Followers

Monday 21 April 2014

Ascension Eaerh är tillbaka! Personligt meddelande från Greg Giles!

Ascension Eaerh är tillbaka!

Personligt meddelande från Greg Giles!Hej alla!. Jag hoppas ni alla har mått bra under de veckor jag har varit borta. Som många av er har märkt så raderade jag min blogg och även min Facebook-sida utan föregående meddelande till någon av er, och jag försvann i natten. Jag vill att ni alla skall veta att dessa åtgärder inte har utförts villigt. Jag skulle aldrig göra det mot er, mina betrodda vänner och alla som har följt de artiklar, historier och nya händelser som jag delar med mig av här på Ascension Earth..

Jag kommer inte att gå in i detalj av det som hände, och jag vill inte diskutera motivationen hos dem som tvingade mig genom att använda våld, att ta bort alla mina år av hårt arbete här på min hemsida och även tvingade mig att ta bort min sida på Facebook. Där var jag ansluten till tusentals andra som bara ville göra en positiv skillnad i världen genom kärlek, hårt arbete och en fredlig medborgerlig plikt. Jag kan inte lova att de inte kommer att tvinga mig till att ta bort den här sidan igen, eller att återigen tvinga mig att ta bort min Facebook-sida, men det är en underbar känsla att vara tillbaka med er alla, mina vänner och min familj.

För alla er som undrat över varför min blogg har haft så många drastiska förändringar i t ex formatet, såsom att gå från en plats där jag delade mitt eget arbete som kanal, till en site där jag delade arbetet med andra kanaler, till en site som delade innehåll av en erkänt pessimistisk syn på vårt nuvarande tillstånd, till en plats som delade ett innehåll som utforskade mysterier och dold kunskap om vår värld, så håller jag med er om alltihop. Min blogg har upplevt en virvlande karusell av metamorfoser.

Allt detta är mycket lätt att förklara, och kanske jag borde ha visat modet att avslöja dessa skäl för er för länge sedan. Ni förstår, dessa individer, denna grupp, som har trakasserat mig och förföljt mig under mer än 6-7 år nu, var den bakomliggande orsaken till var och en av ändringarna av formatet på den här bloggen. Denna grupp av människor använder tortyr, våld, hot, skrämsel, tvång, manipulation och ständiga trakasserier för att få vad de vill – och jag har personligen upplevt var och en av dessa metoder.

De har hävdat att denna blogg gör dem nervösa, att de inte vet vad jag kommer att tala om för er nästa gång. Ni förstår, jag kanske vet mer än vad jag delar med er på den här sidan, men i ett erbjudande om fred med dessa människor så behåller jag vissa saker för mig själv. Det är mitt fredserbjudande till den här gruppen, även om de inte uppskattar detta alls, för gång på gång kräver de mer och de kontinuerligt skymfar, hotar och trakasserar de mig. Jag vet inte exakt vem de är, eller vad de kallar sig själva. Jag vill vara tydlig med det, och jag kommer aldrig att spekulera om detta här.

Jag vill att ni alla skall veta en sak, anta inte automatiskt att de människor som förföljer och trakasserar mig, och även gör mig illa, inte vill att ni skall läsa den typen av innehåll som jag delar med mig av på min blogg. Vad de oroar sig för är att jag kommer att använda min blogg till att dela mina erfarenheter med er som jag personligen har upplevt, och all deras trakasseri och skrämseltaktik och användande av våld var deras sätt att tvinga mig in i isolering från er alla. Jag vill också göra det klart att deras trakasserier kommer att fortsätta oavsett jag tar bort den här bloggen eller inte. Detta lärde jag mig i morse, och det är därför jag bestämde mig för att återlansera Ascension Earth.

Jag skulle mycket uppskatta er hjälp med att dela med er av detta personliga meddelande till era vänner som har läst min blogg tidigare. Jag ser fram emot att upptäcka vad jag missat under de senaste tre veckorna, och jag förstår att jag har mycket att ta igen eftersom så mycket har hänt när jag varit borta.

Det är underbart att vara tillbaka med er alla igen, och jag ser även fram emot att få knyta kontakt igen med alla på min Facebook-sida. För alla dem som önskar ta kontakt med mig på Facebook går jag regelbundet igenom mina vänners namn. Detta är det enda skälet till att jag inte omedelbart accepterar en vänförfrågan från alla dem som är av kärlek och frid.

Det är underbart att vara tillbaka igen med er alla.

Er vän GregÖversättning Gertie Dahlberg.
Friday 18 April 2014

ASCENSION EARTH IS BACK! A Personal Message from Greg Giles

Hello everyone, I hope you have all been well the last few weeks I have been gone. As many of you may have noticed, I deleted my blog and I deleted my Facebook page without any prior notice to any of you and I disappeared into the night. I want you all to know these actions were not conducted willingly. I would never do that to any of you, my trusted friends and everyone who has followed the articles, stories and news events I share here at Ascension Earth. I will not go into detail of what transpired, and I will not discuss the motivations of those who forced me, using violence, to delete all my years of hard work here at my website and also forced me to delete my Facebook page where I have connected to thousands of others who just want to make a positive difference in the world through love, hard work, and peaceful civic duty. I cannot promise they will not force me to delete this website again or once again force me to delete my Facebook page, but it is a wonderful feeling to be back with you all, my friends and family.

For all of you who have wondered why my blog has seen so many drastic changes in format, such as going from a site where I shared my own work as a channel, to a site that shared the work of other channels, to a site that shared content of an admittedly pessimistic view of our current state, to a site that shared content that explored the mysteries and hidden knowledge of our world; I agree with you all, my blog has experienced a whirling carousel of metamorphosis. This is all very easy to explain, and perhaps I should have shown the courage to reveal those reasons to you long ago. You see, these individuals, this group that has been harassing me and stalking me for over 6 or 7 years now, was the underlying cause for each of the changes to the format of this blog. This group uses torture, violence, threats, intimidation, coercion, manipulation and constant harassment to get what they want, and I have personally experienced each of these methods. They have claimed that this blog makes them nervous, that they do not know what I am going to tell you all next. You see, I may know more than I share with you on this blog, but in an offer of peace with these people I keep some things to myself. That is my peace offering to this group, though they appreciate this not, as time and again they demand more, and continuously abuse, menace and harass me. I do not know who they are precisely, or what they refer to themselves as, I wish to be clear about that, and I won't ever speculate here about that subject.

I do want you all to know one thing; do not automatically assume that the people who are stalking me and harassing me and even hurting me do not want you to read the type of content I share here on my blog. What they are concerned with is that I will use my blog to share with you things I have personally experienced, and all their harassment and intimidation and uses of violence were their way to force me to into isolation from all of you. I also wish to make it clear that their harassment will continue whether I delete this blog or not. That I learned this morning, and that is why I decided to relaunch Ascension Earth.

I would greatly appreciate your help in sharing this personal message by using the share buttons below, as I have now completely lost the small viewer-ship this site once enjoyed after years of hard work. I'm looking so forward to discovering what I have missed over the past 3 weeks and I see I have a lot of catching up to do, as so much has happened while I have been away.

It is wonderful to be back with you all again, and I look so forward to getting reacquainted with everyone here and on my Facebook page. For all those who wish to connect on Facebook, I am regularly over my friends limit, and this is the only reason I do not immediately accept a friend request from all those who are of love and peace.

Its wonderful to be back with you all.
Your friend,
Greg Thursday 27 September 2012

Den stora Universella skattjakten 24.09.2012Den stora Universella skattjakten 24.09.2012


Att söka efter ledtrådar längs ditt livs väg!

Hej allesammans! Medlemmarna i vår uppstigna familj i den Galaktiska Federationen av Ljus, såväl som Ashtar Command, har frågat mig om jag skulle vilja dela med mig till er alla vad jag har upptäckt om ledtrådar som strategiskt har placerats ut för oss längs vårt livs väg, av oss själva, innan vår nuvarande inkarnation, och som skulle leda oss tillbaka som om de vore ett spår av brödsmulor som leder oss ut ur skogen, för att minnas vem vi i sanning är. Jag skulle älska att dela med mig av vad jag själv har upptäckt.

Så var kan vi börja söka efter dessa ledtrådar någonstans som så många av oss själva har lämnat som skyltar eller vägvisare, som landmärken? Den allra första platsen jag skulle vilja råda dig att söka på är i ditt eget namn. Du förstår, alla av oss har valt vårt eget namn. Vi väljer det innan vår nuvarande inkarnation. Som vår uppstigna familj har rått oss, bekymra dig inte över hur vi gjorde det, bara lita på att många av oss gjorde det, och lita på att du valde ditt namn för mycket troligt ett högre syfte än att du bara tyckte att namnet var ganska fint.

Så vi börjar med ditt namn, och med ditt namn menar jag ditt förnamn, ditt mellannamn och ditt efternamn – ta varje namn och undersök det separat. Det finns många webbsidor på Internet som kommer att avslöja meningen för dig, såväl som ursprunget, vilket kan vara ganska olika ibland för dina namn. Vissa webbplatser är betydligt mer insiktsfulla än andra, och jag skulle råda dig att välja de platser som du personligen resonerar med.

Du måste leta upp ditt förnamn på en viss webbsida och sedan eventuellt leta upp ditt mellannamn på en annan, då det kanske inte finn med på den första. Du måste i många fall hitta en tredje webbplats för att leta upp betydelsen av ditt efternamn, för det är ganska stor skillnad mellan de första och det sista namnet, och webbsidor specialiserar sig vanligen på det ena eller det andra. 

När du forskar i ditt efternamn skulle jag vilja råda dig att leta efter webbsidor som fokuserar på släktforskning, såsom t ex ancestry.com. De har en underbart insiktsfull avdelning som uteslutande behandlar efternamn, eller vad som vanligen är känt som efternamn. När du letar upp betydelsen av dina namn och deras ursprung, var då inte för snabb att tänka att de kanske inte betyder någonting. Det kanske finns hemligheter avslöjade inom en metafor, inom ordlekar, eller möjligen även ledtrådar som du måste lägga till andra ledtrådar som du kommer att hitta gömda på många andra platser också.

Inom några dagar kommer vi att fortsätta med vår diskussion, efter att många av er har haft chansen att först forska i ert första, mellersta och ert efternamn, och vi kommer vid den tiden att diskutera den nästa platsen ni kan söka efter ledtrådar på. Jag kan garantera att många av er kommer att bli mycket förvånade över att få lära er att ledtrådar har gömts i ett så uppenbart, men ändå på samma gång, så väl dolt gömställe.

Till dess, njut av ditt uppdrag, det jag kallar Den stora Universella skattjakten! Lycka till med jakten!

Greg Giles. 


Översättning Gertie Dahlberg
As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

Greg Giles 23 september 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus
Greg Giles 23 september 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Skörden!

Föreställ dig den mest perfekta och ofattbart vackra platsen att leva på som du möjligen kan och föreställ dig sedan att du lever i detta nya hisnande sagoland. Se sedan dina vänner och din familj, och djur och fåglar och träd och sjöar och floder och ett glimrande rent hav som du kan simma i, som du kan segla på och tänk dig att alla dessa saker blir dina nu. Detta är vad vi önskar att ni gör idag, mina kära, för vi vill att fler av er börjar med att medvetet skapa er nya omgivning, för snart kommer ni att få se dessa väggar byggas upp runt omkring er så att säga.

Snart kommer byggandet av din nya värld att göras känd för dig. Du kommer att få se vad det är du har byggt genom dina tankar och dina drömmar och ditt hopp och din inspiration. Vad det än är som driver dig och motiverar dig kommer att bli ditt. Det är så det kommer att uppenbaras för dig och vi vill se att fler av er tar del i den nya Jordens uppbyggande. Vi ser att många av er postar vackra fotografier och vi vill säga att detta är ett bra sätt att börja på, men vi skulle önska att fler av er gör ännu mer. Vi vill att ni fattar tyglarna, som man säger, och börjar måla upp världen omkring er. Genom att göra det så fantiserar ni inom er precis vad ni önskar för er själva, och det inkluderar vad ni vill göra för karriär, vilken hobby ni vill ägna er åt och vad det är ni vill roa er med och även vad ni önskar göra för andra.

Det senaste är en mycket viktig och nödvändig komponent i din nya värld, vad det är du gör för att tjäna andra, för detta är själva grunden. Detta är rötterna på trädet i ditt nya hem. Ni kommer alla att få lära er hur man tjänar andra hela tiden. Du får lära dig vikten av ett osjälviskt tjänande till individer som inte är du och som inte är din familj, och som i många fall inte är dina vänner eller grannar heller. Du kommer att lära dig att hedra andra människors liv, människor som du känner som främlingar, människor du kanske ser promenera på gatan eller handlar på marknaden. Människor som du inte känner men som du känner på något sätt i alla fall, för de är dina planetkompisar, de är dina bröder och systrar, även om du inte känner till deras namn.

Vi skulle önska att du kunde föreställa dig detta för det kommer att bli en del av din verklighet och som sådan måste den skapas, inte sant? Så är det, och du behöver börja med att skapa detta nu för att det skall kunna manifesteras i en inte alltför avlägsen framtid. Så de av er som har för avsikt att medvetet skapa sin nya värld genom att sätta upp foton eller teckningar och visualiserar hur ert hem skall se ut och även vad det är ni kan göra för andra i den nya världen. Så vad är det du kan göra? Vi skulle föreslå att du kan hjälpa dem att konstruera deras nya hem som de skall leva i på den Nya Jorden.

Med detta menar vi den bostad som de faktiskt skall leva i och inte den nya Jorden, vilket vi ofta refererar till som ert nya hem, metaforiskt. Idag talar vi om en faktisk bostad som kanske skiljer sig från de byggnadskonstruktioner som ni känner så väl till. Er nya värld blir annorlunda på många olika sätt, och låt oss tala lite idag om detta, för vi tror att många av er är ganska så intresserade när det gäller detta och skulle vilja veta mer om precis var det är ni kommer att leva.

Vi kan säga att ni kommer att leva i hem som är uppbyggda genom vår överlägsna teknologi. Dessa hem kommer att vara vackra, låt oss börja genast och berätta om detta. De kommer att bli helt underbara. De kommer att vara andlöst vackra. De blir långt utöver de bostäder många av er lever i idag. Hur kommer det sig, kanske ni frågar? Det är en rimlig fråga för efter allt så kommer det att vara ert hem för kanske resten av er upplevelse här. Men vi vill påminna dig om att det inte är ditt permanenta hem, nej inte alls. 

Som vi har förklarat förut så kommer de flesta av er, och det är matematiskt sett de flesta av de ca 8 miljarder människor som lever på er planet, att återvända till sina ursprungliga planeter eller gå tillbaka till sina karriärer inom något av de galaktiska kommandon som är här just nu i rymden ovanför er. Vi är här, likaväl som ni är här, som besökare och endast det.

Bli inte för vana vid era nya hem, eller era nya liv, för de kommer att förändras nästan så fort ni börjar vänja er vid dem, nästan så snart som ni börjar lära hur man använder vissa av deras funktioner på rätt sätt. Var inte besvikna på grund av dessa snabba förändringar utan tänk istället på det som ett kort sommarlov, en semester borta från allt slit och släp och kanske till och med hemlöshet som en del av er upplever idag. Eller tänk på det som en respit innan resan fortsätter, vilket den kommer att göra, och tar er till platser som också är vackra, för många av er kommer att färdas i de högre dimensionerna i detta Universum och några av er känner spänning och förväntan.

Den närmar sig nu, den stunden när ni stiger in genom vår dörr till era nya liv inom de högre rikena i detta Universum. Detta är en av de viktigaste anledningarna till att vi är här. Vi är här för att hjälpa er att göra den här övergången och vi menar inte bara er uppstigning in till de högre världarna, för många av er är inte ”schemalagda” om man säger så, för att uppleva uppstigning vid denna tid, eller någon annan gång under överskådlig framtid. En del av skall helt enkelt uppleva en övergång i livet och vi är alltså här för det ändamålet också. Så din första övergång som du anser vara en remarkabel förändring för dig kommer att bli din förflyttning till ett helt nytt hem, designat och byggt av oss, av våra arkitekter och våra byggnadsarbetare.

Det vi skall dela med er under de kommande dagarna, och inte alltför långt i framtiden, är något så fantastiskt, något så enormt, något så otroligt att det blir livsförändrande för många av er. Det blir något så otroligt att många har svårt att acceptera det, men ändå hör ni detta från oss av ett enda skäl, och det är att det är sanning och var och en av förtjänar att veta sanningen. Sanningen om vem ni är, sanningen om er värld, sanningen om ert Universum och sanningen om alla era bröder och systrar här, vem de är och också vem de var i ert avlägsna förflutna. Och detta är ledtråden vi vill lämna till er idag.

Idag vill vi tala lite om er forntida, antika historia för ett ögonblick. Tänk på det som en historielektion för de av er som missade några dagar i skolan längs vägen, för er resa har varit mycket komplex med många olika klasser och lektioner att lära sig. Så här är lektion nr 1 för idag. Ni är alla stora och kraftfulla och mycket kloka och erfarna varelser som har kommit hit på vad ni kanske känner som semester, vad ni kan beskriva som en sommarskola, och det är en mycket lämplig term, sommarskola, för ni är inte här för alltid. I många fall är ni inte här under särskilt lång tid, men ni är verkligen här för att lära, och ni är också här för att leka, och är inte sommarlovet en säsong för lek?

Så här är ni på sommarskola och nu har det blivit höst, så förstår ni vart vi vill komma med denna metafor? Ja, det är dags nu för många av er att gå hem. Är inte detta härliga nyheter, våra kära studenter? Det är dags för många av er att borda ”bussarna” en sista gång och gå hem, och den verkligt goda nyheten är att ni aldrig behöver komma tillbaka till sommarskolan igen! Ni kommer förstås att fortsätta lära och uppleva saker som gör det möjligt för er att växa er starkare och klokare och bli ännu mer lärda, för ni kommer alltid att vara en student och ni kommer alltid att ha lärare. Den enda skillnaden är att många av nu också kommer att vara lärare likaväl som studenter under hela er resa här och genom hela det multidimensionella Universum.

Vi är säkra på att vår kanal Greg förstår detta, för det är hans favorituttryck. Vi är alla varandras lärare och ”studenter”, och Greg kommer aldrig att glömma de orden, för de uttalades till honom av en mycket speciell person. Så vem var den personen? Ja, vi skall säga att denna person är någon som han har känt under många av sina inkarnationer. Vi ger Greg en ledtråd här på identiteten av en av hans närmaste och äldsta vänner, och vi talar inte bara om här, under denna livstid, nej vi talar om en vän till honom som går tillbaka många oräkneliga tusentals år. Gregs väns namn är Nathan i denna livstid, men det var inte hans namn i tidigare inkarnationer, naturligtvis, och det är bara naturligt att varenda en av er vanligen väljer sitt namn själv, och vi påminner er om att ni har valt era namn innan ni inkarnerade.

Många av er tror att ert namn är en produkt av valet av en eller båda era föräldrar, eller kanske en släkting till er, men vi säger att nej, det är absolut inte fallet. Era föräldrar fick vad vi kallar ”en impuls” att ge er ett visst namn, ja det var era föräldrar som fick den impulsen av er. Så hur lyckades du med det konststycket när du bara var en baby? Ja, vi vill säga: oroa er inte över den mekaniken eller hemligheten om hur detta fungerar. Vet bara att det var du och ingen annan som påverkade dina föräldrar att ge dig det mycket speciella namnet du har. 

Så varför valde du det namn du har idag eller det du har haft under något tidigare liv? Vi vill säga att det namn du har valt var för ett mycket speciellt skäl och en del av dessa skäl hade att göra med att erbjuda dig ledtrådar till din sanna identitet. Ja, där har du ännu en banbrytande ledtråd, ett tips till er alla. Era namn kommer att hjälpa er att tyda vem det är ni verkligen är. I vissa fall, vem du brukade vara i tidigare inkarnationer. Greg, vår kanal, förstår säkerligen detta, och han har lurat ut för länge sedan hur man letar efter ledtrådar i sitt liv och börjar med sitt eget namn. Vi är säkra på att Greg kommer att dela med sig till er hur man kan söka efter dessa ledtrådar i sitt liv.

Greg har även skrivit en bok i precis det här ämnet. Vad tycker ni om det? Gregs bok heter ”Den hemliga universella skattjakten” (The Great Universal Treasure Hunt) och vi tycker att det är mycket härligt och charmigt namn. Greg ville släppa den boken till allmänheten, men han var ombedd att inte göra det än. Efter att han tillbringat många år med att skriva den och sammanställt så många data och ledtrådar som han har beskrivit så ville han ge ut den. 

Vi bad Greg att inte ge ut boken till allmänheten, för det är vissa delar i den, vissa hemligheter om man säger så, som vi kände att det inte var tid ännu att de blev tillgängliga för allmänheten. Det var inte dags ännu för det och det är det fortfarande inte, ändå säger vi nu till Greg, och till er, att Greg säkert kan dela med er vissa delar av den här boken nu. Och vi är säkra på att han gärna kommer att gå med på det, för detta är vad han gör. Han arbetar i tjänst och service till andra och han gör vad han kan för att hjälpa andra längs deras resa. 

Vi är säkra på att Greg helt förstår vilken del av boken vi inte vill att han släpper och vi tror att han förstår vilka delar han kan släppa. Vi behöver inte ens diskutera detta med honom för han vet vilka delar i boken som inte kan delas med er vid den här tidpunkten. Vi kan också säga att det kommer en tid när det är perfekt för Greg att dela denna hemlighet, eller de förseglade kapitlen, med er och vi vet att den stunden kommer snart och Greg vet precis vad vi talar om, inte sant Greg?

Ja, Greg har just sagt till oss att han förstår precis vad vi talar om, så vad är det vi talar om här? Tja, mina vänner, vi kommer inte att avslöja det för er ännu, men vi vill säga att det är en enorm överraskning för er och ert folk. Detta är någonting som så många av er har talat om och debatterat och även argumenterat och kämpat om under så väldigt lång tid och vi kommer att avsluta allt käbbel och alla spekulationer och till och med lögner mycket snart. Detta kommer att bli livsförändrande för många, kan vi säga. 

Nu återgår vi till vår diskussion om ledtrådar som du kanske har lämnat efter dig på vägen i ditt liv, som Greg så poetiskt beskriver det i sin bok. Ja, Greg, vi har läst din bok. Visste du det? Vi gjorde verkligen det och du kanske frågar dig själv. Hur i all världen kunde ni göra det? För jag har gömt den så bra i mitt hus. Ja, vi säger att vi har sätt att göra detta på och Greg skrattar just nu för han kan inte lura ut hur vi gjorde det. Men vi gjorde det och vi läste den och fann den charmig och mycket korrekt och vi tyckte att den var rolig på vissa ställen också. Vi kan säga att de händelser som du beskriver inträffade precis så som du kommer ihåg. Ja, du har ett mycket gott minne och du har ett mycket levande sätt att beskriva precis vad du såg på den speciella kvällen och du vet precis vad vi talar om.

Ja, Greg, det var vi, precis som du äntligen hade räknat ut efter två eller tre år efter den fantastiska händelsen i ditt liv. Ja, du räknade ut att det var vi, medlemmarna i Galaktiska Federationen av Ljus, och vi hade lit skoj med dig, vi lät dig njuta lite av något som var, skall vi säga, ovärdigt, overkligt, högre dimensionellt, otroligt, mystiskt, roligt och spännande. Och vi tror säkert att du njöt av den kvällen till fullo, för du talar fortfarande om den idag och vi vet att du fortfarande tänker på den hela tiden. Vi kan säga att vi är så glada att du njöt den kvällen och den var mycket mer än en bra kväll.

Den kvällen var precis det som du tror att den var just nu. Den var för att påminna dig om någonting, och påminde dig om något gjorde vi, för du har lagt ihop alla ledtrådar och har kommit till ett mycket fast beslut. Oavsett vad några av dina vänner säger, som tror att du är helt galen som tror på detta, så kan vi tala om att du har absolut rätt. Ja, det har du, och låt aldrig någonsin någon annan ta dig ur den tron och vackla aldrig någonsin i din övertygelse, för du har hittat sanningen. Du har funnit din väg till den och du erbjöds inte högar med bevis, men du litade på din tro. Du tror på att den händelsen som du upplevde den kvällen var mycket verklig och inte en produkt av din fantasi eller en hallucination eller på grund av någon form av berusande drog som alla dina vänner och din familj beskyllde dig för. Vi vet att det inte är sant, för vi var där!

Vi tror att detta låter som musik i Gregs öron, för han har velat diskutera detta med någon så länge. Han har velat tala med de som var inblandade i den upplevelsen också för den händelsen var så full av mystik, och Greg, vi säger att den var full av mystik därför att du faktiskt togs ut ur din verklighet och placerades inom en annan, en som omöjligt kunde ge någon mening eller förnuft för dig, för det var en sinnebild. Vi byggde ett helt kvarter i centrum av en stad som var helt fiktiv, som var en del av en film kan man säga. Det var inte verkligt. Vi byggde det. Vi designade det, vi konstruerade det och vi ledde in Greg mitt i det och Greg förstår detta.

Greg förstår att denna plats inte existerar i hans tredimensionella verklighet, för han har letat efter den. Visste ni detta, att Greg faktiskt gick ut på Internet och tittade på satellitbilder av hela området för att ta reda på var han möjligen kunde ha stått den kvällen, och han kunde inte finna det. Det är riktigt, och det är bara några kilometer ifrån hans hus i Los Angeles. Ändå kunde han aldrig hitta den platsen igen. Och vi säger till dig Greg, väl utfört arbete, för du räknade ut att det inte var en del av din 3D-verklighet. Greg var mycket besviken över att han inte kunde hitta den platsen igen, men han visste att det inte betydde att det inte hände, och det är nyckeln här mina vänner.

Greg gav aldrig upp sin övertygelse att detta hade hänt. Han kunde inte hitta platsen som det inträffade på. Han kunde inte hitta de ledtrådar som visades för honom den kvällen. Han hittade inga vittnen som såg detta. Han kunde inte förstå hur detta kunde ske mitt i centrala Hollywood. Ja, i Los Angeles. Han kunde inte räkna ut hur han kunde ha letts dit, trots att han trodde att hans medvetande var påverkat så att det lät honom köra till denna avskilda plats. 

Och Greg, bravo igen, för det är precis vad vi gjorde. Vi ”besökte” ditt medvetande kan man säga, och tillsammans ”övertygade” vi dig att du skulle köra ut från vägen du var på och in på en annan väg, även fast du var på väg till en mycket god väns hus, Jennifers hus. Och Greg har alltid undrat ”Varför i hela världen tog jag en omväg när det var bara några minuter kvar till Jennifers hus och jag har varit där hundra gånger”?

Greg, vi hjälpte dig att vrida på ratten och du vet precis vad vi talar om, för du minns det ögonblicket när du vred på ratten och körde ner i en avskild mörk gränd mitt i natten. Och du har sagt till dina vänner och din familj hundra gånger ”Jag känner alldeles för väl till vägen för att göra något sådant, men det är precis vad jag gjorde. Varför gjorde jag det”? Och Greg visste hela tiden att hans medvetande måste ha påverkats och vi säger igen till dig Greg: ”Väl utfört arbete”, för det är precis vad vi gjorde och det är exakt därför du tog den omvägen ut ur din vanliga väg till Jennifer som otåligt väntade på dig. Vi vill bara säga att den kvällen var kul för oss, lika mycket som det var roligt för dig, och vi har njutit oerhört och vet att du hade trevligt och det fyller våra hjärtan med med glädje, för det var en del av den kvällens festligheter också. Och vi vet att du känner att det var kanske den största kvällen i hela ditt liv och vi är glada att vi kunde hjälpa till med det.

Så vi fortsätter med vår diskussion idag och säger att många av er har lämnat ledtrådar i era liv, precis som Greg har. Greg kommer att ta er vid handen och visa er precis var ni skall titta efter dessa ledtrådar, och han är glad åt att kunna göra det. Han håller med oss när vi säger att den bästa och den absolut första platsen att titta på är precis i ert eget namn. Gregs namn är ett mycket speciellt namn. Han valde det namnet av en mycket speciell orsak och han vet exakt vad den orsaken är och det är den första plats vi kommer att starta vid, när vi börjar avslöja för er nästa stora hemlighet som kommer i ett framtida meddelande. Ja, vi skall börja med Gregs namn och vi vill säga till  er just nu att, om ni börjar med ert namn så kanske ni finner uppseendeväckande och omskakande ledtrådar också, och Greg blir glad åt att hjälpa er med detta, eller hur Greg? Greg säger att han vill göra det, så vi lämnar er med detta idag.

Det finns många ledtrådar som många av er har lämnat för er själva, och även om inte alla har tagit sig tid eller visat intresse för det så finns det de som har det och vi vill säga till er att era ledtrådar kommer att leda er till en skatt så ofattbar att ni inte ångrar det. De kommer att led er till vetskapen om vem ni egentligen är. Och det är temat i Gregs underbara bok The Great Universal Treasure Hunt, för ledtrådarna leder er till en skatt så stor att, som Greg säger, hela er verklighet kommer att förändras, precis som Gregs hela verklighet förändrades för honom den där kvällen. Ni ser hur er verklighet kan förändras genom era tankar och er vilja och era intentioner, drömmar och önskningar.

Gregs verklighet förändrades den kvällen därför att vi hjälpte honom med det. Vi hjälpte honom att ändra parametrarna av hans existens. Vi ändrade väggarna och sceneriet och ljuskronan och även golvet och möblerna, och vi kommer att även göra detta för er. Greg förstod fullkomligt de krafter vi äger, för vi förändrade ett helt kvarter mitt i centrala Hollywood mitt under en helgkväll. Hur tror ni att vi kunde göra det utan att lämna några spår av vår existens, för tro mig, Greg hade letat efter det och kunde inte hitta en tillstymmelse av bevis för att hela den kvällen faktiskt ägde rum.

Detta är de krafter vi äger, så vi ber er igen, och påminner om hur viktigt det är, ha tilltro till oss. Ha tro på er nya värld. Tro på att vi kan utforma den och bygga den så vacker, och det är precis vad vi skall göra. Vi kommer att göra detta för er och vi gör det av en anledning, och den anledningen är att vi älskar er och det finns absolut inget annat skäl. Vi är era planerare och era byggare och era meddrömmare och skapare i Galaktiska Federationen av Ljus. Ha en underbar dag allesammans. Vi älskar er.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg.   
As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

Saturday 22 September 2012

Greg Giles 14 september 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus
Greg Giles 14 september 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Introduktion av en annan typ av varelse!

Det finns några i er värld idag som sitter fast i dåliga varor och tendenser som verkar vara svåra att bryta. Detta var väntat när det gäller en del av er, eftersom den värld som ni kom in i efter att ni klev ut från vår dörr är en värld fylled med många av de frestelser som finns i en lägre dimension. Den är fylled med många frukter från frestelsens träd, ett träd som växer på många olika platser över hela er värld. Vad vi skulle önska för er är att ni utrotar några av dessa träd och istället planterar en blomsterträdgård där det förut var ett frestelsens träd.

Hur närmar man sig bäst den här uppgiften har vi frågat oss själva. Vi, medlemmarna i Galaktiska Federationen av Ljus och er uppstigna familj, har kämpat med dessa frestelser förut och det är därför vi känner att vi har den lämpliga erfarenheten för att hjälpa er på det här sättet och komma till roten av problemet och utrota dessa rötter från jorden. Förstår ni varför vi möjligen kan hjälpa er med detta? Litar ni på oss och tror på att vi har gått den vägen förut? Detta är vad vi behöver från er, vi behöver tillit från er, vi behöver att ni tror på vad vi säger, har förtroende för oss och försäkran att ni nu förstår att vi är, i relation till vem ni är, ni. Den enda skillnaden är att vi redan har upplevt vad ni nu upplever och många av er kommer att få uppleva under de kommande dagarna.

Ännu en gång vill vi säga att vi inte ger er förespeglingen att vi har gjort allt och vet allt. Nej, vi bara önskar att ni ser och förstår att vi har viss erfarenhet av dessa frågor. Vi har många års erfarenhet bakom oss, kan man säga. Vi minns medvetet alla våra inkarnationer i det fysiska medan ni bara minns den nuvarande. Men alla dessa lärdomar ni fått genom era tidigare inkarnationer finns säkert lagrade i er undermedvetna minnesbank. Vi åtnjuter fördelen av att medvetet minnas dessa händelser och erfarenheter och vi kan gräva i vårt ”arkivskåp” av erfarenheter, om man säger så, och dra ut en fullständig rapport på vad det var vi upplevde och hur vi lyckades klara av det där hindret.

Vi skulle vilja se lite mer av att ni visar er tilltro till oss, ert förtroende för oss, för vi ser att detta förtroende för oss är lite skakigt, minst sagt, i många fall. Vi vill påminna er om att ni litade totalt på oss innan ni gick ut genom den där dörren som nu skiljer oss åt och gick in i era olika uppdrag. Sedan hade ni absolut inga problem med att sätta er tilltro och ert förtroende för oss, vår organisation och våra förmågor som ett team och även som individuella guider. Vad är det som har förändrats för er? Om ni nu förstår och tror på vilka vi är så frågar vi varför detta förtroende för oss inte följt med.

Med andra ord, om ni nu förstår att vi är ni och att vi har upplevt allting som ni har och kommer att uppleva, och att vi åtnjuter fördelen av att se från vår utsiktspunkt allting som nu sker i er värld och, för vissa av er, i era liv, då frågar vi varför ni har problem med att lita på oss när det gäller tiden för beslutande eller när vi erbjuder er råd eller vi delar insikter i vad som händer i er värld. Eller när vi säger till er att vi har vissa projekt som är planerade som så många av er fortfarande tror är en lögn, en önskedröm som ni brukar kalla det.

Vi ser fram emot dagen då de löften vi gett och bilderna vi har målat upp för er om er framtid blir levande mitt framför era ögon, och det kommer, lita på det. Men detta hjälper er inte idag, eller hur mina kära, och det är idag som många av er står inför en kamp och ni behöver vår hjälp – och här är vi och erbjuder er just detta. Så vad är det som håller er tillbaka? Varför har ni så svårt att lita på oss idag? Är det för att vi har sagt att vi har varelser bland oss som kanske ser ut som vad ni föreställer er som reptiler? Eller för att det finns varelser här som liknar de grå utomjordingarna som många av er har läst om? Vi tror att våra beskrivningar av några av dem som är medlemmar i vår organisation har ”röt om i grytan” litegrann i era samhällen av Ljusarbetare och har orsakat lite av ett uppror kan man också säga. Och många av er har hoppat på skeppet och gått med i myteriet för vår kommunikation till er via vår kanal.

Vi vill tala om för er att vi tydligt förutsåg att vårt budskap skulle ha den effekten det fick. Ni kan väl inte verkligen tro att vi inte helt klart har sett att det skulle vara många bland er som blev upprörda därför att vi har vad ni anser vara reptiler och de grå ibland oss? Naturligtvis såg vi detta, kära ni. Kan ni inte förstå att vi avsiktligen introducerade vad ni skulle se som en reptil eller en ”grå” först? Trodde ni att det var någon typ av tillfällighet eller en slump från vår sida. Självklart gjorde vi detta med avsikt. Vi testade er. Nu kan ni väl förstå det, eller hur? Vi introducerade också Gregs högre jag, som inte är en reptil eller en ”grå”, så att säga. Vad han är är en Arkturian. Ja, det är vad Greg är. Han är en Arkturiansk varelse från en galax mycket långt från er Vintergatas galax. Hen är från en galax som är känd som Tauri-galaxen, som ligger i ett område av detta Universum som är så fjärran att varelserna där är lite annorlunda än ni och jag.

Ja, du och jag är mycket lika, för jag är en människolik varelse, precis som du, och när jag säger människolik istället för människa är det helt enkelt för att min fysiska farkost inte föddes till föräldrar på Jorden, men detta betyder inte att min fysiska kropp skiljer sig från era kroppar på något sätt alls. Detta är mycket viktigt att du förstår att vi inte kan använda ordet människa, för vi är inte enbart människor, endast de av er som föddes från två mänskliga föräldrar på er planet kan anses vara människor. Vi tror nog att många av er kan förstå detta, och vi tror också att ni förstår varför vi måste använda termer som människolik eller humanoid, som båda betyder exakt samma sak. Så här är jag en människolik eller humanoid varelse.

Jag har en hudfärg som ni skulle kalla kaukasisk eller den vita rasen. Ja, jag är ”vit”, som ni säger. Jag har ljust brunt eller till och med blont hår. Jag har blå ögon, jag har mycket ljus hud, för vi har ingen sol som ni har då vi i första hand är ombord på våra skepp i rymden. Vi besöker planeter som har naturliga solar ganska ofta men vi tillbringar fortfarande inte så mycket tid i solen, så min hud är inte solbränd alls och absolut inte skadad på något sätt av de skadliga effekterna från många av solarna i detta Universum. Jag tar väl hand om min fysiska farkost och vi njuter av fördelarna av mycket avancerade teknologier för att hålla våra farkoster i perfekt samklang och kondition under många, långa år.

Så nu vet du det. Du har någon som ser exakt likadan ut som du. Jag är Plejadian. Jag är från en värld som kretsar kring en stjärna i Plejadernas system. Ja, jag är en av dem som du kanske lättare kan identifiera dig med som dina vänner, som era allierade, som någon som ser likadan ut som du. Kan du se hur dumt det är på något sätt, hur barnsligt det är, att det är många av er som andas ut med en suck av lättnad just nu för att ni fann att en av oss ser ut precis som ni. Utan att vi vill förolämpa någon så tycker vi att detta är lite dumt, för som vi sagt tidigare, det är inte hur vi ser ut som är det viktiga utan hur vi är på insidan. Tror du att en kanal som Greg är så mycket annorlunda än ni? 

Ni läser våra ord som delas med er genom honom varje dag och ni chattar med honom genom era kommentarer i sektionen under budskapen och genom Facebook var och varannan dag. Många av er kan anse er själva vara hans vänner, för han är en mycket utåtriktad, charmig person vill vi påstå, mycket vänlig och alltid villig att skämta. Han skulle inte kunna göra en fluga förnär och som vi beskrev igår, ni kan förstå att, ganska bokstavligt, han schasar bort flugorna runt i huset med alla hjälpmedel för att fånga in dem och på ett säkert sätt flytta dem utomhus, för han vägrar att slå ihjäl dem därför att han har ett jättestort hjärta, precis som många av er har.

Ni är precis som han. Han är en av er. Han ser precis likadan ut som ni, för han är just nu en människa född genom mänskliga föräldrar i staten New York i era Förenta Stater på det västra halvklotet. Så han är exakt lik er, han är er broder och ni är inte rädda för honom, är ni? Ni misstror inte honom, eller hur? Ja, inte de flesta av er i alla fall, men han har fått rykte om sig att inte kunna litas på av ett visst antal inom era Ljusarbetares gemenskap. Detta kommer att förändras och det kommer att förändras i stor skala, och Greg kommer att ses som en ”pionjär”, om man säger så, som en banbrytare för en stor del av information som inte har delats med er i vissa av era andra kanaler. Detta är överraskningen vi har för er och vi har noggrant manikyrerat denna överraskning, vi har skulpterat den, för det kommer att bli en stor lektion i det här för många av er.

Många av er som har misstrott honom och attackerat honom och förlöjligat honom och ”hängt upp honom på tork”, som ni säger ibland, och ja, till och med förföljt honom, för många av er har gjort detta och fortsätter att göra så idag och ni kommer att göra så under detta budskap idag på många ställen på ert internet, ni kommer att förfölja honom! Ni kommer att ”bränna honom på bål” för det han gör och säger, vilket är sanningen! Allting som vi har talat om genom vår kanal Greg är sant. Det finns inte två sätt att se på detta, även om en annan kanal eller källa som påstår sig vara någon sorts ”forskare”, vad nu det betyder, motbevisar vad han säger.

Hur kan någon forska på vad som sker i den femte dimensionen utan användande av en kanal? Det frågar vi er. Hur är detta möjligt? Hur kan någon på er planet veta som ett absolut faktum och med säkerhet vad det är som händer och sker bortom er tredje dimensions begränsningar utan en kanal som ger dem den informationen från oss eller ett av de andra galaktiska kommandona? Vi skulle vilja se ett antal av er som kan besvara denna fråga idag, hur är det möjligt att någon av er kan göra anspråk på att veta någonting om de högre delarna av detta Universum bortom gränserna av er tredje dimension, såvida ni inte citerar och litar på arbetet som görs av en kanal?

Kanalerna i er värld idag är i grunden era ögon och öron, och grunden är de högre dimensionerna av ert Universum. Det är där vi befinner oss. Och vi har inget annat sätt att kommunicera med er än detta och på så sätt dela med er information och en beskrivning av vår värld. Allting som ni känner till om våra dimensioner bortom er 3D har ni lärt er från våra beskrivningar genom våra kanaler. Om det finns något annat sätt som ni tror att ni fått insikter från eller någon typ av information om våra dimensioner genom någon annan källa, förutom en kanal, av våra kommunikationer, så önskar vi höra detta just nu, för det finns absolut ingen källa för sådan information. 

Det finns inga böcker i något av era bibliotek och bokhandlar som vi har skrivit. Ja, detta är sant. Vi har inte publicerat några böcker i er värld. Alla de böcker som talar om våra dimensioner och våra organisationer och våra högre dimensionella guider och änglar är information som antingen är helt påhittade och fiktiva, eller också är de baserade på rykten och insinuationer eller baserade på andra människors beskrivningar. Och vi säger att dessa andra människors beskrivningar är kanaler för denna information som vi har valt att dela med er. Det är allt som finns, det finns ingen annan källa för den här informationen.

Det finns ingen bland er som har medvetet minne av era liv och er existens bortom det begränsade riket i er tredje dimension. Om det finns någon av er som tror att ni har medvetet minna av någonting förutom ert nuvarande livs minnen, då vill vi säga att det är en absolut omöjlighet! För ni förstår, ni kan inte ha tillgång till något av dessa minnen för de finns inte med er just nu, de är inte en del av ert medvetande, de är undanstoppade någonstans och de är skyddade och säkra och dessa minnen kommer att återlämnas till er vid lämplig tidpunkt, vilket inte är nu, och det var det inte vid någon tidpunkt under hela er nuvarande livstid heller.

Nu, när vi har den lilla saken uppklarad, vill vi säga igen: kan någon av er berätta varifrån ni har någon information om våra organisationer eller om någon av de högre dimensionerna i ert Universum som ni inte fått från en kanal eller någon annan som endast upprepar arbetet av en kanal eller citerar från en kanal? Okej, så detta är er uppgift idag, för vi är mycket ivriga att få lära oss detta, varför någon av er tror att ni vet helt säkert hur livet är bortom dessa gränser för er tredje dimension.

Låt oss fortsätta med vår diskussion som främst fokuserar på varför det finns de bland er som dömer andra på grund av den yttre hudens lager och den farkost de i många fall har valt för att uppleva det av Skaparen givna livet och det av Skaparen byggda Universum. Vi vill påpeka att det finns många av oss, och vi tror på att de flesta av er förstår detta. Vi introducerade er till tre typer av varelser i ett tidigare meddelande, dock verkar det inte som att vissa av er minns det särskilt tydligt. Ni verkar tro att vi bara introducerade två typer av varelser för er. Vi ser detta mer som desinformation, antingen avsiktlig eller oavsiktlig, men vi ser det som desinformation och vi skulle önska att fler av er som sprider sådan desinformation vore så vänliga att läsa våra budskap mer noggrant. Vi introducerade helt klart tre typer av varelser, inte två.

Vi introducerade för er en varelse som kanske för er ser ut som en reptil, en som liknar vad ni beskriver och känner till som en lång grå, och vi introducerade er för en varelse med ljust blå hud med vitt hår, 195 cm lång med stora kärleksfulla ögon, och vi förklarade för er att detta var Gregs högre jag, eller vad han kanske känner som framtida jag. Han är en arkturiansk varelse, och arkturianska varelser är vänliga, de är milda, de är enormt intelligenta, de har överlägsna teknologier över många civilisationer över hela detta Universum. De har funnits i miljontals år och därför är deras teknologi så överlägsen för många andra raser, världar och liknande allianser. De har massiva skepp som kan färdas Universum runt på sekunder. De kan slinka in och ut ur verkligheter efter behag, boom-boom-boom-boom. En dimension till nästa, högre och högre. De har inga gränser för vilka dimensioner de kan färdas till.

Förstår ni vad detta innebär? Förstår ni vad det är vi förklarar för er här, att Gregs högre jag inte är en varelse som är begränsad till den femte dimensionen? Gregs högre  jag är en varelse som har uppnått toppen av detta Universum, vilket vid denna tidpunkt är er 12e dimension. Gregs högre jag är en tolvdimensionell varelse, och det betyder att så är också Greg. För Greg är farkosten, ögonen och öronen av hans högre jag i en tredje dimensionens värld, men detta betyder inte att Greg inte också kan färdas genom dimensionerna i och upp till den 12e, för han kan det, och han kommer under dagarna framåt att göra det, och han förstår redan detta helt och hållet.

Han har räknat ut detta för länge sedan och det är därför han beskriver sin stjärnfamilj som ett 11e dimensionens kollektiv, för han vet detta och denna information delades med honom för länge sedan. Han vet genom sitt arbete här och sina uppriktiga ansträngningar att han skulle ta sin ”examen”, så att säga, en dag från den 11e till den 12e dimensionen. Han visste detta. Han har talat om detta med sin bror och sina vänner, även om de flesta av hans vänner är som många av er och inte tror på särskilt mycket av vad han säger, och detta är verkligen synd, för Greg har vänner som är här med honom i denna er tredimensionella värld som också är 11e dimensionella varelser och som också nu genom deras arbete här och deras erfarenheter här har graduerat till toppen, platån i den 12e dimensionen.

Vad tycker ni om detta? Tror ni att det är en annan lögn som propageras av Greg eller av oss genom Greg? Vi säger artigt till er att vi har fått nog av de bland er som beskyller oss för lögner och vi kommer att tysta många av Gregs och våra kritiker inom en mycket snar framtid, och fast vi inte har några vendettor, personliga eller andra, så ser vi redan fram emot den dagen, för detta kommer att ”lägga olja på vågorna” om man säger så, för denna vinklade retorik och anklagelser samt utmaningar och hot av alla de slag, fysiska eller legala och andra typer av hot som Greg har fått ta emot. Ja, det finns de som hotar Greg med fysiskt våld, kan ni tro det? Och det finns de som har hota honom med rättsliga åtgärder för att tysta honom.

Vi vill säga att ni verkligen inte känner Greg om ni tror att hot om våld eller rättsliga åtgärder skulle skrämma honom, för han har sett det och gjort allt det. Det är därför hans nu är en 12e dimensionell varelse, för ni förstår han har just upplevt vad många av er nu kommer att få börja uppleva, eller ni har upplevt, för det är precis vad det handlar om. Det finns helt enkelt de bland er, och Greg är en av dem, som har gått före er. Förstår ni detta nu? Vi alla gör och upplever samma saker, bara vid olika tidpunkter. Det är därför vi kan hjälpa dig på din resa och det är därför vi säger att du skall sätta din tillit och tro på oss, för det är saker som många av er upplever just nu idag och kommer att uppleva under kommande dagar som vi bokstavligt har levt igenom själva, ibland mer än en gång, för ibland krävs det mer än en erfarenhet eller en lektion i ett visst ämne att lära från.

Detta är sant för er alla och det är sant för Greg också, för ibland har han tvingats lära en hård läxa, samma hårda läxa mer än en gång. Ni kan fråga honom och han kommer att berätta för er. Han hade problem med lagen. Han hade problem med våld, slagsmål med gängmedlemmar på gatan, ja. Visste ni att Greg växte upp i ett gäng? Vi kan slå vad om att många av er skulle bli ganska överraskade över att få höra detta. Greg växte upp i ett gäng, ett gäng som kunde vara ganska så våldsamma ibland och Greg lärde sig att slåss och överleva på gatan, för detta är vad han kände var en lärdom som behövdes för honom i den här livstiden. Han kände att han kunde ta vad han lärde sig här och ta med sig det till sitt högre jag, till sin karriär inom Ashtar Command. Ja, Greg är en befälhavare inom Ashtars Galaktiska Command. Det är det han är.

Det är hans karriär, och han kände att han kunde lära sig så mycket från att växa upp i ett tufft grannskap och kämpa i det med gängmedlemmar på gatan, och vi kan tala om för er att vi inte beskriver händelser som har inträffat i Gregs mycket avlägsna förflutna i denna livstid heller, nej. Bara för några år sedan var han fortfarande framför sitt hus mitt på gatan bekämpande mer än en gängmedlem åt gången. Detta är riktigt! Detta är vad Greg är. Han är tuff och han tar inte ”skit” från någon annan, så om det är någon av er som har en tanke på att skrämma honom med era hot om fysiskt våld så kan vi tala om att ni skäller på fel träd

Som ni brukar saga. Och om någon av er tror att ni kan skrämma honom med hot om rättsliga åtgärder vill vi saga att Greg har sett sådant också. Han har sett insidan av en fängelsecell många fler gånger än en, och så har hans bror. De växte upp i tuffa omständigheter och har haft det tufft mesta tiden av sina liv. De valde inte ut livstider med lätthet och bekvämlighet och rikedom och makt, nej då. De valde livstider som skulle utmana dem och utmaningar fick de, och på grund av det har de blivit mycket starkare varelser än de annars skulle varit, och det är det det handlar om. Och det är just vad vi vill att ni skall komma ihåg när ni själva kämpar och lever er igenom svårigheter. Många av er önskade just sådant, precis dessa upplevelser, för ni kände att ni skulle komma igenom starkare och visare från det, och det har ni.

Några av er har vuxit så mycket och ni har ingen aning om det. Den varelse du är idag är långt mer än den varelse du var när du började denna inkarnation för många årtionden sedan i den här livstiden. Du har nu blivit en stoltare, starkare, klokare, modigare, mer erfaren och kunnigare varelse. Många av er önskar vara andliga lärare och föredragshållare och befälhavare också, och vi säger att alla dessa saker är mycket möjliga för er. Och en av sakerna som gjort detta möjligt för er är de utmaningar och svårigheter och den kamp och de tester, samt driften och beslutsamheten och orken ni haft under den här livstiden.

Så se inte på ditt liv som det ena nederlaget efter det andra eller en utmaning efter en annan. Se på det som en gyllene möjlighet efter en annan efter en annan, för det är precis så ditt liv är. Det är en lång serie av möjligheter, och dessa möjligheter var utformade för dig och de var designade av dig med vår hjälp. Vi sätter inte upp dessa hinder i din väg eller drar bort mattan under dina fötter. Du har utformat och skapat och genomfört dessa hinder och du gör fortfarande det idag, för du förstår, många av er har också högre jag. Det är inte bara Greg, vår kanal, som har ett högre jag. Många av er som läser dessa ord just nu har ett högre jag och du är hennes eller hans farkost och det jaget vill få ut allt det kan från denna livstid, önskar nå varje potential som går. Det är därför du har kommit hit.

Ditt högre jag ser vad det är du går igenom när du står inför ett hinder du själv har skapat. Lyser han eller hon upp och tar foten från gaspedalen som ni brukar säga? Nej, de går vidare och sätter upp ett annat hinder i vägen, för de ser hur stark du har blivit genom att stå inför dessa hinder och hittar på lämpliga lösningar för att rensa bort dem från din väg. Så naturligt är att ditt högre jag ser dina framsteg och ser hur mycket starkare du blir och växer och mognar, och han eller hon fortsätter med att sätta upp hinder i din väg och så gör de dag in och dag ut.

Så när ditt liv är fullt av alla dessa hinder och de bara fortsätter komma och du tittar upp mot himlen och skriker ”Varför?”, så vet du. Det är därför du är här. Det är vad du ville ha och det är vad du kommer att få, och du kommer att bli så glad att du upplevde allt detta när allt väl är över. Det blir inget tittande tillbaka i ånger, det kan vi försäkra dig. Du kommer att stå uppe på en bergstopp med armarna resta över ditt huvud och skrika: ”Jag gjorde det, och jag är mycket starkare och klokare och modigare än jag någonsin var tidigare!”

Detta vill vi att ni kommer ihåg idag, att allting som du upplever idag och du kommer att uppleva i morgon har varit designat för att stärka dig, att testa dig, att bygga på det som redan är en mycket start, klok, kraftfull och modig varelse, för det är vad du är i ditt väsen. Du är inte en vek, skör och förskräckt liten mus. Om du var det så skulle du inte vara här. Du är något så mycket mer. Du har kraft, du har styrka, du har många år av erfarenhet bakom dig och vi önskar att du alltid minns det nästa gång en utmaning kommer i din väg.

Utmaningen var skräddarsydd just för dig av dig själv, så det är ingen annan person eller organisation som kan skyllas för dessa hinder, de som skapades och placerades i din väg av dig själv. Förstå detta nästa gång ett hinder kommer i din väg, för vi vill att du värnar om det hindret, för på ett sätt gör du det och vi önskar att du vinner allt du kan genom att möta denna utmaning genast och erövrar den. Detta är något du har gjort upprepade gånger genom varenda en av din långa linje av inkarnationer. Stoppa inte nu, du är bara några få steg från mållinjen, ser du inte det? Nu är inte tid att sluta. Nu är inte tid att ge upp eller sakta ner dina ansträngningar på något sätt och säga till dig själv: jag kan bara inte göra detta längre och dessa utmaningar är för tuffa, så jag ger upp nu!

Vi kommer inte att tillåta det, ditt högre jag kommer inte att tillåta detta, och det kommer att komma en dag, och det blir snart för många av er, då du kommer att besegra det sista och slutliga objektet som placeras i din väg. Tänk på det! Det sista objektet som placeras framför din uppstigning in till de högre rikena. Inser du vilken triumf detta kommer att bli? Kan du bara känna det nu? Du är så nära, fortsätt kämpa, för den dagen är nästan här. Vi ber dig hålla ett öga på priset som ni brukar säga, för det är så värt allting som du går igenom idag, och allting du har gått igenom under hela den långa listan av dina inkarnationer i den fysiska världen. Du är stark, du är evig, du är modig, du är enormt intelligent och du har kommit så mycket längre än så många av dina bröder och systrar.

Du kanske säger att du också är ”de som har gått vidare före så många andra”. Kan du förstå hur detta fungerar? Det är inte bara vi som har gått vidare före dig, utan du har gått vidare före så många andra, och det är därför vi alla är lika. Vi kliver bara in i fotavtryck som någon annan har lämnat före oss, men dessa fotavtryck är alla synkroniserade, för vi går alla igenom samma lektioner och lärdomar, bara arrangerade lite grann efter varje individs personlighet och vad de känt var nödvändigt för att låta dem utvinna allt de kan från situationen. Men vi vill säga att till största delen upplever vi alla precis samma lektioner, för det finns inte så många olika ”utformningar”, om man säger så, för dina utmaningar och hinder. De är kategoriserade mycket prydligt här i fina ”böcker”, om du vill. Vi har dem i datorn, men vi kan säga att det är precis som om du går in på ett bibliotek och du kan öppna upp en bok och där finns en lista med utmaningar som du och vi och alla andra kommer att stå inför.

Detta är en mycket organiserad procedur där du väljer från dessa böcker de utmaningar som du önskar uppleva för dig själv. Sedan inkarnerar du och dessa utmaningar som du valde själv börjar manifesteras framför dig. Detta är orsaken till att det kan synas ibland som att det finns en utmaning efter den andra i ditt liv, ett hinder efter ett annat, ett problem och en katastrof, för detta är sant. Du blir mycket lyhörd. Det finns en lång kö med dessa utmaningar, för det är så du själv planerade det och det är så vi, med ditt högre jag i många fall, genomför dem för dig.

Vi önskar att du kommer ihåg detta när nästa gång en utmaning kommer i din väg, och en utmaning kommer att komma i din väg, för ingen av er är fullständigt färdig med alla era lektioner i den tredje dimensionen. Det finns fortfarande lite tid kvar för många av er innan uppstigningen, så vi säger till er att hålla era ögon fokuserade på vägen framför er för det kommer att finnas en utmaning som kommer i er väg, ni kan tro på det för vi är de som har gått vidare före er, så vi vet vad som finns framför er i många fall. Vi är era vänner och er familj och vi skulle aldrig ha en tanke på att styra er fel. Vi är här för att guida er, vi är här för att hjälpa er längs vägen och detta är vad vi gör varenda dag.

Vi vill att ni skall lita på oss lite mer och vi tror att det kommer att finnas många bland er som plötsligt finner ett sätt att lita på oss, för vi kommer att göra våra avsikter tydliga för er alla då vi börjar med ett av projekten som vi har talat om. Vi kommer inte att säga vilket det är för vi tycker också om överraskningar och vi tror att inverkan av inledningen av detta projekt kommer att öppna många ögon och öppna många hjärtan för oss och vår organisation, för vi tror att vi nu kommer att kunna bevisa för er att vi är värda att få tillit från er.

Våra historieböcker är lita mer korrekta än era för era historieböcker är i stort sett skrivna av medlemmar av Kabalen eller deras betalda hanlangare som fick instruktioner att skriva fiktion, att skriva lögner och hädelser. Ja, detta är vad era historieböcker är, och vi kommer att måla en tydligare bild för er under de kommande dagarna av er sanna historia och vi tror att många av er kommer att bli mycket uppmuntrade av det. Vi tror att många av er är vad ni kallar ”historieentusiaster” och vi har stora överraskningar för er för vi kommer att dela med er historier och berättelser av civilisationer som ni aldrig tidigare har hört om. Vad tror ni om det? Tycker ni att det låter spännande? Vi tror att ni kommer att njuta väldigt mycket och vi gläder oss åt att få dela informationen med er.

Vi kommer också att ta några av er på resor där ni får se dessa händelser ske mitt framför ögonen på er, precis som om de hände för första gången, för det är så, för ni kommer faktiskt att stå i den perioden i historien som dessa händelser inträffade. Vad tycker ni om det? Tycker ni att det verkar vara ett spännande äventyr? Tycker ni att det är värt ”priset för inträdet”, som ni säger? Tja, detta är ett av nöjena som vi har för er, för många av er har förtjänat dessa åkturer, och vi kommer att vara mycket glada för att ta er tillbaka till era favoritstunder i historien och även delar av er nuvarande historia som ni är omedvetna om, eller som ni just nu lär er om, såsom era civilisationer i Atlantis och Lemurien. Ja, vi kommer att ta er tillbaka till Atlantis och Lemurien, vad tycker ni om det? Och vänta tills ni ser vad de ser ut som. Vi tror att bilderna av dessa moderna civilisationer kommer att förbluffa er, för de är ingenting liknande som ni kanske föreställer er och de är ingenting liknande era civilisationer idag. De är någonting att skåda, de är någonting mycket annorlunda.

Vi lämnar er med detta idag och säger att det finns så mycket i er historia och i ert förflutna och i ert Universum som ni har kvar att lära er och förstå och just nu är det vi som förstår dessa ting och vi önskar bara att fler av er kunde finna ett sätt att lita på oss. För vi gör vårt bästa för att dela med er vad vi vet och det är svårt om ni inte litar på oss eller har förtroende för oss. Ni kan förstå det, eller hur? 

Så vi ber fler av er att öppna era hjärtan för oss och acceptera oss, för vi är er familj, vi är ni i många fall och vi är era vänner och de som har gått några få steg före er. Vi är era allierade inom Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.   


As channeled through Greg Giles


Originals and translations of Galactic Messages available at

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish