Followers

Google+ Followers

Monday, 12 March 2012

Meddelanden från den Galaktiska Federationen, 8 mars, 2012


Meddelanden från den Galaktiska Federationen, 8 mars, 2012


Medlemmar överallt av Ljusets styrkor kan börja fira. Det finns mycket arbete att göra, men vi når nu en framgångsrik avslutning på fas 1 av hela operationen. Vårt mål, delvis, var att ta ned de stora krigsstyrkorna styrda av er mörka Kabal, och sedan bortföra från deras maktsäten de många medlemmar av dessa kriminella organisationer i ert samhälle som möjligt. Ni kommer snart att se hur nyhetsmedia rapporterar om det sista, och det kommer samtidigt att säga er att vi i princip har tagit ned er Kabals rymdstyrkor, likväl som deras rymdvapen baserade på Jorden eller i rymden. Som sagt så kommer firande att vara i sin ordning då nyheterna om dessa arresteringar når er och vi uppmuntrar detta, då denna händelse kommer med förhoppningen att det blir en våg som sköljer över er planet och som väcker upp många som nu sover så gott. Ert arbete som Ljusarbetare kommer inte heller att ha tagit slut, men ni alla förtjänar en dag för att fira när ni själva kan se belöningen för allt ert hårda arbete. Vi önskar att fira med er, men detta måste vänta tills att nästa fas av operationen når sin framgångsrika avslutning. Vi kommer att omedelbart starta denna nästa fas av planen då vi ser hur medlemmar av er Kabal sätts i arrest för att stå till svars för de många anklagelserna mot dem. 


Det kommer att bli ett stort antal av dessa arresteringar och det blir berg av stämningsförfaranden som följer. Vi vill dock informera er att vi kommer att övervaka och de kommer snabbt och effektivt att gå framåt och inga förseningar eller taktik för att dra ut på tiden kommer att tillåtas. Inget kommer att tillåtas påverka rättvisan allt igenom dessa förfaranden, och vi tillsammans med våra dedikerade Jordliga allierade kommer att se till detta. Alltför mycket hänger på detta för att vi skall tillåta spelen och de legala manövreringarna som har varit så effektiva för Kabalen i det förgångna att spela en roll längre i er värld. Deras knep har tagit slut och nu har tiden runnit ut. De kommer nu att ställas inför rättvisan som alltid har varit oundvikligt för dem. Vi sa så klart från början till dem, men deras arrogans tog över och de trodde de kunde undvika alla försök till åtal mot dem för deras brott. De hade fel. De trodde också högmodigt att inget eller ingen kunde stoppa deras Nya Världsordning från att manifestera i er värld. De har nu lärt sig att de hade fel om det likaså. 


Utbildningen som de genomgår är inte heller slut än, då det finns många nya lektioner som väntar på dem då förfarandena går framåt. Sätten på vilka bevis presenteras och sätten på vilka rättvisa skipas är två aspekter av dessa kriminella stämningsförfarandena som de är ovan vid. Som vi hela tiden har nämnt och helt och fullt förklarat för dem många gånger från allra början så kommer de inte att klara sig undan genom välbetalda advokatlag, förbindelser med rättssystemet, eller försök att tvinga eller manipulera processen. Dessa män och kvinnor kunde för länge sedan inte övertalas att ge upp, och i utbyte mot deras fredliga samarbete så skulle de få ett visst mått av lindring för sina brott. Om och om igen så vägrade de våra mer än generösa erbjudanden och fortsatte arrogant sina planer och skurkstreck mot oss och er. De kommer nu att få full bestraffning för deras brott då det gäller oss, för vi har också brottsfrågor med dessa individer. 


Bestraffningarna som dessa utmäts för deras brott mot er kommer att bestämmas av er, då detta är som det bör vara. Ni var offren för dessa många brott och som sådana så blir det er sak att som ett kollektiv besluta vad som är en lämplig kompensation för dessa orättvisor likväl då det gäller vad ni tror kan vara en lämplig rehabilitering. Dessa förfaranden kommer att snabbt gå framåt då vi önskar att snabbt rensa bordet från dessa frågor innan er uppgång in i de högre rikena. Detta kan ses som helt omöjligt baserat på det sättet som ert legala system har hanterat rättsfall, men vi kan försäkra att vi har mer effektiva medel för rättvisa, vilket kommer att tillåta dessa kriminella höranden att snabbt gå framåt. 


Var goda och fortsätt att göra allt ni kan göra för att sprida förvarningar om dessa arresteringar och vad de kommer att betyda för folket i er värld. Vi kan försäkra er att tiden tar slut för denna del av ert uppdrag. Öka intensiteten i era ansträngningar då det nu är på vippen att hända. Detta kommer att bli ögonblicket som så många av er har väntat på så länge, och vi är lika uppspända som ni är då det gäller vad det kommer att betyda för folket i er värld. 


Under dagarna som följer dessa arresteringar så kommer många uttalande att börja för att informera folket på er värld om vad dessa arresteringar innebär och vad det betyder för ert folk. Ett antal nyhetskanaler kommer att assistera med denna process för att informera folket i många länder runt om i världen, och vi kommer att fortsätta att skicka ut meddelanden genom våra kanaler likaså. Med tiden kommer vi att tala direkt till ert folk då det finns mycket att diskutera och det kommer att bli det mest effektiva sättet för att nå en mycket stor publik. 


Som vi har sagt så finns det många viktiga projekt som behövs startas upp så snart som möjligt, och när vi får nyheterna om dessa arresteringar kommer vi omedelbart att påbörja nästa fas på det övergripandet uppdraget. Vi ber nu att alla ni som är intresserade att arbeta med oss förbereder er och börjar anordna hemma hos er det som underlättar för era nya karriärer. Ni kommer att vara borta från hemmet och borta från era nuvarande jobb och åtminstone att vara med oss under era arbetstimmar, och detaljerna om detta kommer att tillkännagöras för er vid rätt tidpunkt, men vi vill att ni förstår att efter att ni bevittnar dessa arresteringar så kommer saker och ting att börja röra sig framåt med mycket större hastighet än de kan ha förefallit för er under de senaste månaderna och åren. 


Vi ber er att vara alerta och förbereda er för många förändringar av era dagliga rutiner då mycket i era liv kommer att förändras, och dessa förändringar kommer att fortsätta tills att de liv ni idag känner till knappt längre är igenkännbara till skillnad mot era liv som medlemmar av ert Galaktiska samhälle. Vi ser framemot att ge er vår hand och välkomna er planet till vårt Galaktiska samhälle, och vi säger er att ni förtjänar ert medlemskap för varje dag som går. Det har varit en mycket lång resa för ert folk och vi säger er att ni snart kommer att se hur varje ögonblick av det har varit väl värt vad ni personligen har gått igenom, likväl som ett kollektivt samhälle. Många världar har upplevt vad ni nu står inför och vi är mycket spända inför att vara en del av detta. Vi har också arbetat mycket hårt för att få er att nå denna punkt och vår återförening tillsammans kommer sannerligen bli en orsak för att celebrera. 


Fortsätt att bana vägen för denna återförening genom att sprida nyheterna om arresteringarna av medlemmarna av Kabalen och vår närvaro här i er värld. De dominerande nyhetskanalerna kommer snart ta upp dessa arresteringar och vi ber er att fortsätta att observera era nyhetskanaler och dela information bland er om vilka av dessa kanaler som kommer att täcka denna händelse som snart kommer att bli uppenbar för många av er. 


Detta kommer säkerligen att bli en mycket spännande tid för många av er och vi skulle väldigt gärna vilja se att hur så många som möjligt av er njuter av denna nyhetsrapportering, vilket vi känner är mycket välbehövlig. Detta är ert ögonblick. Ni har förtjänat det, ni alla, och vi önskar att se hur ni alla njuter av detta ögonblick tillsammans. Det har varit en lång och hård väg för er alla, och vi säger er att denna del av er resa kommer nu till sitt slut. Det blir en ny väg för er, med nya utmaningar, äventyr och belöningar som väntar på er, och det hela väntar runt hörnet. Gå framåt, när är nästan där. 


Vi är den Galaktiska Federationen av Ljus.
As channeled through Greg Giles
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish