Followers

Monday, 20 February 2012

19 februari, 2012
Meddelanden från den Galaktiska Federationen,
19 februari, 2012


Ni vill ha svar. Var snälla och lugna er ett ögonblick. Vissa händelser kommer att infalla under de närmaste dagarna som kommer att ändra kursen av era liv på Jorden. Massarresteringarna som vi har talat om startar på allvar, och vi skulle vilja föreslå att ni förbereder er för detta. Vi kan se att det blir en del avbrott i vissa tjänster, men inte många, när dessa varelser häktas, och vi skulle vilja att ni alla som har informerat er själva om vikten av dessa händelser att dela denna information vitt och brett och också utbilda andra då det gäller deras relevans. Var på utkik för påbörjan av dessa arresteringar som skall börja mycket snart. Våra jordligt allierade är på plats och är beredda att ta sig an denna enorma ansträngning. Ett stort antal män och också en del kvinnor kommer att föras ut ur ert samhälle och sättas i häkte, där de inte längre kan blanda sig i era liv och framskridandet av händelser som är redo att utveckla sig i er värld. Vi vill att ni skall veta att mycket tid och stora ansträngningar har gjorts för att planera dessa förfaranden, och vi, den Galaktiska Federationen av Ljus, skulle nu vilja tacka alla våra allierade i fältet som har tillägnat så mycket av deras liv för att se hur denna plan kan blomma ut. Mänskligheten kommer att sättas fri vid dessa arresteringar och vi tror att detta absolut är en orsak till att fira, och det är ett firande som vi skulle vara glada att se. Ett firande kommer att hjälpa att skapa de nödvändiga energierna som också kommer att låta andra känna vad denna händelse betyder för dem, då många av er kanske undrar och till och med blir skrämda över dessa förfaranden. 


Det finns inget att vara rädda för. Dessa arresteringar är ett viktigt steg på er väg mot upplyftningen och ni, som ett samhälle, kommer omedelbart börja skörda resultaten av dess framgång. Många arresteringar kommer att ske samtidigt, men en del arresteringar sker på efterföljande dagar. Vi kommer att göra vårt bästa med att se till att inga avbrott sker av dessa arresteringar från utomstående, som till exempel delar av militären som inte är i linje med planerna för er nya Jord. De kommer också att tas om hand om med tiden, men för närvarande kommer vi bara att hålla dem neutraliserade så att de inte kan förhindra några av dessa förfaranden. 


Vi har alltid er säkerhet i tankarna som en högsta prioritet, och vi strävar mot att se till att ingen av er kommer till skada. Tänk på att kabalen vill blanda sig i dessa arresteringar även om många av deras högre rankade representanter har gått med på att ge upp till auktoriteter. De kommer att misslyckas med alla försök att förhindra eller sakta ned dessa förfaranden, och vi kommer att se till att så är fallet och skydda våra jordliga allierade och allmänheten bäst vi kan. 


Håll ögonen på er nyhetsmedia. Det blir snart klart för er vilka företag som har gått med på att rapportera om dessa händelser och vilka som tackade nej till att vara en del av denna övervakning. Detta ger er också en ledtråd till vilka nyhetsföretag som har gått med på att vara i linje med ert nya system och till och med ge er en förståelse av vilka mediaföretag som kommer att assistera med de kommande uttalandena om avslöjanden. Med tiden ser vi hur alla mediaföretag följer den nya linjen, men för tillfället, de få som har gjort åtagandet kommer att räcka och vi tackar varmt de män och kvinnor i dessa företag för deras mod och engagemang med att assistera med denna implementering av ert nya system. 


Ert nya system kommer att börja starta upp inom några dagar efter bortförandet av dessa hinder, som har förhindrat alla försök till initiering av de nödvändiga programmen för att införa ert nya system. Det är anledningen till varför de förs bort från ert samhälle, då vi inte kunde se någon annan möjlighet då det inte fanns något slut på deras envishet och arrogans. Detta är sängen de har bäddat för sig själva och nu måste de ligga i den, och det kommer att ta en ganska lång tid innan många av dem uppnår den nödvändiga rehabiliteringen som de behöver för att fritt komma in i ett samhälle. Vi kommer att se till att det blir så, då andra själar behövs skyddas från deras mörka hjärtan. Ert samhälle kommer också att skyddas från dessa intrigmakare och vara fritt att blomma ut till höjder som aldrig tidigare har setts på er planet. För att nå detta mål, så kommer många förändringar behövas som kommer att söka förbättringar i alla tänkbara områden, och dessa förändringar kommer att starta omedelbart när det står klart att ett tillräckligt antal av dessa mörka har häktats. 


De kommer att åtalas för varierande brått, och många åtal kommer att resas mot många av dem. Detta kommer att se till att de inte kan slingra sig ut ur dessa förfaranden och återgå till ert samhälle och igen åsamka förödelse i era system. Var snälla och ge oss ert stöd och visa detta stöd för andra som inte omedelbart kommer att förstå dessa förfaranden, och ta er tid med att informera dem om vad de handlar om och hur deras liv nu kommer att dramatiskt förbättras nu när de som har plottat och intrigerat mot dem under många decennier har förts bort från deras maktpositioner. Försäkra dem att allt är väl, och i själva verket så har det inte varit bättre på många år tillbaka och att ert samhälle nu kommer att skörda fördelarna som nu tryggt kan göras tillgängliga åt dem. 


Vi har en lång serie av projekt uppradade som är redo för implementering, och vi vet att många av er kommer att bli ganska nöjda och uppspända inför vad som nu kommer till er. Ni kommer att få ett nytt finansiellt system då det gamla är korrupt och kommer att se sina sista dagar i och med bortförandet av de som stod bakom dessa korrupta mekanismer. Ert nya system kommer att vara baserat på jämlikhet och rättvisa, och var och en av er kommer att åtnjuta det naturliga flödet av överflöd som rättmätigt är ert och alltid har så varit. De män och kvinnor som ni snart kommer att bevittna tas om hand om har framgångsrikt plottat och intrigerat att hålla er från att uppleva ert naturliga tillstånd av överflöd, men i och med deras bortförande kommer ni nu att få vad som har förnekats er under en så lång tid. 


Vi kommer att vidare diskutera ert nya finansiella system med er med tiden, men låt oss idag bara fokusera oss på bortförandet av dessa mörka från ert samhälle. Håll er alerta och var vaksamma på lanserandet av dessa arresteringar då en förvarning kanske inte ges till er. Vi vill säga att vi, och våra jordligt allierade, har gett våra signaler att vi är redo att gå framåt med operationen och vi ser inga förseningar eller hinder för vårt uppdrag. Återigen, er trygghet är alltid vår första prioritet hos oss och vi kommer att vara på vakt för er hela tiden och skydda er alla bäst vi kan. Var snälla och informera så många ni kan då det gäller karaktären av dessa arresteringar och vad de innebär för ert samhälle så effekten av dem förstärks, då de efterföljande projekten beror på ert folks tankesätt. Vi tror att framfarten som har skapats av dessa händelser kommer att vara tillräckliga för oss att lansera de påföljande programmen, och med de rätta förhållandena kommer de att börjas initieras omedelbart efter slutförandet av dessa inledande arresteringar. Många andra arresteringar kommer att följa likaså då Kabalens tentakler når långt, men vi är säkra på att dessa inledande arresteringar kommer att tillräckligt bereda vägen för inledandet av nästa fas och värt att vänta på. 
Ni kommer att hållas upplysta om alla nya utvecklingar och andra planer för nästa faser av operationen genom våra kanaler, och snart kommer vi att kunna påbörja kommunikation med er genom en del av era samarbetande mediaföretag. Ni kommer att kunna bevittna dessa arresteringar själva via vissa media kanaler och vi råder er att övervaka er media och informera era bröder och systrar om vilka företag som påbörjar ett rapporterande av dessa händelser då det är viktigt att så många som möjligt av er bevittnar dessa förfaranden då detta blir signalen på att mänskligheten till slut är fri från sina förtryckare. 


Vi vill att ni skall veta att denna dag inte kunde ha möjliggjorts om det inte hade varit för det enorma arbete som alla våra agenter i fältet som vi med respekt kallar ljusarbetare, och var och en av er som har arbetat så hårt för att bereda vägen för er nya verklighet. Vi tackar er så mycket för ert hårda arbete och hängivenhet åt att införa förändringar till er värld, och vi lovar er att ni kommer att belönas för alla era ansträngningar. 


Håll i minnet då ni går vidare under kommande dagar och händelser som de medför för er att vi vill at ni förblir lugna och balanserade och svarar på kallelser att assistera era medmänniskor om rädsla tar över hos dem, i och med dessa arresteringar vilka kan vara överraskande för dem. Alla kommer inte att reagera inför dessa nyheter som att de är goda nyheter, då många kommer att se det som ett dåligt tecken eller ett tufft uppvaknande från deras dvala. Vi ber er, våra Ljusarbetare, att göra allt ni kan för att lugna andra och försäkra dem att allt är väl, för så är absolut fallet. Er planet är nu på en stadig väg mot upplyftning, och ni kommer snart att välkomnas in i vår Galaktiska gemenskap. Detta är en ära, och med denna ära kommer många nya ansvarsområden och vi vill att ni vet vad de innefattar. 


Först och främst, som en medlem av en Galaktisk gemenskap så kan ni inte längre avgöra era olika motsatta uppfattningar med krig, då krig aldrig har varit ett tänkbart alternativ. Alla era skilda uppfattningar skall hanteras demokratiskt, och med ordentliga diskussioner av de motsatta åsikterna och ett röstande. Det kommer att finna män och kvinnor som övervakar era affärer som är väl tränade och skickliga med att se till att alla era skillnader hanteras på ett riktigt och fredligt sätt. Det kommer inte att finnas några andra sätt tillåtna för att avgöra era skillnader om ni vill förbli en medlem av den Galaktiska gemenskapen. 


För det andra, alla föroreningar i er värld måste renas, och inget ytterligare förorenande av er planet kommer att tolereras. Vi kommer att förse er med teknologin och tränandet som behövs för att uppnå detta mål. 


Dessutom måste vi insistera på att ni alla börjar behandla varandra med den respekt som ni förtjänar. Rasism, trångsynthet, och hat på någon som helst nivå är inte passande för världar som är medlemmar av den Galaktiska gemenskapen, då denna typ av uppförande kan ses som ett virus eller pest och kan inte tillåtas att sprida sig utöver denna och andra världar. 


Planeterna som ni kommer att förena er med i en fredlig och samarbetande allians har själv ömsat deras 3D skin, och har upplevt liknande utmaningar och tester som precis som ni har. Att tillåta att deras världar faller bakåt efter att de har kommit så långt därför att vi tillät världar som fortsätter att visa tecken på uppförande förenligt med lägre dimensioner att interagera med dem skulle vara ett åsidosättande av vår plikt som en av ledargrupperna av denna galax. Vi är säkra på att ni förstår detta, och vi är säkra på att ni håller med om att när ni väl har uppnått avancemanget av ett Galaktiskt samhälle så skulle inte ni heller vilja att världar som kanske har makt att förstöra allt ni har uppnått att interagera med er. 


Var snälla och förstå att vi inte önskar att kontrollera er eller tvinga er att göra något som ni som ett kollektiv inte vill, och ni har ett val hela tiden att dra er tillbaka från den Galaktiska gemenskapen och återigen isolera er själva och ingå i karantän tills att ni återigen beslutar er för att förpliktiga er till de högre dimensionella idealen och dygderna. Vi är säkra på att när ni väl börjar uppleva hur det är att vara en del den Galaktiska gemenskapen så kommer ni att anstränga er hårt att vidmakthålla era samhällen och fortsätta att avancera som ett Galaktiskt samhälle. Inte bara kommer er värld att få fördelarna av ett avancerande, utan ni också, då er programmering blir avancerad och ni kommer att åtnjuta många nya egenskaper av ert fysiska kärl. Vi ser framemot att assistera er med att göra detta stora steg från en isolerad värld i tredje dimensionen till en Galaktisk civilisation i femte dimensionen, och vi är hedrade att tillåtas vara era guider för detta monumentala tillfälle. 


Var snälla och arbeta med oss då vi gör allt vi kan för att göra detta till en så smidig övergång som möjligt, och var snälla och kom ihåg att se om era medbröder och medsystrar som kanske behöver assistans. Ni har alla kommit hit tillsammans och tillsammans skall ni fortsätta in i de högre rikena av detta universum. Det har varit en mycket lång resa för många av er, och vi säger till er att ni alla har gått igenom många mycket svåra upplevelser och tester av er vilja och beslutsamhet. Det är därför som ni är de som är här idag, då det är ni som har demonstrerat att ni har förtjänat er rätt att vara här vid denna tid. Det kan inte vara på något annat sätt, då ni alla förtjänar all beröm för vad ni har uppnått med att vara här idag. Vi saluterar er alla för att ha valt att vara här alltigenom dessa svåra tider, och säger till er att ert kämpande kommer till sist att ta slut för alltid inom en mycket kort tid då vi går framåt med renandet av er värld. 


Förbli tålmodiga. Vi försäkrar er att ni inte behöver vänta länge nu. Nästa fas av våra operationer kommer nu att påbörjas, och ni kommer att se precis vad vi har varit så upptagna med under så många långa månader och år. Omfattningen av dessa förfaranden är helt enorma, och vi är säkra på att många av er snart kommer att se precis varför inget av detta kunde påskyndas och tålamod behövdes istället så att det önskade slutresultatet uppnåddes. Dessa många undersökningar och legal processer tog många tusentals av mantimmar, och de män och kvinnor i er mänskliga familj som har tagit del av och gett dessa processer så mycket av deras tid, uppoffring, och dedikation förtjänar stor tacksamhet från deras medbröder och systrar och vi ser en dag snart när ni kommer att få tillfället att göra er uppskattning känd för dem. 


Till dess så fortsätt att göra allt ni kan från er sida för att duka bordet för dessa många sammanbundna händelser. Vi ser allt det hårda arbetet som så många av er gör och vi tackar er oerhört för era ansträngningar att införa de förändringar som kommer bereda vägen till era nya hem och ert medlemskap inom den Galaktiska gemenskapen. Fördelarna med detta är storslagna och många, och vi är säkra på att ni klart kommer att förstå allt ert hårda arbete har varit mycket väl värt mödan. Fortsätt på nu med ert arbete och förvänta er att se ett fyrverkeri inom de närmaste dagarna. Vi försäkrar er att ni inte blir besvikna. Ni har förtjänat allt ni får och detta är er dag, och vi önskar att ni alla njuter av den då det blir en dag värdig att fira. 


Vi är den Galaktiska Federationen av Ljus
As channeled through Greg Giles
Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish