning kommer att lära sig hur planeten fungerar inuti. De som söker större och mer storslagna sätt att leva är de som idag söker fram de tuffa svaren på frågorna av idag. Är du en sökare och en som talar sanningen? Är ni en av de få som kommer att lämna komforten av era bekanta uppfattningar och ge er iväg in i det okända av frågor och söka nya svar till detta nya sätt att leva? Vad som ligger och väntar på de som söker ett högre plan av vishet är en skatt så storslagen, så frigörande för hans eller hennes varelse och själ att vi säger till er att kliva ut ur det som är bekant i era nuvarande uppfattningar och utmana allt som ni har kommit att känna till som er verklighet. Vad det hela handlar om, hur det fungerar, hur det började, hur det kommer att sluta, och vi säger er igen mina kära, allt är upp till er. Detta är nyckeln till era svar, även om ni var och en har er egen dörr att låsa upp och var och en av era nycklar är unika för den väg ni skall resa. Det finns inte bara en nyckel och en sanning, utan millioner och miljarder av nycklar och sanningar och det är upp till var och en och er alla att söka och att finna er egen väg och er egen mening med allt. 


Vi gratulerar var och en av er, inte för att lösa livets svåraste gåtor, utan vi firar de bland er som tar initiativet att finna svar som bättre passar frågan som bränner mest i era sinnen idag. Sök dessa svar och så skall ni finna, det kan inte vara lättare än så. Det finns de som frågar andra om svaret till en del av dessa frågor och detta är också ok, även om ni på detta sätt bara finner någon annans sanning, och inte er egen, för någon annan känner bara till svaren de har funnit genom sökandet efter sin egen sanning, och alla sanningar som samlats under vägen är unika och personliga till dem. Fullfölj det mina kära och kliv ut och sök svaren som kommer att sätta er fria. Vi kan inte lova er att ni kommer att finna svaren ni söker, men vi försäkrar er att ni kommer att gynnas på ett storslaget sätt i själva sökandet, och i och med det så kommer alla era ansträngningar att vara värda det. 

Tro på er själva, såsom vi tror på er. Om ni kan göra detta, så kan ni göra vad som helst, uppnå vad som helst, förändra vad som helst, riva ned vad som helst, bygga vad som helst, och manifestera vad som helst. Att tro på er förmåga är det första steget. Ni kommer inte att få bevis på er makt förrän det är efter att ni har givit er själva till fullt engagemang och tro. Lita på er själva, tro på er makt, och ha tillit till vad som kommer. Ta dessa ord och börja med ett nytt fokus från denna punkt framåt, med ett nytt tankesätt att ni har förmågan att uppnå vad som helst och att ni tillsammans kommer att skapa ert nya hem inom de högre rikena. Vet att inget kan stoppa er, då inget kan. 

Vi ser många förändringar som inom kort kommer att börja. Inget kan stoppa dessa förändringar, och det har hela tiden bara varit en fråga om tidpunkt. Denna tidpunkt har nu anlänt och många förändringar måste nu börja slå rötter för att vi skall hållas oss till tidsplanen för den större planen. Förbli fokuserad på varje dag inför er, inte på det förgångna eller framtiden, inte på händelser som redan har inträffat eller inte infaller, och fokusera er inte på händelser som inte än har hänt. Fokusera er på nuet, fokusera er bara på uppgifterna som ligger för handen idag. Vad är den uppgiften? Är det att undra varför gårdagen inte gav vad ni hade önskat er? Är det en dag för att undra om morgondagen kommer att föra in vad ni önskar er? Nej, det är varken det ena eller det andra. Idag är en dag för att uppnå de uppgifter som krävs av er nu. Vad är er uppgift? Varje dag så bör ni veta precis vad ni skall göra så snart som ni vaknar till det nya ljuset. Ni bör ha framför er en spelplan som ni följer varje dag så att ni mer effektivt allokerar er tid och använder den till sin fulla potential. Det finns inte mycket tid kvar för att uppnå så många mål. Alla ni som är vakna idag måste sysselsätta er med uppgifterna som ligger för handen, och många fler behövs att väckas upp och förena sig i saken och assistera med uppgifterna som tilldelats dem i deras egen inkarnerade plan.

Många av er bör ha upptäckt vid det här laget precis vad det är de bör göra nu, och om ni inte har fått veta det vid det här laget så säger vi till er att bara gå med era råaste instinkter och tillåt er intuition att guida er till er arbetsstation. Tänk inte så mycket på det, följ bara ert hjärta och agera. Vi säger er att ni aldrig kan gå fel när ni följer ert hjärta. Vad är det ni vill göra? Tycker ni om att skriva? Kommunicera med andra? Hela andra? Ge råd till andra? Alla dessa uppgifter behövs under dessa utmanande tider. Vart är det som ert hjärta leder er?

Ta groparna på vägen som ni kanske träffar på med ro, då det är med nåden som ni hanterar dessa hinder som kommer att se den största fördelen med er resa. Häng inte upp er på specifika uppgifter eller problem, utan förlita er på er intuition för att tala om för er när det är dags att gå vidare. Ni vet att ni kommer att lyckas med varje uppgift som ni tar på er. Lita på er själva, tro på er kraft, och tillit i vad som kommer. Vi säger er, tillsammans så kan ni flytta på berg, och ni förändra er värld. Vi har sett detta tusentals gånger tidigare, och vi kommer att se det igen. Vi har inget annat än en tro på er alla, vi vet att ni inte kommer att svika oss, och vi vet att ni aldrig kommer att svika er själva. 

Låt oss vända oss till saker som handlar om er externa värld och vi är för närvarande i färd med att sopa rent er hela värld från de med allianser till den mörka kabalen, och vi bortför de sista resterna av deras stridskrafter. Deras antal har så kraftigt förminskats att de snart inte längre kan kalla sig själva en militär. Härnäst tar vi hand om deras ledare, och de är fullt medvetna om detta. Idag så gömmer de sig, men vi vet precis var vi kan hitta dem. De kan inte och kommer inte att undgå den rättvisa som de kommer att få. Vi kommer att se till att så blir fallet, och vi ber att ni blir administratörer av dessa förfaranden. Det blir ert arbete att vara både domare och jury, vi är bara här för att assistera er med denna uppgift. Bestraffning, rehabilitering, restitution är helt er sak. Vad än som ni som ett kollektiv bestämmer kommer vi att hålla oss till. Så är det, och så kommer det alltid att vara i denna fråga och alla andra pressande frågor likaså. 

Vi ser hur generalplanen går framåt perfekt och enligt tidtabellen. Det har inte funnits några nyliga tillbakagåenden som många av er tror idag. Istället ser vi hur ni istället har gjort stora framsteg för er själva. Var detta är får ni själva bestämma. Kom ihåg att vad som förändras inom er varelse alltid är viktigare än vad som förändras utanpå. Inget kan tros ha förändrats utanpå er, men många kan inte idag låtsas att något inte förändrades inom dem. Återigen så ger vi er rådet att följa era hjärtan och er intuition här. Det är vad som kommer att leda er till detta, och dessutom alla svaren till frågorna som är främst fram i era sinnen idag. 

Förbli fokuserad på er uppgifter som ligger för handen. NI gör så stora framsteg mot er kollektiva dröm. Ni är nästan framme. Ge inte upp nu. Tillåt inte er själva att falla in i tvivel och osäkerhet. Dessa är bara fällor som är satta inom illusionen. De är inte verkliga, bara vad ni skapar är verkligt. Är dessa de ting ni vill skapa för er själva? Om inte, så ignorera dem då de inte existerar i er nya verklighet. De är bara skuggobjekt av er egen livliga fantasi som ni går förbi på er väg mot sanningen. Vad er sanning är, är för er att upptäcka, och vad ni önskar är för er att skapa. Det är helt upp till er. Det finns inga regler och inga begränsningar som håller er tillbaka längre. Ni håller i tömmarna; ni fattar besluten nu. Det är er värld att göra med det vad som ni önskar. Vi, den Galaktiska Federationen av Ljus, är enbart här för att se till att ingen blandar sig i er dröm, och vi tjänar er gladeligen på detta sätt. Gå nu och dröm och skapa allt som ni önskar. Allt kommer till er. Förstå detta, vet detta, tro detta, och er kraft kommer att multipliceras tusenfaldigt. 

Jag är Sara från den Galaktiska Federationen av Ljus, och det har varit vår ära att tala med er idag.

As channeled through Greg Giles
Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish